Skip Navigation Links
   Trang chủ
   Thông tin phòngExpand    Thông tin phòng
   Kiểm định chất lượng giáo dục
   Thống kêExpand    Thống kê
   Trang tin
   Văn bản pháp luật
   Quản trịExpand    Quản trị
  Thông báo
Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2014 - 2015
 - [ 16/ 4/ 2015 ]
Các công văn hướng dẫn tuyển sinh lớp 6, lớp 10 và các mẫu đơn
 - [ 15/ 4/ 2015 ]
Mẫu nhập phiếu đăng ký dự thi và danh mục mã trường kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015
 - [ 13/ 4/ 2015 ]
Mẫu kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp.
 - [ 9/ 4/ 2015 ]
Kế hoạch huy động trẻ đến trường và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2015 - 2016.
 - [ 8/ 4/ 2015 ]
Về nhận tài khoản nhập phiếu đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015
 - [ 8/ 4/ 2015 ]
Về việc hướng dẫn lập dự thảo kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2015-2016
 - [ 7/ 4/ 2015 ]
Báo cáo số lượng giáo viên tham gia Hội đồng chấm thi trung học phổ thông năm 2015.
 - [ 7/ 4/ 2015 ]
Hướng dẫn ghi phiếu đăng ký dự thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015.
 - [ 5/ 4/ 2015 ]
Danh sách cụm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015
 - [ 5/ 4/ 2015 ]
Mẫu đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia.
 - [ 25/ 3/ 2015 ]
Báo cáo số lượng thí sinh dự thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015
 - [ 23/ 3/ 2015 ]
Nhận bằng tốt nghiệp THPT năm 2014 (Đợt 10).
 - [ 19/ 3/ 2015 ]
Nhận bằng tốt nghiệp THPT năm 2014 (Đợt 9).
 - [ 16/ 3/ 2015 ]
Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2014 - 2015 trong khuôn khổ Chương trình song ngữ tiếng Pháp.
 - [ 16/ 3/ 2015 ]
Công văn 668 về việc sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
 - [ 16/ 3/ 2015 ]
Hướng dẫn tổ chức kỳ thi trình độ tiếng Hoa cấp tiểu học khóa ngày 08 tháng 7 năm 2015
 - [ 11/ 3/ 2015 ]
Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2014 - 2015
 - [ 11/ 3/ 2015 ]
KHẨN: Công văn 524 yêu cầu cung cấp danh sách học sinh PISA 2015
 - [ 3/ 3/ 2015 ]
HOÃN hội nghị chuyên môn kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.
 - [ 9/ 2/ 2015 ]
Hướng dẫn hoạt động hỗ trợ công tác tự đánh giá và hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài.
 - [ 23/ 1/ 2015 ]
Về báo cáo số lượng giám thị tham gia Hội đồng thi kỳ thi TN THPT và Tuyển sinh vào lớp 10.
 - [ 23/ 1/ 2015 ]
Nhắc lại lần 3: Công văn số 3265/GDĐT-KTKĐCLGD ngày 16 tháng 9 năm 2014 về việc nâng cao chất lượng công tác kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên năm học 2014-2015
 - [ 12/ 1/ 2015 ]
 
Trang:         Trang kế
  Thư mời
Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài và triển khai Quyết định thành lập các đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non (đợt 18)
 - [ 13/ 4/ 2015 ]
Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài và triển khai Quyết định thành lập các đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông (đợt 17).
 - [ 24/ 3/ 2015 ]
Về việc triển khai công tác thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015
 - [ 24/ 3/ 2015 ]
Về việc tập huấn sử dụng phần mềm quản lý thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015
 - [ 24/ 3/ 2015 ]
Dự Hội nghị chuyên môn kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.
 - [ 27/ 2/ 2015 ]
Dự Hội nghị chuyên môn kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.
 - [ 6/ 2/ 2015 ]
Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài và triển khai Quyết định thành lập các đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông (đợt 16).
 - [ 31/ 1/ 2015 ]
Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài và triển khai Quyết định thành lập các đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, mầm non (đợt 15)
 - [ 27/ 12/ 2014 ]
Tham dự tập huấn đánh giá ngoài trường phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.
 - [ 18/ 12/ 2014 ]
Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài và triển khai Quyết định thành lập các đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, mầm non (đợt 14).
 - [ 24/ 11/ 2014 ]
Dự tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài và triển khai Quyết định thành lập các đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên (đợt 13).
Tham dự tập huấn đánh giá ngoài trường mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài và triển khai Quyết định thành lập các đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, mầm non (đợt 12).
Thống nhất điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10.
 - [ 9/ 7/ 2014 ]
Họp Ban Lãnh đạo Hội đồng coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2014 (nhắc lại)
 - [ 6/ 6/ 2014 ]
Họp Ban Lãnh đạo Hội đồng coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2014
 - [ 21/ 5/ 2014 ]
Họp Ban Lãnh đạo Hội đồng coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông
 - [ 21/ 5/ 2014 ]
Tổ chức triển khai công tác thi trình độ tiếng Hoa cấp tiểu học khóa ngày 07 tháng 7 năm 2014.
 - [ 5/ 5/ 2014 ]
Khẩn: Thay đổi ngày tập huấn sử dụng phần mềm quản lý thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh vào lớp 10 năm 2014 (ngày 21/4/2014)
 - [ 19/ 4/ 2014 ]
 
Trang:         Trang kế
  Vài hình ảnh hoạt động
  Tin tức
Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 18 và triển khai Quyết định thành lập 33 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non.
 - [ 17/ 4/ 2015 ]
Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 17 và triển khai Quyết định thành lập 35 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông
 - [ 2/ 4/ 2015 ]
Hội nghị sơ kết công tác kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên.
 - [ 12/ 4/ 2015 ]
Hội nghị chuyên môn công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
 - [ 11/ 3/ 2015 ]
Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 16 và triển khai Quyết định thành lập 23 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông.
 - [ 8/ 3/ 2015 ]
Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 15 và triển khai Quyết định thành lập 29 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.
 - [ 12/ 4/ 2015 ]
Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 14 và triển khai Quyết định thành lập 36 đoàn đánh giá ngoài các trường mầm non, phổ thông
 - [ 2/ 12/ 2014 ]
Lễ công nhận Trường THCS Nguyễn An Ninh quận 12 đạt chất lượng giáo dục cấp độ 3.
Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 13 và triển khai Quyết định thành lập 35 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên.
 - [ 26/ 11/ 2014 ]
Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục tập huấn đánh giá ngoài trường mầm non
 - [ 5/ 11/ 2014 ]
Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 12
 - [ 12/ 4/ 2015 ]
 
Trang:         Trang kế
Thiết kế và thực hiện bởi VKH - TTTT & CTGD Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh