PH̉NG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN B̀NH CHÁNH

Ấp 2 xă An Phú Tây huyện B́nh Chánh thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 37602207(TP)-37604932(PTP)-37602208(VP)-37604338(TC)-37604487(CM)

Email: pgdbinhchanh@moet.edu.vn        

THÔNG BÁO

Trang chủ                                                                                                                                                                                                                                                  Thông báo cũ hơn 

ID Nội dung văn bản Ngày đăng Cấp đăng Tải về
2010-00261

THÔNG BÁO

Thư chủ tịch nước gởi ngành giáo dục nhân ngày khai giảng

01/09/2010

Pḥng GD&ĐT

Tải về

2010-00260

THÔNG BÁO

Về việc phân công dự khai giảng năm học 2010-2011 Của huyện

01/09/2010

Pḥng GD&ĐT

Tải về

2010-00259

THÔNG BÁO

Về việc phân công dự khai giảng năm học 2010-2011 Của PGD

01/09/2010

Pḥng GD&ĐT

Tải về

2010-00258

THÔNG BÁO

Nội dung phát đông thi đua năm học 2010-2011

01/09/2010

Pḥng GD&ĐT

Tải về

2010-00257

THÔNG BÁO

Chương tŕnh lễ khai giảng năm học 2010-2011

31/08/2010

Pḥng GD&ĐT

Tải về

2010-00256

THÔNG BÁO

Bài hát chủ đề năm học 2010-2011-Rạng ngời trang sử Đội - Vững bước tiến lên Đ̣an

31/08/2010

Pḥng GD&ĐT

Tải về

2010-00255

THÔNG BÁO

Mẫu báo cáo y tế học đường năm học 2010-2011

30/08/2010

Pḥng GD&ĐT

Tải về

2010-00254

THÔNG BÁO

Thực hiện bảo hiểm y tế năm học 2010-2011 ĐĂ THAY MỚI 31/08/2010

30/08/2010

Pḥng GD&ĐT

Tải về

2010-00253

THÔNG BÁO

Thực hiện phong trào nhà vệ sinh là nơi sạch, đẹp của trường em

30/08/2010

Pḥng GD&ĐT

Tải về

2010-00252

THÔNG BÁO

Kế hoạch giáo dục năm học 2010-2011 bậc học mầm non

30/08/2010

Pḥng GD&ĐT

Tải về

2010-00251

THÔNG BÁO

Kế hoạch năm học 2010-2011 cấp học THCS

30/08/2010

Pḥng GD&ĐT

Tải về

2010-00250

THÔNG BÁO

Về cung cấp thông tin học sinh đi học bằng xe buưt

Các trường báo cáo theo yêu cầu cho thầy Phong hạn cuối là ngày 6/9/2010 qua Email

30/08/2010

Pḥng GD&ĐT

Tải về

2010-00249

THÔNG BÁO

Đă có tài liệu tuyên truyền ATGT năm học 2010 -2011 của cấp THCS

Đề nghị HT cử người lên PGD  nhận vào ngày Thứ hai - 30/08/2010  (gặp thầy Dương)

28/08/2010

Pḥng GD&ĐT

KH giáo dục cac lứa tuổi

2010-00248

THÔNG BÁO

Kính gửi : Hiệu trưởng các trường MG Hoa Lan , MN Hoa Sen , TH LMX2 TH Hưng Long , THCS B́nh Chánh , THCS Tân Nhựt
 
           Đề nghị các trường MN Hoa Sen , MG Hoa Lan , THCS B́nh Chánh , THCS Tân Nhựt , Tiểu học Hưng Long , TH Lê Minh Xuân 2 báo cáo t́nh h́nh thu nhập của Giáo viên theo mẫu sau ( xem file đính kèm ) và gửi về pḥng Tổ Chức qua Email tronghai.binhchanh.tphcm@moet.edu.vn chậm nhất thứ 2 ngày 30/08/2010

27/08/2010

Pḥng GD&ĐT

Tải về

2010-00247

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN GIÁO DỤC TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Năm học 2010 - 2011

26/08/2010

Pḥng GD&ĐT

Tải về

2010-00246

THÔNG BÁO

Đă có hồ sơ học vụ năm học 2010 -2011 của cấp THCS

Đề nghị HT cử người lên PGD  nhận vào ngày Thứ sáu - 27/08/2010  (gặp Cô Hồng Vân-Tổ chuyên môn) 

Các trường mang theo kinh phí nhận Học bạ khối đầu cấp. Giá mỗi cuốn là 2.500đ.

