SGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM

      PH̉NG GIÁO DỤC MẦM NON

                           ------------

                                                          TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2008

 

THÔNG BÁO

Kính gửi:

                  - Lănh đạo Pḥng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện;

                  - Tổ Mầm non - Pḥng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện;

                  - Các trường Mầm non trực thuộc Sở.

 

 

Pḥng GDMN - Sở GD&ĐT TP.HCM xin thông báo:

1. Trung tâm thông tin và Chương tŕnh giáo dục - Sở GD&ĐT TP.HCM đă gửi tài liệu “Xây dựng Môi trường thân thiện trong trường Mầm non” đến địa chỉ email của Pḥng GD-ĐT 24 quận huyện:

PGD1@moet.edu.vn,

PGD2@moet.edu.vn,

PGD3@moet.edu.vn,

PGD4@moet.edu.vn,

PGD5@moet.edu.vn,

PGD6@moet.edu.vn,

PGD7@moet.edu.vn,

PGD8@moet.edu.vn,

PGD9@moet.edu.vn,

PGD10@moet.edu.vn,

PGD11@moet.edu.vn,

PGD12@moet.edu.vn,

PGDBinhThanh@moet.edu.vn,

PGDGoVap@moet.edu.vn,

PGDPhuNhuan@moet.edu.vn,

PGDTanBinh@moet.edu.vn,

PGDThuDuc@moet.edu.vn,

PGDBinhChanh@moet.edu.vn,

PGDCanGio@moet.edu.vn,

PGDCuChi@moet.edu.vn,

PGDHocMon@moet.edu.vn,

PGDNhaBe@moet.edu.vn,

PGDTanPhu@moet.edu.vn,

PGDBinhTan@moet.edu.vn,

 

Đề nghị Tổ Mầm non liên hệ cán bộ phụ trách hộp thư của Pḥng GD&ĐT để nhận tài liệu.

 

2. Ngoài ra, Tổ Mầm non và các trường mầm non có thể download trực tiếp tài liệu này bằng cách click chuột phải vào liên kết sau: mtthanthien.zip, chọn save target as, sau đó save về máy và giải nén để xem được tài liệu.

 

 

                                                                     Pḥng GDMN – Sở GD và ĐT TP.HCM