SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ                                       ___________

               CHƯƠNG TR̀NH GIÁO DỤC                        

                             ____________     TP.  Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2011

                          Số: 07 /2011-TTTT

BÁO CÁO TỔNG KẾT

KHÓA TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN “DẠY HỌC THEO DỰ ÁN”

- Intel Teach Elements -

(Đợt 3)

 

-   Triển khai kế hoạch năm học 2011 - 2012;

-   Triển khai tinh thần thông báo số 03/2011-TTTT ngày 29/06/2011 của Trung tâm Thông tin và Chương tŕnh Giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo, về Kế hoạch tổ chức khóa tập huấn trực tuyến Dạy học theo dự án (đợt 3).

 

Từ ngày 22/07/2011 đến ngày 23/08/2011, Trung tâm Thông tin và Chương tŕnh Giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo, đă tổ chức lớp tập huấn trực tuyến “Dạy học theo dự án - Intel Teach Elements PBA”.

Khóa tập huấn đă triển khai với những nội dung cụ thể như sau:

I/- Tổ chức lớp tập huấn:

Đă có 105 học viên đăng kư tham dự lớp tập huấn, trong đó:

- Thành phố Hồ Chí Minh: có 96 giáo viên

- Các tỉnh thành khác        : có 09 giáo viên   

Lớp học được tổ chức trên mạng internet, tại địa chỉ:

http://www.hcm.edu.vn/hoconline/

Tài liệu tập huấn được lưu trữ trên website của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Học viên tham dự khóa tập huấn tự nghiên cứu, chia sẻ và thảo luận, nêu các thắc mắc trên diễn đàn học trực tuyến. Mọi thắc mắc của học viên cũng được giải đáp, bổ sung thông tin trực tiếp tại hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo trong buổi học tập trung (Offline).

Điểm nổi bật trong phương thức tập huấn đợt này là:

- Các buổi làm việc tập trung được ghi h́nh và đăng tải lên trang web của lớp học để phục vụ cho những học viên không thể tham dự trực tiếp.

- Website học tập trực tuyến được quy định rơ ràng, giúp người học thuận tiện hơn trong quá tŕnh nghiên cứu, trao đổi chia sẻ bài học.

- Các nội dung học tập và tài liệu tham khảo được cung cấp cho người học kịp thời, phục vụ cho công tác nghiên cứu, sử dụng và trải nghiệm.

II/- Nội dung lớp tập huấn:

Ngoài việc được tiếp cận 5 bài học theo chương tŕnh, học viên được cung cấp thêm một số tài liệu và công nghệ mới góp phần nâng cao nhận thức, phương tiện ứng dụng Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong dạy học như:

- Tài liệu về “Làm việc theo nhóm”.

- Tài liệu về “Tinh thần dạy học của thế kỷ XXI”.

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm Bản đồ tư duy - Mindjet MindManager 9.0

Khoá học cũng đă giúp các học viên tiếp cận và phân tích các nội dung cần thiết cho quá tŕnh xây dựng - triển khai dự án cũng như hỗ trợ công tác dạy - học, đó là:

- Thang phân loại tư duy Bloom cải tiến.

- Sơ đồ Ogle (K-W-L-H).

- Xây dựng quy tŕnh tổ chức dạy học theo dự án.

Với những kiến thức được tiếp cận thông qua việc nghiên cứu các nội dung trên, học viên có đủ kỹ năng cần thiết để xây dựng, tổ chức và hướng dẫn học sinh thực hiện dự án một cách khoa học và hiệu quả.

III. Kết quả lớp tập huấn:

Thu hoạch lớn nhất mà khóa tập huấn đạt được đó là các học viên đă tiếp cận một cách đầy đủ và sâu sắc “Dạy học theo dự án”.

Học viên học tập nghiêm túc, theo sát tiến độ của lớp học, có tinh thần vượt khó trong học học tập từ đó chất lượng bài tập đạt kết quả cao, có giá trị tham khảo.

Học viên có tinh thần học tập tốt, biết sắp xếp thời gian hợp lư để hoàn thành đúng tiến độ lớp tập huấn.

Hồ sơ bài dạy của giáo viên thể hiện đúng tinh thần tự học hiệu quả và nghiêm túc.

Định hướng sản phẩm của học sinh khi thực hiện dự án tiếp cận với các kỳ thi quốc tế dành cho học sinh.

Để được công nhận hoàn thành khóa tập huấn, học viên phải nghiên cứu đủ 05 bài học của chương tŕnh, tham gia đầy đủ các hoạt động trên diễn đàn và có sản phẩm cuối khóa đạt yêu cầu (Bộ hồ sơ bài dạy hoàn chỉnh được xây dựng bằng phần mềm Bản đồ tư duy - Mindjet MindManager 9.0).

Kết thúc khóa tập huấn đă có 70/105 (66,7%) CBQL-GV giáo viên đăng kư tham dự lớp tấp huấn hoàn thành chương tŕnh tập huấn, cụ thể:

Đối tượng

Đăng kư

Hoàn thành

Không hoàn thành

Tỉ lệ % hoàn thành

GV THPT

45

25

20

55.56%

GV THCS

33

20

13

60.61%

GV TiH

20

19

1

95.00%

GV MN

2

1

1

50.00%

Khác

5

5

0

100.00%

Tổng cộng

105

70

35

66.67%

Đây cũng là khóa học đầu tiên có sự tham gia của giáo viên đến từ các tỉnh thành khác. Kết quả cụ thể:

- Tỉnh Thừa Thiên Huế: có 02/02 giáo viên hoàn thành.

- Tỉnh Quảng Trị          : có 06/07 giáo viên hoàn thành.

IV. Đề nghị:

Thành công của khóa học giúp chúng ta tin tưởng trong thời gian tới việc đưa dạy học theo dự án vào trường học có điều kiện phát triển. Chúng tôi đề nghị:

- Giáo viên đă tham dự khóa tập huấn tiếp tục nghiên cứu các nội dung đă nghiên cứu, áp dụng vào công việc thật khoa học, hợp lư và hiệu quả. Hoàn chỉnh hồ sơ bài dạy, thực hiện thêm nhiều hồ sơ bài dạy và nhân rộng trong đồng nghiệp để ngày càng có nhiều giáo viên tiếp cận dạy học theo dự án. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ lưu trữ và phổ biến các hồ sơ bài dạy cho cộng đồng giáo viên trong website Dạy học trực tuyến (http://www.hcm.edu.vn/hoconline/)

- Lănh đạo các đơn vị quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để các giáo viên hoàn thành chương tŕnh tập huấn được triển khai dạy học theo dự án tại đơn vị. Có kế hoạch tổ chức để các giáo viên đă thực hiện các dự án hoàn chỉnh chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng “Dạy học theo dự án”, với mục tiêu: giúp cho học sinh ngày càng thông minh hơn, hiệu quả hơn và sáng tạo hơn./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Sở GD&ĐT “để báo cáo”

- Trưởng pḥng GD&ĐT các quận huyện.

- Hiệu trưởng các Trường THPT.

- Pḥng GDTiH, GDTrH, GDMN, TCCB.

- Lưu VP, TTTT.

Đính kèm:

- Danh sách giáo viên hoàn thành khóa tập huấn.

 
                                                                                                                        GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

                                                                                                                                         (đă kư)

                                                                                                                                  Huỳnh Kim Sen

 

 

 

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN HOÀN THÀNH KHOÁ TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN

CHƯƠNG TR̀NH DẠY HỌC THEO DỰ ÁN - INTEL TEACH ELEMENTS - ĐỢT 3

STT

Họ và

Tên

Đơn vị

Quận/ Huyện

Tỉnh/ thành

1

Trần Quốc

Tánh

THCS

Đức Trí

1

Tp. Hồ Chí Minh

2

Nguyễn Đức

Duy

THCS

Đức Trí

1

Tp. Hồ Chí Minh

3

Khuất Thị Ánh

Hồng

THCS

Đức Trí

1

Tp. Hồ Chí Minh

4

Tô Thụy Diễm

Quyên

THCS

Đức Trí

1

Tp. Hồ Chí Minh

5

Phạm Thị Mai

Lựu

THPT

Chuyên Trần Đại Nghĩa

1

Tp. Hồ Chí Minh

6

Nguyễn Quốc

Thịnh

THCS

Phan Sào Nam

3

Tp. Hồ Chí Minh

7

Trương Thanh

Hiền

THPT

Nguyễn Thị Minh Khai

3

Tp. Hồ Chí Minh

8

Trần Ngọc

Phượng

TiH

Lê Chí Trực

3

Tp. Hồ Chí Minh

9

Lê Duy

Linh

TiH

Trương Quyền

3

Tp. Hồ Chí Minh

10

Hồ Văn

Minh

THCS

Hồng Bàng

5

Tp. Hồ Chí Minh

11

Nguyễn Kim

Ngân

THCS

Hồng Bàng

5

Tp. Hồ Chí Minh

12

Nguyễn Thị Bích

Liên

THCS

Văn Lang

5

Tp. Hồ Chí Minh

13

Phùng Văn

Hưng

THPT

Năng khiếu

5

Tp. Hồ Chí Minh

14

Hoàng Thị

Hiền

THPT

Trần Khai Nguyên

5

Tp. Hồ Chí Minh

15

Nguyễn Xuân

Hùng

THPT

Trần Khai Nguyên

5

Tp. Hồ Chí Minh

16

Trần Thị

Lan

THPT

Trần Khai Nguyên

5

Tp. Hồ Chí Minh

17

Nguyễn Diễm

Linh

THPT

Trần Khai Nguyên

5

Tp. Hồ Chí Minh

18

Lê Thị

THPT

Trần Khai Nguyên

5

Tp. Hồ Chí Minh

19

Phạm Thị

Nga

THPT

Trần Khai Nguyên

5

Tp. Hồ Chí Minh

20

Phạm Thị Minh

Ngọc

THPT

Trần Khai Nguyên

5

Tp. Hồ Chí Minh

21

Nguyễn Phạm Hoàng

Oanh

THPT

Trần Khai Nguyên

5

Tp. Hồ Chí Minh

22

Nguyễn Thị Nguyệt

Quế

THPT

Trần Khai Nguyên

5

Tp. Hồ Chí Minh

23

Bùi Thị Ngọc

Thoan

THPT

Trần Khai Nguyên

5

Tp. Hồ Chí Minh

24

Ninh Công

Tuấn

THPT

Trần Khai Nguyên

5

Tp. Hồ Chí Minh

25

Đinh Thị Diệu

Chung

THPT

Phổ thông Sao Việt

7

Tp. Hồ Chí Minh

26

Trần Thị

Loan

TiH

Phổ thông Sao Việt

7

Tp. Hồ Chí Minh

27

Phạm Thị

Phượng

TiH

Phổ thông Sao Việt

7

Tp. Hồ Chí Minh

28

Nguyễn Thị Thanh

Trâm

TiH

Phổ thông Sao Việt

7

Tp. Hồ Chí Minh

29

Vơ Văn

Quư

Trung Tâm KT-TH-HN

9

Tp. Hồ Chí Minh

30

Cao Thị Hồng

Trinh

Mẫu giáo Long Phước 

9

Tp. Hồ Chí Minh

31

Nguyễn Thị Thuỳ

Duy

TiH

Trương Văn Thành

9

Tp. Hồ Chí Minh

32

Lê Thị

Hằng

TiH

Trương Văn Thành

9

Tp. Hồ Chí Minh

33

Trần Thị Thanh

Hoàng

TiH

Trương Văn Thành

9

Tp. Hồ Chí Minh

34

Vũ Thị

Nga

TiH

Trương Văn Thành

9

Tp. Hồ Chí Minh

35

Trần Thị Mỹ

Dung

THCS

Nguyễn Văn Tố

10

Tp. Hồ Chí Minh

36

Tạ Hoàng

Minh

THCS

Nguyễn Văn Tố

10

Tp. Hồ Chí Minh

37

Nguyễn Thị Ngọc

Phượng

THPT

Nguyễn Khuyến

10

Tp. Hồ Chí Minh

38

Trần Nguyễn Thùy

Miên

TiH

Dương Minh Châu

10

Tp. Hồ Chí Minh

39

Nguyễn Hoàng Ngọc

Phượng

TiH

Triệu Thị Trinh

10

Tp. Hồ Chí Minh

40

Nguyễn Quốc

Trung

Trung Tâm KT-TH-HN 

11

Tp. Hồ Chí Minh

41

Phạm Thị Trung

Thu

Trung Tâm KT-TH-HN 

11

Tp. Hồ Chí Minh

42

Cao Thanh

Trung

Trung Tâm KT-TH-HN 

11

Tp. Hồ Chí Minh

43

Nguyễn Tấn

Vinh

THCS

Nguyễn Thái B́nh

B́nh Chánh

Tp. Hồ Chí Minh

44

Hà Thu

Hiền

THCS

Nguyễn Văn Linh

B́nh Chánh

Tp. Hồ Chí Minh

45

Huỳnh Thanh

Huy

THCS

Phạm Văn Hai

B́nh Chánh

Tp. Hồ Chí Minh

46

Nguyễn Thị Kim

Phượng

TiH

Tân Quư Tây

B́nh Chánh

Tp. Hồ Chí Minh

47

Vơ Thị Uyên

Yên

TiH

Tân Quư Tây

B́nh Chánh

Tp. Hồ Chí Minh

48

Đặng Thị Kim

Xuyến

TiH

Tân Quư Tây

B́nh Chánh

Tp. Hồ Chí Minh

49

Nguyễn Lê Quỳnh

Như

THPT

Dân lập Ngôi Sao

B́nh Tân

Tp. Hồ Chí Minh

50

Nguyễn Văn

Ninh

THCS

Rạng Đông

B́nh Thạnh

Tp. Hồ Chí Minh

51

Lại Quang

Tùng

THCS

Thị Trấn 2

Củ Chi

Tp. Hồ Chí Minh

52

Huỳnh Cao

Trí

THCS

Thị Trấn 2

Củ Chi

Tp. Hồ Chí Minh

53

Nguyễn Thanh

Sang

THCS

Thị Trấn 2

Củ Chi

Tp. Hồ Chí Minh

54

Nguyễn Thị Thanh

B́nh

TiH

 Phú Ḥa Đông 2

Củ Chi

Tp. Hồ Chí Minh

55

Phạm Thị Kỳ

Trân

TiH

Liên Minh Công Nông

Củ Chi

Tp. Hồ Chí Minh

56

Nguyễn Thanh

Hoà

TiH

Liên Minh Công Nông

Củ Chi

Tp. Hồ Chí Minh

57

Đỗ Đức

Siêu

THPT

Phú Nhuận

Phú Nhuận

Tp. Hồ Chí Minh

58

Nguyễn Thị Dạ

Hương

TiH

Phạm Ngọc Thạch

Phú Nhuận

Tp. Hồ Chí Minh

59

Nguyễn Anh

Văn

THCS

Phan Bội Châu

Tân Phú

Tp. Hồ Chí Minh

60

Hồ Thị Kim

Sinh

THPT

Tây Thạnh

Tân Phú

Tp. Hồ Chí Minh

61

Hoàng Thị

Hảo

THPT

Thủ Đức

Thủ Đức

Tp. Hồ Chí Minh

62

Đặng Thị Mộng

Loan

THPT

Thủ Đức

Thủ Đức

Tp. Hồ Chí Minh

63

Lê Thị Hoài

Thương

TiH

Nguyễn Văn Trỗi

Cam Lộ

Quảng Trị

64

Nguyễn Thị Tố

Châu

THPT

Lê Lợi

Đông Hà

Quảng Trị

65

Nguyễn Ngọc

Huy

THCS

Thị trấn Hải Lăng

Hải Lăng

Quảng Trị

66

Vơ Viết

Tính

THPT

Hải Lăng

Hải Lăng

Quảng Trị

67

Phạm Duy

Tuyền

THCS

Hải Thọ

Hải Thọ

Quảng Trị

68

Đoàn Thị Ái

Phương

Sở Giáo dục và Đào tạo 

 

Quảng Trị

69

Âu Khánh

Vân

THPT

Nguyễn Huệ

 

Thừa Thiên - Huế

70

Phạm Hồ Như

Nguyệt

THPT

Phan Đăng Lưu

 

Thừa Thiên - Huế