25/08/2010

Pḥng GD&ĐT

 

2010-00245

THÔNG BÁO

V/v thực hiện báo cáo t́nh h́nh và số liệu đầu năm về công tác giáo dục khuyết tật tại các trường chuyên biệt và ḥa nhập.

23/08/2010

Pḥng GD&ĐT

Tải về

2010-00244

THÔNG BÁO

Tiền hỗ trợ cho giáo viên đi trên 15km, Pḥng Giáo dục và Đào tạo đă chuyển cho các trường. Đề nghị kế toán các trường theo dơi và nhận để phát cho giáo viên của trường ḿnh.

20/08/2010

Pḥng GD&ĐT

 

2010-00243

THÔNG BÁO

Về nhắc nhỡ các đơn vị chưa nộp báo cáo tổng kết hoạt động Ban đại diện CMHS năm học 2009-2010.

19/08/2010

Pḥng GD&ĐT

Tải về

2010-00242

THÔNG BÁO

Kế hoạch công tác giáo dục Mầm non năm học 2010-2011

19/08/2010

Pḥng GD&ĐT

Tải về

2010-00241

THÔNG BÁO

Về việc tham gia bảo hiểm tai nạn năm học 2010-2011

17/08/2010

Pḥng GD&ĐT

Tải về

2010-00240

THÔNG BÁO

Về việc xuất hóa đơn tài chánh tập huấn cán bộ y tế học đường

17/08/2010

Pḥng GD&ĐT

Tải về

2010-00239

THÔNG BÁO

Chuyên đề bộ môn Ngữ văn ngày 25/08/2010 sẽ dời lại, chờ thông báo sau.

17/08/2010

Pḥng GD&ĐT

 

2010-00238

THÔNG BÁO

BÁO CÁO

Tổng kết hoạt động công đoàn Năm học 2009 – 2010 và

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn năm học 2010 – 2011 (chưa có số)

16/08/2010

Công Đoàn GD&ĐT

Tải về

2010-00237

THÔNG BÁO

Về việc dự toán kinh phí bổ sung năm 2010

Lưu ư:các đơn vị có nhân sự về từ T8/2009 mà chưa được cấp kinh phí dự toán trong năm 2010 ,th́ lập dự toán bổ sung số nhân sự này (các chế độ chi tiết) gởi về Hân pḥng tài chính kế hoặch Huyện B́nh Chánh , hạn chót ngày 20/09/2010. Mọi sự chậm trễ đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm

16/08/2010

Pḥng GD&ĐT

 

2010-00236

THÔNG BÁO

Các giáo viên được hưởng hỗ trợ tiền công tác phí đi xa trên 15 km, thời gian nghỉ hộ sản không được tính hưởng chế độ này.

16/08/2010

Pḥng GD&ĐT

 

2010-00235

THÔNG BÁO

Đề nghị các trường thực hiện mẫu miễn giảm học phí và tiền cơ sở vật chất cho học sinh thuộc diện nghèo (theo mẫu đính kèm). Danh sách và báo cáo trường nộp về cho Thảo Pḥng LĐTB-XH là 3 bộ (đính kèm usb). Trường học phải cắt phiếu thông báo kết quả giải quyết miễn-giảm của đơn miễn giảm học phí và nộp tất cả về Pḥng Lao động - thương binh và Xă hội huyện B́nh Chánh. Học sinh phải nộp đơn miễn-giảm về trường trước ngày 25/9. Trường học phải gửi tổng hợp báo cáo trước ngày 30/9/2010 để Huyện tổng hợp.
Trên đây là căn cứ theo Công văn số 01/HDLT/GDĐT-GN/2010 ngày 06/8/2010của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thực hiện chính sách miễn giảm học phí và tiền cơ sở vật chất cho học sinh diện hộ nghèo của chương tŕnh giảm nghèo thành phố năm học 2010-2011. (Các trường t́m trên mạng)

16/08/2010

Pḥng GD&ĐT

Tải về

2010-00234

THÔNG BÁO

Quy tŕnh cấp kinh phí đi xa hơn 15km

13/08/2010

Pḥng GD&ĐT

Tải về

Danh sách

2010-00233

THÔNG BÁO

Về tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2010– 2011.

