UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO                                        Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Số: / GD - ÐT                                                 Bình Chánh, ngày tháng năm 2003

 

V/v: Tuyển sinh trẻ 6 tuổi (1997)

vào lớp 1 năm học : 2003 - 2004

                 

                        Kính gửi:

                          - CHỦ TỊCH UBND CÁC XÃ VÀ THỊ TRẤN.

                          - HIỆU TRƯỞNG CÁC TRỪƠNG TIỂU HỌC TRÊN ÐỊA BÀN HUYỆN

                          - CHUYÊN TRÁCH PHỔ CẬP GIÁO DỤC.

 

- Căn cứ theo sự chỉ đạo của sở GD - ÐT thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2003 - 2004;

- Căn cứ số liệu điều tra trẻ trong độ tuổi và tình hình cơ sở vật chất của các trường tiểu học trên địa bàn xã - thị trấn;

- Căn cứ tinh thần phiên họp chuẩn bị kế hoạch năm học: 2003 - 2004 vào ngày 16 tháng 05 năm 2003 giữa PGD - ÐT và hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn thị trấn An Lạc và xã Bình Trị Ðông.

Phòng GD - ÐT Bình Chánh xin hướng dẫn và giao chỉ tiêu tuyển sinh trẻ 6 tuổi (1997) trên địa bàn 2 xã - thị trấn vào lớp 1 năm học 2003 - 2004 với các nội dung cụ thể như sau:

 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh:

 

STT

Tên trường

Số học
sinh tiếp nhận

Số lớp

Ðịa bàn tiếp nhận

1

An Lạc 1

160

4

Khu 1(An Lạc), 1 phần khu phố 6 (An Lạc) 36 em,
1 phần ấp 5 xã Bình Trị Ðông (23 em thuờng trú)

2

An Lạc 2

200

5

Khu 5, 7 (An Lạc), ấp 4 Bình Trị
và sai sót của khu 2, 3, 6 (An Lạc)

3

An Lạc 3

210

6

Khu 2, khu 3,
khu phố 6 (An Lạc ) khoảng 20 em

4

Bình Trị

450

11

Ấp 6, 7,8,9,10,11

5

Bình Trị 2

280

7

Khu 4 (An Lạc), ấp1,2,3, ấp 5 tạm trú ( Bình Trị),
khoàng 21 em khu phố 6 và khu 2, 3 không nhu cầu học bán trú

6

Bình Hưng 1

180

5

Theo tuyến đã quy định

7

Bình Hưng 2

105

3

nt

8

Phong Phú

210

7

nt

9

Ða Phước

130

4

nt

10

Qui Ðức

140

4

nt

11

Hưng Long

186

6

nt

12

Tân Quý Tây 1

65

2

nt

13

Tân Quý Tây 2

60

2

nt

14

Tân Quý Tây 3

70

2

nt

15

Bình Chánh

357

8

nt

16

An Phú Tây

130

4

nt

17

Tân Túc

165

5

nt

18

Tân Kiên

160

4

nt

19

Tân Tạo

325

9

nt

20

Phạm Văn Hai

160

4

nt

21

An Hạ

57

2

nt

22

Bình Lợi

100

4

nt

23

Cầu Xáng

140

4

nt

24

Lê Minh Xuân 2

70

2

nt

25

Lê Minh Xuân 3

50

2

nt

26

Tân Nhựt

57

2

nt

27

Tân Nhựt 3

40

1

nt

28

Tân Nhựt 6

92

3

nt

29

Vĩnnh Lộc A

140

4

nt

30

Vĩnh Lộc B

175

5

nt

31

Vĩnh Lộc 1

140

4

nt

32

Vĩnh Lộc 2

140

4

nt

33

Bình Hưng Hòa

212

6

nt

34

Bình Hưng Hòa 7

105

3

nt

35

Bình Thuận

360

9

nt

Tổng số học sinh tiếp nhận

5621

157

 

 

2. Nội dung tuyển sinh:

Ðể tránh những sai sót như năm học vừa qua đề nghị hiệu trưởng các trường ưu tiên tiếp nhận trẻ 6 tuổi trên địa bàn trước và sau đó mới tuyển sinh học sinh ngoài tuyến.

Các trường thực hiện việc tiếp nhận học sinh theo một thời gian thống nhất đã quy định ( Xem các mục sau). Trường cần cử người tiếp nhận hồ sơ và có thông báo thật cụ thể để tránh việc gây phiền hà cho nhân dân).

Hiệu trưởng và đồng chí chuyên trách phổ cập các trường tham mưu với chính quyền địa phương rà soát danh sách trẻ trong độ tuổi thật chặt chẽ, tránh bỏ sót, thực hiện gửi phiếu gọi trẻ ra lớp và thông tin tuyên truyền trong nhân dân bằng nhiều hình thức.

Do địa bàn khu phố 1 và khu phố 6 thị trấn An Lạc có số lượng trẻ trong độ tuổi đông nhưng trường tiểu học An Lạc 1 chưa được xây dựng mới kịp thời, nên một phần trẻ trong độ tuổi ở khu phố 6 sẽ được học ở trường TH Bình Trị 2 và TH An Lạc 3 ( có danh sách đính kèm) và chỉ thực hiện năm học 2003 - 2004, vì vậy trường TH An Lạc 1 tạm thời chỉ tiếp nhận 23 em thường trú ở ấp 5 xã Bình Trị Ðông và không tiếp nhận trẻ ở ấp 5 thuộc diện tạm trú tại xã Bình Trị Ðông, ở khu Bãi Ðỗ Tân Kiên và xã Tân Tạo (Gần vòng xoay An Laϣ) các em sẽ được trường TH Tân Kiên, BT 2 và Tân Tạo tiếp nhận.

Vì trường TH An Lạc 3 ( bán trú) phải tiếp nhận thêm học sinh ở khu phố 6 nên trẻ thuộc diện tạm trú nói chung ở khu phố 2 và khu phố 3 và học sinh thường trú khu 2 và khu 3 không có điều kiện học bán trú sẽ được học ở trường tiểu học BT 2. Năm học này thay vì cho phép trường tuyển sinh ngoài tuyến dưới 50 % như quy định, trường chỉ tiếp nhận ngoài tuyến 20 % tức là 42 học sinh. Vì vậy đối tượng được tuyển phải có cha và mẹ đang công tác tại các cơ quan phòng ban, công an, quân sự của huyện (Chú ý không tiếp nhận cháu của CB - CNV và các đối tượng khác)

Trường TH An Lạc 2 sẽ tiếp nhận tất cả trẻ trong độ tuổi của ấp 4 xã Bình Trị Ðông khu 5, 7 An Laϣ, tạm trú (có nhà) và học sinh có hộ khẩu thường trú nhưng do trong quá trình điều tra còn sót ở khu 2, 3, 6 của thị trấn An Lạc.

3 . Hồ sơ tiếp nhận:

- Nộp phiếu " Gọi trẻ ra lớp".

- Bản sao giấy khai sinh ( Không phải là giấy khai sinh photo)

- Bản sao hộ khẩu hoặc xác nhận đã có nhà ở địa phương ( kèm bản sao giấy tờ nhà có liên quan).

- Giấy chứng nhận đã qua lớp mẫu giáo 5 tuổi (lớp lá).

- Giấy xác nhận cha, mẹ học sinh là cán bộ - công nhân viên đang công tác tại huyện (chủ yếu là tại cơ quan phòng ban, công an, quân sự, huyện ủy, UBND huyện) nếu là học sinh xin học tại trường TH An Lạc 1 và An Lạc 3.

4. Thời gian tuyển sinh:

Các trường trực thuộc địa bàn thị trấn An Lạc, Bình Hưng Hòa, Bình Trị Ðông từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16 tháng 06 năm 2003. Tiến hành điều tra lại phát phiếu gọi trẻ và vận động trẻ trong độ tuổi ra lớp. Trong thời gian này, đề nghị chuyên trách phổ cập tham mưu với chính quyền địa phương thông tin tuyên truyền liên tục thông qua đài phát thanh và nhiều hình thức khác để vận động phụ huynh đưa trẻ ra lớp theo đúng thời gian quy định.

Từ ngày 16 tháng 06 năm 2003 đến hết ngày 20 tháng 06 năm 2003, các trường đồng loạt tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh trẻ trong tuyến quy định.

Từ ngày 23 tháng 06 năm 2003 đến hết ngày 27 tháng 06 năm 2003 sau khi rà sóat đối chiếu danh sách, chuyên trách phổ cập tham mưu chính quyền địa phương tiếp tục vận động phu huynh đăng ký cho con em đi học, nhà trường cử người tiếp nhận hồ sơ.

- Thống nhất ngày 1 tháng 07 năm 2003 các trường đồng loạt công bố kết quả xét tuyển học sinh trong tuyến.

Từ ngày 1 tháng 07 năm 2003 đến hết ngày 04 tháng 07 năm 2003 tiếp nhận hồ sơ học sinh ngoài tuyến (chỉ tiếp nhận hồ sơ đủ điều kiện quy định tại mục 3 ).

Từ ngày 4 tháng 07 năm 2003 đến hết ngày 7 tháng 7 năm 2003 các trường tổng hợp và tập hợp hồ sơ để chuẩn bị phối hợp với hội đồng tuyển sinh huyện xét duyệt.

Ngày 8 tháng 7 năm 2003 : Hội đồng tuyển sinh huyện xét duyệt.

Thống nhất ngày 11 tháng 07 năm 2003 công bố kết quả xét tuyển học sinh ngoài tuyến.

Các trường còn lại:

Các bước và thời gian thực hiện giống như trên nhưng việc tiếp nhận học sinh ngoài tuyến và công bố kết quả được thực hiện trước ngày 02 tháng 07 năm 2003.

Riêng trường hợp tạm trú ngắn hạn (ở nhà trọ) ngày 18 tháng 07 năm 2003 sẽ có hướng giải quyết sau (Chỉ áp dụng ở khu vực Bình Hưng Hoà, An Laϣ, và BìnhTrị Ðông).

5. Báo cáo thỉnh thị:

ü       Ðợt 1: Báo cáo kết quả tuyển sinh vào ngày 15 tháng 07 năm 2003 (cho đồng chí Thuỳ tổ Tổng hợp phòng GD - ÐT)

ü       Ðợt 2: Báo cáo kết quả tuyển sinh vào ngày 15 tháng 07 năm 2003 (cho đồng chí Thuỳ tổ Tổng hợp phòng GD - ÐT)

Trên đây là nội dung của việc tuyển sinh trẻ 6 tuổi vào lớp 1 năm học 2003 - 2004 trên địa bàn huyện đề nghị cấp ủy - chính quyền địa phương 20 xã - thị trấn tích cực hỗ trợ cho ngành thực hiện công tác này được tốt. Ðề nghị hiệu trưởng các trường và chuyên trách phổ cập giáo dục cần thực hiện nghiêm túc tinh thần nội dung công văn trên và nhà trường tạo không khí vui tươi sinh động để gây ấn tượng thiện cảm ban đầu cho phụ huynh và các em học sinh nhân đầu năm học.

 

Nơi gửi:                                                                                                 TRƯỞNG PHÒNG

- Thường trực HU - HÐND - UBND (Báo cáo)

- 20 xã - thị trấn ( phối hợp).

- 3 lãnh đạo (để biết)

- Tổ CÐ & TT ( để biết).

- HT và CTPC các trường tiểu học.

- Lưu (Ð/c Thùy và văn phòng).

 

 

       UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO                                    Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Số: / GD – ÐT                                               Bình Chánh, ngày tháng năm 2003

V/v: Giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6
năm học : 2003 - 2004

TỜ TRÌNH

 

                        Kính gửi: THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH

 

- Căn cứ chỉ đạo của sở GD - ÐT thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2003 - 2004;

- Căn cứ số liệu tốt nghiệp tiểu học và tình hình cơ sở vật chất của các trường THCS công lập và dân lập trên địa bàn 19 xã và thị trấn An Lạc.

- Phòng GD - ÐT Bình Chánh kính đề nghị thường trực UBND huyện ra thông báo chỉ tiêu tuyển sinh trên địa bàn huyện với nội dung chỉ tiêu như sau:

 

1. Nội dung chỉ tiêu tuyển sinh:

Ðối với khu vực Thị trấn An Lạc: Các trường sau sẽ được tiếp nhận xét tuyển theo tuyến quy định như sau:

 

a. Trường THPT An Lạc: Tổng số học sinh tiếp nhận là 135 em (2 lớp)

Sẽ tiếp nhận học sinh đã tốt nghiệp tiểu học ở các trường tiểu học An Lạc 1 và tiểu học An Lạc 3 có tổng số điểm theo (DT6) là từ 18 (Mười tám) điểm trở lên.

 

b. Trường THCS An Lạc: Tổng số học sinh tiếp nhận là 270 em (6 lớp)

Sẽ tiếp nhận học sinh đã tốt nghiệp tiểu học ở các trường tiểu học An Lạc 2, tiểu học Bình Trị 2 TH An Lạc 3 và TH An Lạc 1 có tổng số điểm theo (DT6) từ 17 (Mười bảy điểm) điểm trở lên.

 

c. Trường Bán công An Lạc: Tổng số học sinh tiếp nhận là: 135 em (3 lớp) từ các trường tiểu học: An Lạc 3, An Lạc 2, An Lạc 1 và Bình Trị 2 có tổng số điểm theo (DT6) từ 16 điểm trở lên.

 

d. Các trường còn lại nhận tất cả các em vào học trường công lập theo danh sách sau:

 

STT

ÐƠN VỊ

Số
học sinh

Số

Ðịa bàn tiếp nhận

lớp

1

PHONG PHÚ

199

4

TH.PP

2

QUY ÐỨC

103

3

TH.QÐ

3

HƯNG LONG

175

4

TH.HL

4

TÂN QUÝ TÂY

137

3

TH.TQT1+ TH.TQT2

5

BÌNH CHÁNH

377

8

TH.BC +TH.TQT3+TH.TN3

6

TÂN TÚC

276

6

TH.TTÚC+1 PHẦN TH.TN6(ấp2 TN)

7

TÂN KIÊN

146

3

TH.TK+TH.TN6 (Trừ ấp 2 TN)

8

LÊ MINH XUÂN 2

147

3

TH.LMX2+TH.TN

9

BÌNH TRỊ ÐÔNG

345

8

TH.BT1+1 PHẦN TH.B.THUẬN

10

HỒ VĂN LONG

313

7

TH.TÂN TẠO

11

BÌNH HƯNG HÒA

238

5

TH.BHH1+TH.BHH7+1 PHẦN BTHUẬN

12

NGUYỄN V KIỆP

105

3

1 PHÀN VL1+VL2

13

VĨNH LỘC A

331

7

VL.1+VL.A

14

TH CS VĨNH LỘC B

133

3

VL B

15

PHẠM VĂN HAI

251

6

TH.AH+1 PHẦN TH.PVH+TH.CX

16

THCS LÊ MINH XUÂN

184

4

TH.LMX+TH.PVH

17

THPT ÐA PHƯỚC

152

4

TH.ÐP

18

THCS NGUYỄN VĂN LINH

139

3

TH.AN PHÚ TÂY

19

THCS GÒ XOÀI

92

2

TH.BÌNH LỢI

20

THCS NGUYỄN THÁI BÌNH

175

4

TH.BHƯNG1 &B.HƯNG2

Tổng số học sinh đã tốt nghiệp tiểu học trên địa bàn huyện cần tiếp nhận là 4558 học sinh (102 lớp)

 

3 . Hồ sơ tiếp nhận:

- Ðơn xin nhập học.

- Học bạ tiểu học (Bản chính).

- Bản sao khai sinh theo mẫu mới.

- Phiếu điểm tốt nghiệp tiểu học.

- Bản sao hộ khẩu (có công chứng).

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

4. Thời hạn tuyển sinh :

Các trường thực hiện từ ngày 01 tháng 07 năm 2003 đến hết ngày 31 tháng 07 năm 2003.

 

Trên đây là nội dung giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 năm học 2003 - 2004 của các trường THCS trên địa bàn huyện Bình Chánh

Kính trình thường trực UBND huyện Bình Chánh.

Nơi gửi:                                                                                                                               TRƯỞNG PHÒNG

- Thường trực HU - HÐND - UBND (Báo cáo)

- 3 lãnh đạo (để biết)

- Tổ CÐ & TT ( để biết).

- Lưu (Ð/c Thùy và văn phòng).