Skip Navigation Links
   Trang chủ
   Thông tin phòngExpand    Thông tin phòng
   Kiểm định chất lượng giáo dục
   Thống kêExpand    Thống kê
   Trang tin
   Văn bản pháp luật
   Quản trịExpand    Quản trị
  Thông báo
Quy định tiêu chuẩn đánh giá, chấm điểm công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.
 - [ 14/ 4/ 2014 ]
Nhận bằng tốt nghiệp THPT năm 2013 (đợt 15)
 - [ 11/ 4/ 2014 ]
Các công văn hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014.
 - [ 8/ 4/ 2014 ]
Bảng mã phường, quận dùng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014 và tuyển sinh lớp 10 năm học 2014-2015
 - [ 8/ 4/ 2014 ]
Hướng dẫn các mẫu đơn, các chế độ ưu tiên và khuyến khích - xét tốt nghiệp THCS và tuyển sinh vào lớp 10 THPT.
 - [ 8/ 4/ 2014 ]
Nhận góp ý về dự thảo kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2014-2015.
 - [ 2/ 4/ 2014 ]
Khẩn: cử cán bộ tham dự tập huấn đánh giá ngoài trường mầm non tại Cần Thơ.
 - [ 2/ 4/ 2014 ]
Góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.
 - [ 31/ 3/ 2014 ]
Thông tư số 09/2014/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013 và Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 - [ 31/ 3/ 2014 ]
Báo cáo số lượng giám khảo tham gia Hội đồng chấm thi năm 2014.
 - [ 27/ 3/ 2014 ]
Các văn bản hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2014 - 2015 và văn bản hướng dẫn xét tốt nghiệp, thi tốt nghiệp.
 - [ 26/ 3/ 2014 ]
Nhận bằng tốt nghiệp THPT năm 2013 đợt 14 (bản sao).
 - [ 24/ 3/ 2014 ]
Cung cấp danh sách học sinh độ tuổi 15 được chọn khảo sát thử nghiệm Chương trình Đánh giá học sinh quốc tế (PISA) 2015
 - [ 18/ 3/ 2014 ]
Khẩn: thay đổi địa chỉ hội trường tập huấn PISA (trường THPT Nguyễn Hữu Thọ)
 - [ 18/ 3/ 2014 ]
Hướng dẫn tổ chức kỳ thi trình độ tiếng Hoa cấp tiểu học khóa ngày 07 tháng 7 năm 2014
 - [ 7/ 3/ 2014 ]
Nhận bằng tốt nghiệp THPT năm 2013 (đợt 13 - bản sao)
 - [ 26/ 2/ 2014 ]
Thông báo địa điểm đặt Hội đồng coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh vào lớp10 năm 2014
 - [ 24/ 2/ 2014 ]
Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2013 - 2014 trong khuôn khổ Chương trình tiếng Pháp song ngữ.
 - [ 24/ 2/ 2014 ]
Nhận bằng tốt nghiệp THPT năm 2013 (Đợt 12, bản sao)
 - [ 24/ 2/ 2014 ]
Nhận bằng tốt nghiệp THPT năm 2013 (đợt 11)
 - [ 14/ 2/ 2014 ]
Báo cáo kết quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2013-2014
 - [ 12/ 2/ 2014 ]
Lập danh sách học sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2014.
 - [ 12/ 2/ 2014 ]
Nhắc nhở các cơ sở giáo dục gửi hồ sơ đánh giá ngoài đúng tiến độ đã đăng ký.
 - [ 12/ 2/ 2014 ]
 
Trang:         Trang kế
  Thư mời
Nhắc lại: Tham dự buổi triển khai công tác thi tốt nghiệp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm 2014.
 - [ 11/ 4/ 2014 ]
KHẨN: Tham dự tập huấn đánh giá ngoài trường mầm non tại Cần Thơ.
 - [ 7/ 4/ 2014 ]
Tham dự buổi triển khai công tác thi tốt nghiệp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm 2014.
 - [ 7/ 4/ 2014 ]
Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài và triển khai Quyết định thành lập các đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, mầm non (đợt 11).
 - [ 21/ 3/ 2014 ]
Tổ chức tập huấn công tác PISA năm 2014
 - [ 14/ 3/ 2014 ]
Tham dự tập huấn công tác đánh giá ngoài.
 - [ 7/ 3/ 2014 ]
Về việc tham dự tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài và triển khai Quyết định thành lập các đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông (đợt 10).
 - [ 24/ 2/ 2014 ]
Tập huấn công tác kiểm định chất lượng giáo dục trung tâm giáo dục thường xuyên (đợt 2).
 - [ 17/ 1/ 2014 ]
Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài và triển khai Quyết định thành lập các đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, mầm non (đợt 9).
 - [ 25/ 10/ 2013 ]
Hội nghị chuyên môn kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.
 - [ 6/ 10/ 2013 ]
Bồi dưỡng công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở.
 - [ 26/ 9/ 2013 ]
Bồi dưỡng công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học
 - [ 26/ 9/ 2013 ]
Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài và triển khai Quyết định thành lập các đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, mầm non (đợt 8)
 - [ 23/ 8/ 2013 ]
Tập huấn công tác kiểm định chất lượng giáo dục trung tâm giáo dục thường xuyên
 - [ 21/ 8/ 2013 ]
Tập huấn sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.
 - [ 26/ 7/ 2013 ]
Thư mời : Thống nhất điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2013
 - [ 10/ 7/ 2013 ]
Họp Ban Lãnh đạo Hội đồng thi tuyển sinh vào lớp 10 khóa ngày 21 tháng 6 năm 2013 và bàn giao Ban Lãnh đạo Hội đồng thi tuyển sinh vào lớp 10 cho Ban Chỉ đạo xét tốt nghiệp và tuyển sinh của các quận, huyện.
 - [ 7/ 6/ 2013 ]
Họp Ban Lãnh đạo Hội đồng coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
 - [ 14/ 5/ 2013 ]
Tham dự buổi triển khai công tác thi trình độ tiếng Hoa cấp tiểu học năm học 2012 - 2013.
 - [ 25/ 4/ 2013 ]
 
Trang:         Trang kế
  Vài hình ảnh hoạt động
  Tin tức
Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 11 và triển khai Quyết định thành lập 44 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, mầm non.
 - [ 29/ 3/ 2014 ]
Tập huấn vận dụng cách đánh giá PISA vào nhà trường phổ thông năm 2014.
 - [ 25/ 3/ 2014 ]
Tập huấn đánh giá ngoài trường mầm non.
 - [ 18/ 3/ 2014 ]
Tập huấn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.
 - [ 18/ 3/ 2014 ]
Tổ chức tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 10 và triển khai Quyết định thành lập 06 đoàn đánh giá ngoài các trường THPT.
 - [ 20/ 2/ 2014 ]
Tổ chức tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 9 và triển khai Quyết định thành lập 09 đoàn đánh giá ngoài các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT.
 - [ 31/ 10/ 2013 ]
Hội nghị chuyên môn công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
 - [ 10/ 10/ 2013 ]
Bồi dưỡng công tác Kiểm định chất lượng giáo dục.
 - [ 10/ 10/ 2013 ]
Tập huấn sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.
 - [ 4/ 9/ 2013 ]
Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 8 và triển khai Quyết định thành lập 10 đoàn đánh giá ngoài.
 - [ 4/ 9/ 2013 ]
Tập huấn công tác kiểm định chất lượng giáo dục trung tâm giáo dục thường xuyên.
 - [ 4/ 9/ 2013 ]
 
Trang:         Trang kế
Thiết kế và thực hiện bởi VKH - TTTT & CTGD Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh