UBND HUYỆN  HỐC MÔN                    CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PH̉NG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                        _----------------------------------

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MẦM NON

Năm học 2008-2009

 

Căn cứ vào kế hoạch công tác năm học 2008 – 2009 của pḥng Giáo dục Mầm Non Sở Giáo dục Đào tạo TP Hồ Chí Minh. Pḥng Giáo dục hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2008 – 2009 đối với Giáo dục Mầm non như sau :

 

A-    PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG

 

-         Phát triển Giáo dục Mầm non ổn định, an toàn, bền vững

-         Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ

-         Tăng cường chăm lo đời sống giáo viên

 

B-   CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

 

I-PHÁT TRIỂN SỐ LƯỢNG

 

-         Duy tŕ giữ vững số lượng trường lớp học sinh hiện có

-         Tiếp tục tham mưu xây dựng, cải tạo nâng cấp trường lớp cũ để có thêm chỗ học đáp ứng nhu cầu gửi con của PHHS

-         Khuyến khích tư nhân mở trường tư thục

-         Tham mưu cho UBND huyện về công tác chỉ đạo các khu công nghiệp phối hợp với ngành giáo dục tại địa phương xây trường Mầm non cho con công nhân, đáp ứng nhu cầu gửi trẻ ngày càng cao của khu vực này.

-         Tham mưu với UBND huyện xây mới trường mầm non cho xă Xuân Thới Đông

 

·        Biện pháp

-         Khuyến khích tư nhân mở trường tư thục ở các nơi có nhà máy xí nghiệp khu dân cư cụ thể như xă Bà Điểm ( Khu dân cư Hoàng Hải/ xă Tân Thới Nh́, Xuân Thới Sơn ( Khu công nghiệp An Phú Hưng ) xă Đông Thạnh, xă Tân Hiệp, xă Xuân Thới Thượng phối hợp với các xă cải tiến thủ tục, linh hoạt trong việc cấp phép.

-         Cải tạo nâng cấp mở rộng các điểm lẻ ở các trường Sơn Ca 3 ( xă Nhị B́nh) Măng Non 19/8 ( xă Xuân Thới Sơn) MN Bông Sen (xă Thới Tam Thôn)… để phát triển thêm chỗ học tốt cho trẻ

-         Tiếp tục phối hợp với trường Đại học Sài G̣n để đào tạo và bồi dưỡng tại chức đáp ứng nhu cầu về số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.

-         Pḥng Gíao Dục – Đào tạo đă có kế họach tŕnh UBND huyện về việc xây trường mầm non cho xă Xuân Thới Đông hiện đă được giải quyết cho quỹ đất là 3.000m

 

II- CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 

Tiếp tục chỉ đạo thí điểm chương tŕnh GDMN mới

Thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc – nuôi dưỡng và chiến lược quốc gia về dinh dưỡng nhằm chống suy dinh dưỡng, chống dư cân béo ph́, không để xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm và tai nạn tử vong cho trẻ.

2.1. Về thực hiện chương tŕnh GDMN của Bộ GD-ĐT

2.1.1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện thí điểm chương tŕnh GDMN mới:

-         Củng cố và nâng cao chất lượng thực hiện thí điểm chương tŕnh GDMN mới ở các trường tiên tiến thành phố trường tiên tiến cấp huyện mở rộng một số trường có điều kiện : MN 23/11, MNNX, MNBN, MNTH, MNTX, MN2/9, MNTT Minh Đức, TT Sao Mai, SC 3, BS, MNSC, MNHD, MNBĐ, MNBS, MN19/8, DL Rạng Đông, BN3…

-         Cung cấp giới thiệu tài liệu có liên quan đến việc thực hiện chương tŕnh, danh mục sách tham khảo dành cho CBQL, GV đọc và ứng dụng trong thực tế.

-         Hướng dẫn cho BGH các trường tăng cường mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chăm sóc giáo dục phù hợp với yêu cầu thực hiện chương tŕnh mới.

-         Tổ chức cho CBQL, GV tham quan học tập chia sẻ kinh nghiệm ở các trường trong và ngoài huyện

-         Tiếp tục xây dựng các giờ thực hành ở 2 trường MN 2/9, MN 19/8 qua 5 chuyên đề của năm học trước do cô Nguyễn Thị Hồng Phượng hướng dẫn nhằm giúp GV tránh được các lỗi trong quá tŕnh tổ chức thiết kế kế hoạch giáo dục ở nhóm lớp.

