Sở Giáo dục & Đào tạo TP.Hồ Chí Minh
PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
Skip Navigation Links
 Đăng nhập
 
 
 Phòng giáo dục thường xuyên
  Chức năng nhiệm vụ phòng
  Nhân sự phòng
  Kế hoạch năm học phòng
  Công tác tuần của phòng
  Công tác tuần của Sở
  Báo cáo tuần của phòng
Phòng ban
Sở Giáo dục & Đào tạo
Ban Giám đốc
Văn phòng Sở
Giáo dục Mầm non
Giáo dục Tiểu học
Giáo dục Trung học
Giáo dục chuyên nghiệp
Giáo dục Thường xuyên
Khảo thí và KĐCL Giáo dục
Tổ chức Cán bộ
Thanh tra
Kế hoạch Tài chánh
Phòng Pháp chế
Văn phòng Đảng ủy
Công đoàn
Trường có yếu tố nước ngoài
Thi đua Khen thưởng
Giáo dục quận huyện
 
  Tin tức
Từ phòng: 
Sở Giáo dục và Đào tạo tập huấn nghiệp vụ coi thi chứng chỉ tiếng Anh TOEFL PRIMARY và TOEFL JUNIOR
(Phòng GDTX - 18/ 5/ 2015)
Sở Giáo dục và Đào tạo tập huấn nghiệp vụ coi thi chứng chỉ tiếng Anh Cambridge
(Phòng GDTX - 11/ 5/ 2015)
Hội Thao Bóng bàn Giáo dục thường xuyên năm học 2014 - 2015
(Phòng GDTX - 10/ 4/ 2015)
Bản tin Hội nghị Sơ kết Học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2014-2015 Khối Ngoại ngữ - Tin học - Bồi dưỡng văn hóa
(Phòng GDTX - 25/ 2/ 2015)
Hội nghị sơ kết Học Kỳ I và Triển khai nhiệm vụ Học Kỳ II năm học 2014 – 2015 Giáo dục thường xuyênn
(Phòng GDTX - 6/ 2/ 2015)
Trang:     Kế
Tìm tin chứa chuỗi:
  Thông báo
Từ phòng: 
Kết quả kiểm tra Tin học A, B khóa ngày 24/05/2015
(Phòng GDTX - 27/ 5/ 2015)
Kết quả kiểm tra Ngoại ngữ A, B, C khóa ngày 17/5/2015
(Phòng GDTX - 20/ 5/ 2015)
Kết quả kiểm tra Tin học A, B khóa ngày 29/03/2015
(Phòng GDTX - 1/ 4/ 2015)
Về hướng dẫn kiểm tra học kỳ II Giáo dục thường xuyên năm học 2014-2015
(Phòng GDTX - 27/ 3/ 2015)
Kết quả kiểm tra Ngoại ngữ A, B khóa ngày 15/03/2015
(Phòng GDTX - 20/ 3/ 2015)
Trang:     Kế
Tìm tin chứa chuỗi:
  Thư mời
Từ phòng: 
Về mời dự Lễ tổng kết và trao giải hội thi giáo viên dạy giỏi và học viên giỏi giáo dục thường xuyên cấp thành phố năm học 2014 – 2015
(Phòng GDTX - 18/ 5/ 2015)
Mời dự Hội nghị triển khai Quyết định 5696/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Đề án “Xóa mù chữ giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh"
(Phòng GDTX - 21/ 4/ 2015)
Thư mời dự Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2014 – 2015 khối trung tâm/cơ sở Ngoại ngữ – Tin học – Bồi dưỡng văn hóa.
(Phòng GDTX - 6/ 2/ 2015)
Thư mời dự Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2014 – 2015 khối trung tâm/cơ sở Ngoại ngữ – Tin học – Bồi dưỡng văn hóa.
(Phòng GDTX - 28/ 1/ 2015)
Thư mời dự Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2014 – 2015 và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2014 – 2015 - Giáo dục thường xuyên
(Phòng GDTX - 28/ 1/ 2015)
Trang:     Kế
Tìm tin chứa chuỗi:
  Một số hình ảnh hoạt động
  Một số Video clip
This div will be replaced
  Văn bản
Tiêu điểm
Chủ đề năm học
2009 - 2010
  -  Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng Giáo dục  
  - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  - Xây dựng nếp sống văn minh đô thị.  
  - Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.  
  - Tất cả vì một nền Giáo dục tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.  
 
Hình ảnh - Hoạt động
Lịch công tác tuần
Lịch tuần
( 03/8/2015- 09/8/2015)
Lịch tuần
( 27.7.2015- 02.8.2015)
Lịch công tác tuần
( 20/7/2015- 26/7/2015)
Lịch tuần
( 13/7/2015- 19/7/2015)
Số người truy cập

 Tổng:627400
 Hôm nay:25 
 Hôm qua:521 
 Trực tuyến: 3