13/08/2010

Pḥng GD&ĐT chuyển tiếp

Tải về

2010-00232

THÔNG BÁO

Về hướng dẫn thử việc và xét bổ nhiệm ngạch viên chức.

13/08/2010

Pḥng GD&ĐT

Tải về

2010-00231

THÔNG BÁO

Dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2010-2011 (Các trường in ra cho HT mang theo trong hội nghị ngày 14-15/08/2010)

12/08/2010

Pḥng GD&ĐT

Tải về

2010-00230

THÔNG BÁO

DS giáo viên được duyệt hổ trợ kinh phí

10/08/2010

Pḥng GD&ĐT

Tải về

2010-00229

THÔNG BÁO

Về liên kết mở lớp đào tạo giáo viên Tiểu học tŕnh độ Cao đẳng Sư phạm

Hệ vừa làm vừa học tại huyện B́nh Chánh năm 2010

10/08/2010

Pḥng GD&ĐT

Tải về

2010-00228

THÔNG BÁO

V/v tổ chức tập huấn Phụ trách Đội thành phố năm 2010

10/08/2010

Hộ đồng đội

Tải về

2010-00227

THÔNG BÁO

Về tổ chức Hội nghị bàn nhiệm vụ năm học tại thành phố Vũng Tàu Ngày 14,15/08/2010

10/08/2010

Pḥng GD&ĐT

Tải về

2010-00226

THÔNG BÁO

V/v báo cáo số liệu đầu năm học 2010 – 2011 bậc Mầm non

10/08/2010

Pḥng GD&ĐT

Tải về

2010-00230

THÔNG BÁO

V/v tổ chức hội nghị bàn nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 (có dự thảo tổng kết mới kèn theo)

09/08/2010

Pḥng GD&ĐT

Tải về

2010-00229

THÔNG BÁO

Giới thiệu bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi

09/08/2010

Pḥng GD&ĐT chuyển tiếp

Tải về

2010-00228

THÔNG BÁO

V/v miễn giảm học phí và tiền cơ sở vật chất năm học 2010-2011

Trong khi chờ đợi mẫu mới: đề nghị hiệu trưởng các trường chỉ ghi nhận mà chưa yêu cầu phụ huynh phải nộp mẫu thuộc các diện sau:

- Thực hiện chính sách miễn giảm học phí và tiền CSVC cho học sinh hộ nghèo.

- Thực hiện chính sách hỗ trợ học phí và tiền CSVC cho học sinh, sinh viên thuộc diện hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn TP Hồ Chí Minh (quỹ 156)

09/08/2010

Pḥng GD&ĐT

 

2010-00227

THÔNG BÁO

Dự thảo báo cáo tổng kết  năm học 2009-2010

07/08/2010

Pḥng GD&ĐT

Tải về

2010-00226

THÔNG BÁO

Không tổ chức chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn hè môn Tiếng Anh "Phương pháp giảng dạy kỹ năng nghe nói". Kế hoạch sẽ thông báo sau.

06/08/2010

Pḥng GD&ĐT

 

2010-00225

THÔNG BÁO

V/v Báo cáo số liệu học sinh tham gia tập luyện thường xuyên năm 2010

06/08/2010

Pḥng GD&ĐT

Tải về

2010-00224

THÔNG BÁO

Thống kê thi đua đă điều chỉnh

06/08/2010

Pḥng GD&ĐT

Tải về

2010-00223

THÔNG BÁO

Danh sách lao động tiên tiến đă điều chỉnh

06/08/2010

Pḥng GD&ĐT

Tải về

2010-00222

THÔNG BÁO

Tạm hoăn tổ chức chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn hè môn Sinh vào ngày 20/8/2010: "Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá" . Thời gian thực hiện sẽ thông báo sau.

06/08/2010

Pḥng GD&ĐT

 

2010-00221

THÔNG BÁO

Đă có cây bóng mát và cây xanh đề nghị các trường có đăng kư cử người về nhận tại Pḥng Giáo dục và Đào tạo từ chiều ngày 6/8 đến ngày 7/8/2010. Gặp thầy Bằng

05/08/2010

Pḥng GD&ĐT