Skip Navigation Links
   Trang chủ
   Thông tin phòngExpand    Thông tin phòng
   Kiểm định chất lượng giáo dục
   Thống kêExpand    Thống kê
   Trang tin
   Văn bản pháp luật
   Quản trịExpand    Quản trị
  Thông báo
Thông báo đổi ngày nhận giấy chứng nhận kết quả thi của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015, cụm thi Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
 - [ 28/ 7/ 2015 ]
Nhận giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015 cụm thi Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
 - [ 27/ 7/ 2015 ]
Khẩn:Về nhận giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015 cụm thi Đại học Công nghiệp Thực phẩm.
 - [ 27/ 7/ 2015 ]
Về việc phúc khảo điểm bài thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015.
 - [ 24/ 7/ 2015 ]
Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2015 - 2016
 - [ 10/ 7/ 2015 ]
Một số quy định về tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2015 - 2016.
 - [ 9/ 7/ 2015 ]
Khẩn: Về việc nhận danh sách chấm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015 cụm thi Đại học Sư phạm TP. HCM.
 - [ 2/ 7/ 2015 ]
Khẩn: Về việc thay đổi chấm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015 cụm thi Đại học Công nghiệp Thực phẩm.
 - [ 2/ 7/ 2015 ]
Về việc nhận danh sách cán bộ, giáo viên chấm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015 cụm thi Đại học Công nghiệp Thực phẩm.
 - [ 29/ 6/ 2015 ]
Về việc nhận danh sách cán bộ, giáo viên chấm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015 cụm thi Đại học Sư phạm kỹ thuật, Đại học quốc gia, Đại học Tôn Đức Thắng.
 - [ 26/ 6/ 2015 ]
Về việc nhận danh sách giám khảo cụm thi Đại học Tôn Đức Thắng.
 - [ 25/ 6/ 2015 ]
Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 chuyên năm học 2015-2016
 - [ 24/ 6/ 2015 ]
Về việc nhận danh sách cán bộ, giáo viên coi thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015 cụm thi Đại học Sư phạm.
 - [ 22/ 6/ 2015 ]
Về việc cán bộ, giáo viên làm công tác so dò, kiểm tra bài thi tại Hội đồng chấm thi Tuyển sinh vào lớp 10 năm 2015.
 - [ 20/ 6/ 2015 ]
Về việc nhận danh sách cán bộ, giáo viên coi thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015 cụm thi Đại học Công Nghiệp.
 - [ 19/ 6/ 2015 ]
Về việc điều động cán bộ, giáo viên coi thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015 cụm thi Đại học Quốc gia.
 - [ 19/ 6/ 2015 ]
Về việc nhận danh sách cán bộ, giáo viên coi thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015 cụm thi Đại học Sư phạm Kỹ thuật.
 - [ 17/ 6/ 2015 ]
Nhận danh sách giáo viên tham gia Hội đồng coi thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015
 - [ 17/ 6/ 2015 ]
Công văn số 2210/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 12/5/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên
 - [ 4/ 6/ 2015 ]
V/v nhận danh sách cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia Hội đồng coi thi Tuyển sinh vào lớp 10 năm 2015.
 - [ 3/ 6/ 2015 ]
Khẩn: Mẫu điều chỉnh thông tin thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2015.
 - [ 25/ 5/ 2015 ]
Khẩn: về việc điều chỉnh thông tin thí sinh dự thi THPT quốc gia (mỗi bộ hồ sơ điều chỉnh cho 1 thí sinh nộp 2 bản về Sở, 1 bản lưu tại trường)
 - [ 25/ 5/ 2015 ]
Lập danh sách giáo viên tham gia Hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015.
 - [ 18/ 5/ 2015 ]
 
Trang:         Trang kế
  Thư mời
Họp thống nhất điểm chuẩn và kế hoạch công bố danh sách thí sinh được trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2015 - 2016.
 - [ 7/ 7/ 2015 ]
Họp Ban Lãnh đạo Hội đồng thi tuyển sinh vào lớp 10 khóa ngày 11 tháng 6 năm 2015 và bàn giao Ban Lãnh đạo Hội đồng thi tuyển sinh vào lớp 10 cho Ban Chỉ đạo xét tốt nghiệp và tuyển sinh quận, huyện.
 - [ 26/ 5/ 2015 ]
Dự triển khai công tác thi trình độ tiếng Hoa cấp tiểu học khóa ngày 08 tháng 7 năm 2015.
 - [ 27/ 4/ 2015 ]
Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài và triển khai Quyết định thành lập các đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non (đợt 18)
 - [ 13/ 4/ 2015 ]
Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài và triển khai Quyết định thành lập các đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông (đợt 17).
 - [ 24/ 3/ 2015 ]
Về việc triển khai công tác thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015
 - [ 24/ 3/ 2015 ]
Về việc tập huấn sử dụng phần mềm quản lý thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015
 - [ 24/ 3/ 2015 ]
Dự Hội nghị chuyên môn kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.
 - [ 27/ 2/ 2015 ]
Dự Hội nghị chuyên môn kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.
 - [ 6/ 2/ 2015 ]
Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài và triển khai Quyết định thành lập các đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông (đợt 16).
 - [ 31/ 1/ 2015 ]
Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài và triển khai Quyết định thành lập các đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, mầm non (đợt 15)
 - [ 27/ 12/ 2014 ]
Tham dự tập huấn đánh giá ngoài trường phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.
 - [ 18/ 12/ 2014 ]
Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài và triển khai Quyết định thành lập các đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, mầm non (đợt 14).
 - [ 24/ 11/ 2014 ]
Dự tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài và triển khai Quyết định thành lập các đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên (đợt 13).
Tham dự tập huấn đánh giá ngoài trường mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài và triển khai Quyết định thành lập các đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, mầm non (đợt 12).
Thống nhất điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10.
 - [ 9/ 7/ 2014 ]
Họp Ban Lãnh đạo Hội đồng coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2014 (nhắc lại)
 - [ 6/ 6/ 2014 ]
Họp Ban Lãnh đạo Hội đồng coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2014
 - [ 21/ 5/ 2014 ]
 
Trang:         Trang kế
  Vài hình ảnh hoạt động
  Tin tức
Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 18 và triển khai Quyết định thành lập 33 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non.
 - [ 17/ 4/ 2015 ]
Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 17 và triển khai Quyết định thành lập 35 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông
 - [ 2/ 4/ 2015 ]
Hội nghị sơ kết công tác kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên.
 - [ 12/ 4/ 2015 ]
Hội nghị chuyên môn công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
 - [ 11/ 3/ 2015 ]
Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 16 và triển khai Quyết định thành lập 23 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông.
 - [ 8/ 3/ 2015 ]
Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 15 và triển khai Quyết định thành lập 29 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.
 - [ 12/ 4/ 2015 ]
Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 14 và triển khai Quyết định thành lập 36 đoàn đánh giá ngoài các trường mầm non, phổ thông
 - [ 2/ 12/ 2014 ]
Lễ công nhận Trường THCS Nguyễn An Ninh quận 12 đạt chất lượng giáo dục cấp độ 3.
Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 13 và triển khai Quyết định thành lập 35 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên.
 - [ 26/ 11/ 2014 ]
Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục tập huấn đánh giá ngoài trường mầm non
 - [ 5/ 11/ 2014 ]
Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 12
 - [ 12/ 4/ 2015 ]
 
Trang:         Trang kế
Thiết kế và thực hiện bởi VKH - TTTT & CTGD Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh