Sở Giáo dục & Đào tạo TP.Hồ Chí Minh
PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
Skip Navigation Links
 Đăng nhập
 
 
 Phòng giáo dục thường xuyên
  Chức năng nhiệm vụ phòng
  Nhân sự phòng
  Kế hoạch năm học phòng
  Công tác tuần của phòng
  Công tác tuần của Sở
  Báo cáo tuần của phòng
Phòng ban
Sở Giáo dục & Đào tạo
Ban Giám đốc
Văn phòng Sở
Giáo dục Mầm non
Giáo dục Tiểu học
Giáo dục Trung học
Giáo dục chuyên nghiệp
Giáo dục Thường xuyên
Khảo thí và KĐCL Giáo dục
Tổ chức Cán bộ
Thanh tra
Kế hoạch Tài chánh
Phòng Pháp chế
Văn phòng Đảng ủy
Công đoàn
Trường có yếu tố nước ngoài
Thi đua Khen thưởng
Giáo dục quận huyện
 
  Tin tức
Từ phòng: 
Hội nghị Tổng kết khối Văn hóa ngoài giờ năm học 2012-2013 và triển khai nhiệm vụ năm học 2013-2014
(Phòng GDTX - 24/ 9/ 2013)
Bản tin Hội nghị Tổng kết năm học 2012-2013 và triển khai nhiệm vụ năm học 2013-2014 khối Giáo dục thường xuyên
(Phòng GDTX - 29/ 8/ 2013)
Hội nghị Tổng kết năm học 2009 – 2010 và Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 Giáo dục thường xuyên
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2009 – 2010 và Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 Giáo dục thường xuyên tại thành phố Đà Lạt từ ngày 23, 24, 25 tháng 8 năm 2010
(Phòng GDTX - 27/ 8/ 2010)
lớp "Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Trung tâm Học tập cộng đồng"
Ngày 11 và 12 tháng 8 năm 2010 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Chu Văn An.....
(Phòng GDTX - 12/ 8/ 2010)
Tập huấn hè 2010 GDTX
(Phòng GDTX - 4/ 8/ 2010)
Trang:     Kế
Tìm tin chứa chuỗi:
  Thông báo
Từ phòng: 
Kết quả kiểm tra Ngoại ngữ A khóa ngày 14/9/2014
(Phòng GDTX - 16/ 9/ 2014)
Lịch kiểm tra chứng chỉ Ngoại ngữ - Tin học và lịch thi chứng chỉ Tiếng Anh ĐH CAMBRIDGE , chứng chỉ TOEFL năm 2015
(Phòng GDTX - 7/ 9/ 2014)
Lịch kiểm tra chứng chỉ Ngoại ngữ - Tin học và lịch thi chứng chỉ Tiếng Anh ĐH CAMBRIDGE , chứng chỉ TOEFL năm 2014
Bổ sung các kỳ thi chứng chỉ TOEFL Primary, TOEFL Junior
(Phòng GDTX - 7/ 9/ 2014)
Về duyệt kế hoạch năm học 2014-2015 – Giáo dục thường xuyên
(Phòng GDTX - 5/ 9/ 2014)
Phiếi đăng ký dự thi Tiếng Anh Cambridge (mẫu mới)
(Phòng GDTX - 29/ 8/ 2014)
Trang:     Kế
Tìm tin chứa chuỗi:
  Thư mời
Từ phòng: 
Thư mời tập huấn nghiệp vụ quản lý TTHTCĐ năm học 2014-2015
(Phòng GDTX - 9/ 9/ 2014)
Thư mời dự Tổng kết năm học 2013-2014 khối Ngoại ngữ - Tin học - Bồi dưỡng văn hóa
(Phòng GDTX - 29/ 8/ 2014)
Thư mời giao ban Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới
(Phòng GDTX - 7/ 7/ 2014)
Thư mời họp thảo luận các tiêu chí xếp hạng thi đua các Trung tâm học tập cộng đồng
(Phòng GDTX - 19/ 5/ 2014)
Mời dự hội nghị sơ kết việc thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Hội Nông dân thành phố
(Phòng GDTX - 6/ 5/ 2014)
Trang:     Kế
Tìm tin chứa chuỗi:
  Một số hình ảnh hoạt động
  Một số Video clip
This div will be replaced
  Văn bản
Tiêu điểm
Chủ đề năm học
2009 - 2010
  -  Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng Giáo dục  
  - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  - Xây dựng nếp sống văn minh đô thị.  
  - Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.  
  - Tất cả vì một nền Giáo dục tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.  
 
Hình ảnh - Hoạt động
Lịch công tác tuần
Lịch tuần
( 15/9/2014- 21/9/2014)
Lịch công tác tuần
( 08/9/2014- 14/9/2014)
Lịch công tác tuần
( 01/9/2014- 07/9/2014)
Lịch tuần
( 25.8.2014- 31.8.2014)
Số người truy cập

 Tổng:542554
 Hôm nay:168 
 Hôm qua:380 
 Trực tuyến: 21