BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DỰ ÁN HỖ TRỢ ĐỔI MỚI QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Support to the Renovation of Education Management

SREM

18/30 Tạ Quang Bửu - Hà Nội; ĐT: 04 9742837; Fax:(84-4) 9743465

UỶ BAN CHÂU ÂU

 

                                CHƯƠNG TRÌNH

Tập huấn sử dụng chương trình quản lý cán bộ PMIS và nâng cấp phiên bản 3.4.5

Địa điểm tổ chức: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

235 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Thứ hai  08/08/2011: Khối trường THPT công lập

 

Thời gian

Nội dung

Chịu trách nhiệm

07:30-08:00

- Đăng ký đại biểu

 

Bà Bùi Thị Nguyệt

CV phòng TCCB

08:00-08:15

- Khai mạc lớp tập huấn

 

Ông Văn Công Sang

Trưởng phòng TCCB

08:15-9:30

-          Trình bày tổng quan sử dụng chương trình PMIS và nâng cấp phiên bản 3.4.5

-          Phân chia 3 tổ tập huấn

Ông Trương Văn Bi

CV phòng TCCB

9:30-10:00

Nghỉ giải lao

 

10:00-11:30

-          Hướng dẫn cài đặt chương trình PMIS trên máy tính và cách nhập thông tin

-          Hướng dẫn cập nhật chương trình

-          Hướng dẫn khắc phục một số lỗi cài đặt

Ông Trương Văn Bi

Ông Bạch Ngọc Trai – GV trường THPT Tây Thạnh

Ông Trần Thiện Ngọc- GV trường Trung học thực hành Sài Gòn

Ông Nguyễn Hoàng Dũng – PGĐ TTKTTH HN Q8

11:30-13:30

Nghỉ trưa

 

13:30-15:00

-          Hướng dẫn sử dụng chương trình PMIS

-          Hướng dẫn khai thác báo cáo và công cụ truy vấn

-          Hướng dẫn sử dụng Excel để khai thác và kiểm tra dữ liệu.

Ông Trương Văn Bi

Ông Bạch Ngọc Trai

Ông Trần Thiện Ngọc

Ông Nguyễn Hoàng Dũng

 

15:00-15:30

Nghỉ giải lao

 

15:30-15:00

-          Thực hành các chức năng, công cụ khai thác và chuẩn hóa dữ liệu của đơn vị

-          Thảo luận và góp ý hoàn chỉnh phiếu đánh giá, nhận xét về chương trình

-          Báo cáo dữ liệu đã rà soát và điều chỉnh

Ông Trương Văn Bi

Ông Bạch Ngọc Trai

Ông Trần Thiện Ngọc

Ông Nguyễn Hoàng Dũng

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DỰ ÁN HỖ TRỢ ĐỔI MỚI QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Support to the Renovation of Education Management

SREM

18/30 Tạ Quang Bửu - Hà Nội; ĐT: 04 9742837; Fax:(84-4) 9743465

UỶ BAN CHÂU ÂU

                               

                         CHƯƠNG TRÌNH

Tập huấn sử dụng chương trình quản lý cán bộ PMIS và nâng cấp phiên bản 3.4.5

Địa điểm tổ chức: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

235 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Thứ ba  09/08/2011: Khối trường THPT, TCCN ngoài công lập

 

Thời gian

Nội dung

Chịu trách nhiệm

07:30-08:00

- Đăng ký đại biểu

 

Bà Bùi Thị Nguyệt

CV phòng TCCB

08:00-08:15

- Khai mạc lớp tập huấn

 

Ông Văn Công Sang

Trưởng phòng TCCB

08:15-9:30

-          Trình bày tổng quan sử dụng chương trình PMIS và nâng cấp phiên bản 3.4.5

-          Phân chia 3 tổ tập huấn

Ông Trương Văn Bi

CV phòng TCCB

9:30-10:00

Nghỉ giải lao

 

10:00-11:30

-          Hướng dẫn cài đặt chương trình PMIS trên máy tính và cách nhập thông tin