-         Phối hợp với Trung Tâm ứng dụng Tâm lư Giáo dục Mầm non bồi dưỡng các chuyên đề về chuyên môn cho đội ngũ

-         Kiểm tra việc thực hiện chương tŕnh ở các trường để giúp đỡ điều chỉnh kịp thời

-         Tiếp tục thực hiện đơn giản hoá các loại sổ sách giáo viên theo hướng gọn nhẹ hiệu quả để các cô dành thời gian tập trung cho việc quan sát trẻ nhiều hơn từ đó điều chỉnh nội dung giáo dục phù hợp

-         Hướng dẫn ghi h́nh các hoạt động chăm sóc giáo dục để sử dụng làm tài liệu tham khảo học tập, thảo luận, rút kinh nghiệm tại cơ sở;

-         Ứng dụng Công nghệ thông tin trong việc thực hiện chương tŕnh: sử dụng các nguồn thông tin từ Internet vào việc xây dựng nội dung hoạt động giúp trẻ hoạt động tích cực, lấy ư tưởng giáo dục từ các tṛ chơi tài liệu viết từ phần mềm Kidsmart vận dụng vào tổ chức các hoạt động học tập vui chơi, tạo môi trường cho trẻ hoạt động.

2.1.2.- Tiếp tục thực hiện chuyên đề “ Đổi mới việc đánh giá hoạt động CSGD trẻ

-       Bồi dưỡng mục đích, nội dung, phương pháp đánh giá trẻ và thực hiện chương tŕnh.

-       Các trường tổ chức ghi h́nh một số hoạt động CSGD trẻ làm tư liệu cho việc phân tích, đánh giá:

-       MNTX, MN 23/11, MNNX, MNBN, MN Tân Hiệp, MN 2/9, DL Rạng Đông, TT Minh Đức thực hiện ghi h́nh một số các chuyên đề các hoạt động và tổ chức chia sẻ kinh nghiệm

-       Thu thập, lưu trữ tài liệu, băng h́nh để tạo nguồn tư liệu cho ngành.

-       Thực hiện đánh giá theo định hướng mới vào thực tế thanh tra đơn vị, hoạt động   Giáo dục của giáo viên phù hợp với chương tŕnh mới

2.1.3. - Thực hiện chuyên đề “Xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu thực hiện chương tŕnh         GDMN ”

-         Bồi dưỡng mục đích, nội dung, yêu cầu của chuyên đề cho CBQL các trường

-         Tổ chức dự thực tế tại các trường MNTX, MNNX, TT Minh Đức thảo luận chia sẻ rút kinh nghiệm

-         Thực hiện ghi h́nh làm tư liệu học tập

2.1.4.  Tiếp tục chú trọng việc Giáo dục trong các hoạt động chăm sóc trẻ.

            -    Chú trọng việc tổ chức thực hiện các kỹ năng cần thiết trong hoạt động chăm sóc

-         Kỹ năng tự phục vụ: vệ sinh cá nhân, sắp xếp đồ dùng cá nhân.

-         Vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp

-         Trực nhật: Sắp xếp đồ dùng học tập, ăn uống, ngủ, chơi …

-         Chú trọng kiểm tra việc thực hiện chương tŕnh trong hoạt động chăm sóc trẻ.

-         Bồi dưỡng việc thực hiện chương tŕnh GDMN cho PHT phụ trách nuôi các trường

-         Phối kết hợp hoạt động giữa CBQL khâu nuôi và dạy của trường.

2.1.5.     Tiếp tục củng cố chuyên đề giáo dục lễ giáo hoạt động giao tiếp và quan hệ xă hội cho trẻ

-         Chỉ đạo các trường thực hiện hoạt động trong nhóm nhỏ ( trẻ biết phối hợp chia sẻ, đồng cảm, nhường nhịn, giúp đỡ nhau, biết cám ơn, xin lỗi ….)

-         Hướng dẫn giáo viên biết chú ư lắng nghe quan sát những biểu hiện của trong các hoạt động và sinh hoạt hàng ngày để kịp thời điều chỉnh bổ sung kế hoạch hoạt động của giáo viên.

2.1.6.     Tiếp tục củng cố các chuyên đề của Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT

-         Tiếp tục phát triển các hoạt động tại thư viện của bé, củng cố góc đọc sách và môi trường chữ.

-         Tiếp tục củng cố các khu vực chơi an toàn giao thông, chủ đề ATGT và tổ chức các hoạt động thích hợp hưởng ứng “Tháng an toàn giao thông “ tại các trường mầm non

-         Tăng cương việc lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào chương tŕnh GDMN.

-         Ứng dụng các phần mềm giáo dục thích hợp vào tổ chức các hoạt động GD cho trẻ.

-         Nâng cao chất lượng hoạt động tự khám phá thử nghiệm của trẻ thông qua việc sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau và sắp xếp bố trí góc khoa học trong lớp.

-         Tích cực tuyên truyền phối hợp với PHHS về việc sưu tầm h́nh ảnh, đồ vật nguyên vật liệu cho việc dạy và học, tham dự lễ hội, đóng góp cây cảnh, sách cho thư viện, giao tiếp, chơi với trẻ ở nhà đọc sách cho trẻ nghe.

2.1.7.     Giáo dục khuyết tật:

-         Tiếp tục tạo điều kiện cho trẻ đơn tật mức độ nhẹ được học hoà nhập tại các trường mầm non

-         Tham dự các lớp bồi dưỡng về Giáo dục hoà nhập

-         Tăng cường công tác tuyên truyền với phụ huynh để phối hợp tốt với nhà trường trong việc chăm sóc trẻ.

-         Tiếp tục thực hiện chuyên đề “ Pḥng hỗ trợ Giáo dục cá nhân” cho trẻ khuyết tật học hoà nhập trong các trường mâm non

-         Triển khai thí điểm thực hiện bộ công cụ khám sàng lọc (ASQ) và đánh giá trẻ (AEPS) tại MN Hướng Dương

 

2.2. Hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng

 

     2.2.1/ Cơ sở vật chất, trang thiết bị :

Yêu cầu cơ sở đầu tư nâng cấp CSVC, trang thiết bị an toàn phù hợp cho hoạt động của Cô và trẻ nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ

            Biện pháp :

-         Hướng dẫn tư vấn cho các đơn vị trong việc cải tạo nâng cao CSVC và trang bị đồ dùng dụng cụ đồ chơi, bàn ghế …phải đa dạng về màu sắc , kiểu dáng, chất liệu an toàn phù hợp với tầm vóc và hoạt động của trẻ.

-         Trang bị đúng trọng tâm , sử dụng hết tính năng công suất tránh lăng phí, choáng mặt bằng

-         Có kế hoạch quản lư chặt chẽ và bổ sung sữa chữa kịp thời các thiết bị đồ dùng đồ chơi , kiểm tra hệ thống dẫn điện, ga…để đảm bảo an toàn thuận lợi cho trẻ trong mọi hoạt động

      2.2.2/ Công tác pḥng chống SDD, SDD chiều cao, béo ph́ :

     Duy tŕ và có kế hoạch phát triển mô h́nh chăm sóc nuôi dưỡng tốt để đảm bảo đủ nhu cầu calo theo quy định , phấn đấu giảm tỉ lệ trẻ SDD cân nặng 70% ; SDD ch́êu cao 47% và giảm tỉ lệ trẻ béo ph́ là 35%

            Biện pháp :

-         Thu tăng tiền ăn phù hợp với giá thị trường

§        MG : 13.000đ

§        NT  : 12.000đ

-         Tập trung cho việc xây dựng thực đơn và tính khẩu phần dinh dưỡngđể đảm bảo nhu cầu calo cho từng lứa tuổi , đồng thời bổ sung điều chỉnh chế độ dinh dưỡng một cách hợp lư.

-         Tăng cường cho trẻ được uống sữa , nhất là đối với trẻ SDD , trẻ ít ăn bằng tiền ăn của trẻ trong ngày , giúp trẻ phát triển chiều cao và bổ sung dinh dưỡng cho trẻ ốm yếu.

-         Tăng cường công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ. Phát huy và tôn vinh ḷng yêu người yêu trẻ , thương trẻ như con nới cô giáo, làm việc tất cả v́ sự phát triển của trẻ . Không để xảy ra các vi phạm về trách nhiệm , đạo đức nghề nghiệp (đánh phạt, cắt xén tiêu chuẩn khẩu phần ăn của trẻ…)

-         Cần có chế độ ăn thêm hoặc chia nhỏ bữa ăn cho trẻ cho trẻ SDD và chú ư chế độ dinh dưỡng đối với trẻ có tiền sử dị ứng với một số thực phẩm.

-         Quản lư , thực hiện nhiều chế độ dinh dưỡng , vận động hợp lư để giúp từng cá nhân trẻ phát triển tầm vóc , và trí tuệ.

-         Tăng cường cho trẻ vận động, nhất là đối với trẻ béo ph́ phải tăng thêm thời gian vận động , giúp trẻ săn chắc khoẻ mạnh , phát triển chiều cao.

-         Lồng vào các bài tập tṛ chơi để tạo hứng thú cho trẻ khi vận động , đồng thời giới thiệu các bào tập , tṛ chơi vận động đến phụ huynh để tập cho trẻ lúc ở gia đ́nh.

-         Thường xuyên cho trẻ được hoạt động ngoài trời vào buổi sáng nhất là cháu nhà trẻ cần nắng sáng để phát triển thể lực.

    2.2.3/  Công tác đảm bảo an toàn:

Pḥng chống dịch bệnh, ngộ độc, tai nạn tử vong.Yêu cầu tất cả các   sở công lập, ngoài công lập phải đảm bào môi trường an toàn cho trẻ cả về thể chất và tinh thần.

            Biện pháp :

-         Xây dựng phương án đảm bảo an toàn có phân công cụ thể và sơ đồ thoát hiểm cho từng nhóm lớp.

-         Tăng cường kiểm tra cơ sở vật chất , đồ dùng , thiết bị thường xuyên và định ḱ, để kịp thời sữa chữa bổ sung thay mới nhằm để đảm bảo an toàn và ngăn chặn nguy cơ có thể gây tai nạn chấn thương cho trẻ .

-         Trường lớp phải chắc chắn , sạch đẹp có tường rào an toàn .

-         Tạo môi trường sạch thoáng trong lành , đồ dùng thiệt bị chất liệu không gây độc hại , ảnh hưởng đến sức khoẻ của trẻ.

-         Thực hiện nghiêm túc các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm , kiểm tra chặt chẽ các công đoạn trên qui tŕnh bếp một chiều, nhất là khâu xử lư thực phẩm…đề pḥng ngộ độc cho trẻ.

-         Hợp đồng với nơi cung cấp thực phẩm an toàn .

-         Đảm bảo cho 100% trẻ được khám sức khoẻ 2lần/năm.

-         Bố trí đủ giáo viên tương ứng với số trẻ của từng độ tuổi.

-         Thực hiện nghiêm túc lịch sinh hoạt của cô và trẻ, đảm bảo các ỵêu cầu của nghiệp vụ nuối dạy trẻ.

-         Không ghép chung nhóm giữa các cháu biết đi và chưa biết đi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

-         Phân công thực hiện nghiêm túc việc đón trẻ để kịp thời phát hiện bệnh tránh lây lan thành dịch .

-         Phân công cụ thể từng giáo viên trong việc quản lư các đồ chơi , góc chơi lúc trẻ sinh hoạt vui chơi ngoài trời.

-         Nhận trẻ từng đợt tránh gây áp lực cho giáo viên .Tránh để t́nh trạng cháu khóc nhiều dẫn đến bệnh .

-         Tạo điều kiện cho cấp dưỡng học tập nâng cao tay nghề . Đảm bào các bếp ăn đều có cấp dưỡng được đào tạo kỹ thuật viên, trung cấp.

     2.2.4/ Công tác truyền thông :

Yêu cầu tất cả các cơ sở đều phải thực hiện tốt công tác truyền thông, phối hợp với gia đ́nh và các ban ngành có liên quan để nâng cao chất lượng chăm sóc , nuối dưỡng các cháu.

            Biện pháp :

-         Thực hiện bảng tin truyền thông của trường và nhóm lớp để cung cấp kịp thời những thông tin thiết thực đến phụ huynh , nhằm thúc đẩy ư thức trách nhiệm , ư thức chủ động phối hợp với nhà trường cùng chăm sóc cháu. Không ỷ lại , giao trách nhiệm chăm sóc cháu cho nhà trường.

-         Tổ chức các hoạt động chăm sóc cháu nhân  “Tuần lễ dinh dưỡng và phát triển”, ngày “V́ chất dinh dưỡng”…để tác động đến phụ huynh nâng cao nhận thức việc quan tâm chăm sóc trẻ mầm non là hết sức quan trọng  và cần thiết.

-         Thông tin đầy đủ cụ thể đến phụ huynh về các khoản thu tổ chức bữa ăn cho trẻ để phụ tính toán chọn lựa nơi gởi trẻ theo nhu cầu.

-         Trang bị bảng tin nóng để thông tin kịp thời những sự việc bất thường và t́nh h́nh dịch bệnh đang bùng phát nhằm giúp phụ huynh quan tâm theo dơi chăm sóc cho các cháu.

 

III- CÔNG TÁC QUẢN :

 

   3.1.Quản lư chuyên môn:

 

-         Có kế hoạch bồi dưỡng nâng cấp, cải tiến để giữ vững danh hiệu của các trường đă đạt chuẩn và tiếp tục xây dựng trường Mầm non MNNX, MNTX đạt chuẩn quốc gia trong giai đoạn tiếp tục theo Quyết định số 36/2008/BGD

-         Tổ chức tham quan học tập tăng cường việc chia sẻ kinh nghiệm quản lư, chăm sóc giáo dục trẻ giữa các cơ sở GDMN nhất là các trường tư thục, các nhóm trẻ yếu bằng nhiều biện pháp: giúp đỡ tài liệu, sách vở đồ chơi, hỗ trợ về chuyên môn.

-         Tiếp tục quản lư chặt chẽ các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, kịp thời phát hiện và xử lư các cơ sở hoạt động không phép theo quy định của pháp luật.

-         Giảm hội họp, giảm các cuộc thi của giáo viên và trẻ để tập trung vào công tác nâng chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Xây dựng chế độ hội họp ở các cấp một cách khoa học theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

-         Giảm các báo cáo văn bản, tăng cường thông tin qua mạng, áp dụng các phần mềm trong quản lư, chuyên môn..v..v.. để giảm tải lao động cho CBGV CNV

 

3.2.  Về bồi dưỡng chuẩn hoá CBQL, GV:

 

      -    Rà soát cập nhật tŕnh độ đào tạo của toàn bộ CBQL, GV

      -    Phối hợp với trường Đại học Sài g̣n mở lớp Trung cấp Mầm non, Cao đẳng Mầm

           non tại chức cho CBQL GV kể cả ngoài công lập.

3.3.           Thanh tra, kiểm tra

 

-         Khuyến khích cơ sở ư thức tự kiểm tra, xóa tư tưởng làm việc đối phó khi được kiểm tra

-         Tăng cường kiểm tra đột xuất, góp ư các biện pháp khắc phục khó khăn cho cơ sở

-         Thanh tra đơn vị GV theo kế hoạch

-         Tăng cường kiểm tra hoạt động các cơ sở mầm non ngoài công lập

3.4.           Xây dựng đội ngũ:

-         Xây dựng đội ngũ giáo viên nhân viên không vi phạm đạo đức nghề nghiệp ( căn cứ vào QĐ số 16 của Bộ, Điều lệ trường mầm non theo QĐ số 14 ngày 7.4.2008)

-         Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Dân chủ - kỷ cương- t́nh thương – trách nhiệm” gắn với chủ đề của năm học. Tất cả CBQL, GVCNV học tập nghiên cứu về tấm gương đạo đức HCM biến lư luận thành hành động thực tiễn trong cuộc sống, trong công tác giảng dạy.

 

3.5.           Công tác thi đua

 

-         Thực hiện nghiêm túc việc triển khai các văn bản về thi đua, đăng kư thi đua đúng thời hạn

-         Xây dựng và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm nhân điển h́nh tiên tiến, giới thiệu các SKKN đạt hiệu quả để các trường tham khảo học tập

-         Phấn đấu giảm tỷ lệ trường tư thục, nhóm trẻ NCL c̣n yếu.

 

 

 

 

Nơi nhận :                                                                 TRƯỞNG PH̉NG

-         LĐ PGD;

-         Các trường MN;

-         Lưu;

 

 

 

          Phan n Kèo

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

Từ tháng 8- 2008 đến tháng 6 – 2009

 

Tháng 8:

-         Dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn hè của Sở GD-ĐT

-         Bồi dưỡng chuyên môn hè cho cơ sở công lập và ngoài công lập

-         Xây dựng kế hoạch năm học

-         Tiếp tục phối hợp với UBND các xă kiểm tra cấp phép và tái cấp phép cho các nhóm lớp mầm non tư thục

 

Tháng 9:

-         Dự khai giảng năm học

-         Duyệt kế hoạch năm học các đơn vị

-         Báo cáo nhanh đầu năm cho Sở GD-ĐT

-         Cơ sở cân đo phân loại t́nh trạng dinh dưỡng trẻ đầu năm

-         Kiểm tra cơ sở về quy chế vệ sinh an toàn đối với CSVC trang thiết bị phục vụ cho chương tŕnh GDMN và chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

 

Tháng 10:

-         Thanh tra toàn diện đơn vị, giáo viên theo kế hoạch

-         Các đơn vị phối hợp với y tế địa phương tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, tẩy giun cho cô và trẻ lần một

-         Dự lớp bồi dưỡng về “Quan sát và phân tích tâm lư trẻ em” do chuyên gia Pháp giảng dạy

-         Kiểm tra các cơ sở mầm non ngoài công lập

-         Cơ sở tổ chức các hoạt động hưởng ứng truyền thông “Tuần lễ dinh dưỡng và phát triển”

-         Tiếp tục kiểm tra cơ sở về quy chế VSAT đối với CSVC trang thiết bị phục vụ cho chương tŕnh GDMN và chất lượng VSATTP.

 

Tháng 11:

-         Kiểm tra việc thực hiện chương tŕnh mới ở các trường thí điểm mở rộng

-         Thanh tra toàn diện đơn vị và GV theo kế hoạch

-         Cơ sở tổ chức các hoạt động chào mừng ngày “Nhà giáo việt nam 20.11”

-         Kiểm tra hoạt động của các cơ sở mầm non ngoài công lập

 

Tháng 12:

-         Tiếp tục kiểm tra các cơ sở mầm non ngoài công lập

-         Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện chương tŕnh mới ở các trường thí điểm mở rộng

-         Dự triển khai nội dung “Giáo dục bảo vệ môi trường” theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT

-         Các đơn vị tổ chức cân đo phân loại t́nh trạng dinh dưỡng trẻ lần 2, phối hợp với Y tế địa phương tổ chức cho trẻ uống VitaminA lần 1

-         Tập hợp số liệu báo cáo sơ kết HK1

-         Kiểm tra công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia theo văn bản 36/2008/QĐ-BGD-ĐT

 

 

 

 

Tháng 01 + 02/2009           

-         Sơ kết HK1

-         Thanh tra toàn diện đơn vị và GV theo kế hoạch

-         Dự chuyên đề “Đổi mới việc đánh giá hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ”

-         Kiểm tra các hoạt động và tổ chức bếp ăn bán trú tại các cơ sở mầm non ngoài công lập.

 

Tháng 3 + 4/2009

-         Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện thí điểm chương tŕnh mới- Tiếp tục kiểm tra các cơ sở mầm non ngoài công lập

-         Thanh tra toàn diện đơn vị và giáo viên theo kế hoạch

-         Tiếp đoàn thanh tra Sở GD-ĐT Thành phố HCM về thanh tra toàn diện pḥng Giáo dục

-         Dự lớp bồi dưỡng về “Biện pháp tổ chức quản lư trẻ khuyết tật học hoà nhập trong trường mầm non do chuyên gia Pháp giảng dạy

-         Cơ sở cân đo phân loại dinh dưỡng trẻ lần 3, tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, tấy giun lần 2

-         Kiểm tra mô h́nh chăm sóc nuôi dưỡng tốt tại các đơn vị

-         Cơ sở tập hợp số liệu báo cáo cuối năm

 

Tháng 5 + 6+7/2009

-         Cơ sở tổ chức một số hoạt động hưởng ứng tháng “An toàn giao thông và chủ đề Giáo dục an toàn giao thông

-         Tiếp tục kiểm tra các cơ sở mầm non ngoài công lập

-         Các đơn vị tổ chức cho trẻ uống VitaminA lần 2 và tuyên truyền ngày vi chất dinh dưỡng

-         Cơ sở tổ chức ngày quốc tế Thiếu nhi 1.6.2009

-         Tổng kết năm học

-         Duyệt hồ sơ thi đua đơn vị, cá nhân

-         Hướng dẫn hoạt động hè.

-         Kiểm tra hoạt động giữ trẻ trong hè.