LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 06/9/2010  đến ngày 11/9/2010

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG TÁC

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

06/9

L KHAI GING NĂM HC 2010 – 2011

Bc MẦM NON

- Các trường TH thc hin tun 3 -THCS thc hin tun 4 chương tŕnh Dy Hc (năm hc 2010 -2011)

 

-  Hạn cuối các trường MN-TH-THCS nộp kế hoạch lịch tổ chức Đại hội CĐCS về PGD (A. Long nhận)

- Các trường THCS (CL,DL,TT) nộp báo cáo đầu năm ( theo mẫu đă gửi ) về Pḥng GD (A. nhận)

- Các trường GV mới được phân công dợt 1{18-8-2010) gửi hồ nhân GV về PGD (Tổ chức nhận) để báo cáo kết quả tuyển dụng về Sở GD&ĐT.

THỨ BA

07/9

- Các trường MN-TH-THCS (CL,DL,TT) vào trang web (địa chỉ: pgddtq3.tk ) chép file mẫu báo cáo số liệu tháng 9/2010.

- Các trường THCS (CL,DL,TT) vào trang web (địa chỉ: pgddtq3.tk )  chép file mẫu báo cáo Tin học đầu năm học .

 

- Các trường Tiểu học nộp:

+ Kế hoạch giáo dục ATGT lịch dạyGiáo dục ATGT trong trường Tiểu học (C.Hà nhận)

+ Mẫu thống M1  tổ PT (C.Hà nhận)

 

THỨ TƯ

08/9

- 7g30: Mời Tổ trưởng, Nhóm trưởng môn Ngữ văn các trường THCS (CL,DL,TT) dự họp chuyên môn tại trường THCS quư Đôn (9B Văn Tần P6,Q3)

- Các trường TH dạy TATC đăng số liệu  sách truyện Tiếng Anh về tổ PT ( C. Sương nhận)

- Các trường THCS (CL,DL,TT) nộp file excel ( chứa dữ liệu HS tốt nghiệp 2008- 2009) về tổ PT (A. nhận)

-7g30: Kiểm tra chéo đầu năm học các trường Mầm non

- 13g30: Mời P.HT chuyên môn khối trưởng lớp 4,5 dự Hội thảoRèn qui tŕnh viết văn cho HS theo chuẩn KT-KN” tại trường TH Kỳ Đồng.

-15g 00:Mời Tổng phụ trách Đội họp giao ban tại Quận đoàn 3

-14g00: Kiểm tra chéo đầu năm học các trường Mầm non

THỨ NĂM

09/9

- 8g00: Mời GV dạy TATC Tiểu học dự tập huấn  Get ready for YLEcủakhảo thí Cambridge tại trường THCS Nguyển Gia Thiều (272 Thường Kiệt P6 Q Tân B́nh)

-7g30: Kiểm tra chéo đầu năm học các trường Mầm non

- 13g30: Mời P.HT chuyên môn GV lớp 1 dự tập huấn chuyên đềHướng dẫn đánh giá kết quả học tập quản việc dạy học các mônlớp mộttại trường TH Nguyễn Thái Sơn.

 

-14g00: Kiểm tra chéo đầu năm học các trường Mầm non

THỨ SÁU

10/9

-7g30: Kiểm tra chéo đầu năm học các trường Mầm non

 

THỨ BẢY 11/9

- 7g30: Mời P.HT chuyên môn TH,THCS CBML THCS dự Hội nghịHướng dẫn nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 cấp TH- THCS” tại trường THCS Bạch Đằng.

- 7g 30: Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn Đội 2009-2010 tại Quận đoàn 3

 

       Lưu ư:  Đề nghị các đơn vị thường xuyên vào mạng trang Web của Sở GD&ĐT để cập nhật lịch công tác thông báo của Pḥng GD-ĐT quận 3 khi thay đổi hoặc bổ sung.