-          Hướng dẫn cập nhật chương trình

-          Hướng dẫn khắc phục một số lỗi cài đặt

Ông Trương Văn Bi

Ông Bạch Ngọc Trai – GV trường THPT Tây Thạnh

Ông Trần Thiện Ngọc- GV trường Trung học thực hành Sài Gòn

Ông Nguyễn Hoàng Dũng – PGĐ TTKTTH HN Q8

11:30-13:30

Nghỉ trưa

 

13:30-15:00

-          Hướng dẫn sử dụng chương trình PMIS

-          Hướng dẫn khai thác báo cáo và công cụ truy vấn

-          Hướng dẫn sử dụng Excel để khai thác và kiểm tra dữ liệu.

Ông Trương Văn Bi

Ông Bạch Ngọc Trai

Ông Trần Thiện Ngọc

Ông Nguyễn Hoàng Dũng

15:00-15:30

Nghỉ giải lao

 

15:30-15:00

-          Thực hành các chức năng, công cụ khai thác và chuẩn hóa dữ liệu của đơn vị

-          Thảo luận và góp ý hoàn chỉnh phiếu đánh giá, nhận xét về chương trình

-          Báo cáo dữ liệu đã rà soát và điều chỉnh

Ông Trương Văn Bi

Ông Bạch Ngọc Trai

Ông Trần Thiện Ngọc

Ông Nguyễn Hoàng Dũng

 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DỰ ÁN HỖ TRỢ ĐỔI MỚI QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Support to the Renovation of Education Management

SREM

18/30 Tạ Quang Bửu - Hà Nội; ĐT: 04 9742837; Fax:(84-4) 9743465

UỶ BAN CHÂU ÂU

                               

CHƯƠNG TRÌNH

Tập huấn sử dụng chương trình quản lý cán bộ PMIS và nâng cấp phiên bản 3.4.5

Địa điểm tổ chức: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

235 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Thứ tư  10/08/2011: Khối Phòng GD&ĐT, GDTX và đơn vị trực thuộc.

Thời gian

Nội dung

Chịu trách nhiệm

07:30-08:00

- Đăng ký đại biểu

 

Bà Bùi Thị Nguyệt

CV phòng TCCB

08:00-08:15

- Khai mạc lớp tập huấn

 

Ông Văn Công Sang

Trưởng phòng TCCB

08:15-9:30

-          Trình bày tổng quan sử dụng chương trình PMIS và nâng cấp phiên bản 3.4.5

-          Phân chia 3 tổ tập huấn

Ông Trương Văn Bi

CV phòng TCCB

9:30-10:00

Nghỉ giải lao

 

10:00-11:30

-          Hướng dẫn cài đặt chương trình PMIS trên máy tính và cách nhập thông tin

-          Hướng dẫn cập nhật chương trình

-          Hướng dẫn khắc phục một số lỗi cài đặt

Ông Trương Văn Bi

Ông Bạch Ngọc Trai – GV trường THPT Tây Thạnh

Ông Trần Thiện Ngọc- GV trường Trung học thực hành Sài Gòn

Ông Nguyễn Hoàng Dũng – PGĐ TTKTTH HN Q8

11:30-13:30

Nghỉ trưa

 

13:30-15:00

-          Hướng dẫn sử dụng chương trình PMIS

-          Hướng dẫn khai thác báo cáo và công cụ truy vấn

-          Hướng dẫn sử dụng Excel để khai thác và kiểm tra dữ liệu.

Ông Trương Văn Bi

Ông Bạch Ngọc Trai

Ông Trần Thiện Ngọc

Ông Nguyễn Hoàng Dũng

 

15:00-15:30

Nghỉ giải lao

 

15:30-15:00

-          Thực hành các chức năng, công cụ khai thác và chuẩn hóa dữ liệu của đơn vị

-          Thảo luận và góp ý hoàn chỉnh phiếu đánh giá, nhận xét về chương trình

-          Báo cáo dữ liệu đã rà soát và điều chỉnh

Ông Trương Văn Bi

Ông Bạch Ngọc Trai

Ông Trần Thiện Ngọc

Ông Nguyễn Hoàng Dũng