Skip Navigation Links
   Trang chủ
   Thông tin phòngExpand    Thông tin phòng
   Kiểm định chất lượng giáo dục
   Thống kêExpand    Thống kê
   Trang tin
   Văn bản pháp luật
   Quản trịExpand    Quản trị
  Thông báo
HOÃN hội nghị chuyên môn kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.
 - [ 9/ 2/ 2015 ]
Hướng dẫn hoạt động hỗ trợ công tác tự đánh giá và hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài.
 - [ 23/ 1/ 2015 ]
Về báo cáo số lượng giám thị tham gia Hội đồng thi kỳ thi TN THPT và Tuyển sinh vào lớp 10.
 - [ 23/ 1/ 2015 ]
Nhắc lại lần 3: Công văn số 3265/GDĐT-KTKĐCLGD ngày 16 tháng 9 năm 2014 về việc nâng cao chất lượng công tác kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên năm học 2014-2015
 - [ 12/ 1/ 2015 ]
Nhận bằng tốt nghiệp THPT năm 2014 (đợt 8)
 - [ 29/ 12/ 2014 ]
Nhận bằng tốt nghiệp THPT năm 2014 (Đợt 7)
 - [ 12/ 12/ 2014 ]
Nhận danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 các trường THPT Ngoài công lập năm 2014.
 - [ 9/ 12/ 2014 ]
Báo cáo công tác kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn 2009-2014
 - [ 9/ 12/ 2014 ]
Công văn số 4273/GDĐT-KTKĐCLGD về việc tăng cường triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.
 - [ 2/ 12/ 2014 ]
Nhận bằng tốt nghiệp THPT năm 2014 (Đợt 6)
 - [ 2/ 12/ 2014 ]
Nhận bằng tốt nghiệp THPT năm 2014 (đợt 5)
Xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (hệ giáo dục thường xuyên) tháng 12 năm 2014.
Nhận bằng tốt nghiệp THPT năm 2014 (đợt 4)
Công văn số 3955/GDĐT-KTKĐCLGD ngày 05 tháng 11 năm 2014 hướng dẫn thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm học 2014 - 2015.
Nhắc lại: Công văn số 3265/GDĐT-KTKĐCLGD ngày 16 tháng 9 năm 2014 về việc nâng cao chất lượng công tác kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên năm học 2014-2015
Nhận bằng tốt nghiệp THPT năm 2014 (Đợt 3)
Nhận bằng tốt nghiệp THPT năm 2014 (đợt 2)
Lập danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 tại các tỉnh (học sinh chuyển trường chưa có mã số học sinh) năm học 2014 - 2015.
Nhận bằng tốt nghiệp THPT năm 2014 (đợt 1)
Báo cáo kết quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục.
Nhận mã số học sinh đã được duyệt trúng tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm 2014.
 - [ 12/ 9/ 2014 ]
Cử người tham dự tập huấn đánh giá ngoài trường mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
 - [ 5/ 9/ 2014 ]
Nhận danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 đã được duyệt.
 - [ 3/ 9/ 2014 ]
 
Trang:         Trang kế
  Thư mời
Dự Hội nghị chuyên môn kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.
 - [ 27/ 2/ 2015 ]
Dự Hội nghị chuyên môn kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.
 - [ 6/ 2/ 2015 ]
Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài và triển khai Quyết định thành lập các đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông (đợt 16).
 - [ 31/ 1/ 2015 ]
Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài và triển khai Quyết định thành lập các đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, mầm non (đợt 15)
 - [ 27/ 12/ 2014 ]
Tham dự tập huấn đánh giá ngoài trường phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.
 - [ 18/ 12/ 2014 ]
Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài và triển khai Quyết định thành lập các đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, mầm non (đợt 14).
 - [ 24/ 11/ 2014 ]
Dự tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài và triển khai Quyết định thành lập các đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên (đợt 13).
Tham dự tập huấn đánh giá ngoài trường mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài và triển khai Quyết định thành lập các đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, mầm non (đợt 12).
Thống nhất điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10.
 - [ 9/ 7/ 2014 ]
Họp Ban Lãnh đạo Hội đồng coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2014 (nhắc lại)
 - [ 6/ 6/ 2014 ]
Họp Ban Lãnh đạo Hội đồng coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2014
 - [ 21/ 5/ 2014 ]
Họp Ban Lãnh đạo Hội đồng coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông
 - [ 21/ 5/ 2014 ]
Tổ chức triển khai công tác thi trình độ tiếng Hoa cấp tiểu học khóa ngày 07 tháng 7 năm 2014.
 - [ 5/ 5/ 2014 ]
Khẩn: Thay đổi ngày tập huấn sử dụng phần mềm quản lý thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh vào lớp 10 năm 2014 (ngày 21/4/2014)
 - [ 19/ 4/ 2014 ]
Nhắc lại: Tham dự buổi triển khai công tác thi tốt nghiệp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm 2014.
 - [ 11/ 4/ 2014 ]
KHẨN: Tham dự tập huấn đánh giá ngoài trường mầm non tại Cần Thơ.
 - [ 7/ 4/ 2014 ]
Tham dự buổi triển khai công tác thi tốt nghiệp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm 2014.
 - [ 7/ 4/ 2014 ]
Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài và triển khai Quyết định thành lập các đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, mầm non (đợt 11).
 - [ 21/ 3/ 2014 ]
 
Trang:         Trang kế
  Vài hình ảnh hoạt động
  Tin tức
Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 16 và triển khai Quyết định thành lập 23 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông.
 - [ 9/ 2/ 2015 ]
Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 15 và triển khai Quyết định thành lập 29 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.
 - [ 31/ 12/ 2014 ]
Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 14 và triển khai Quyết định thành lập 36 đoàn đánh giá ngoài các trường mầm non, phổ thông
 - [ 2/ 12/ 2014 ]
Lễ công nhận Trường THCS Nguyễn An Ninh quận 12 đạt chất lượng giáo dục cấp độ 3.
Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 13 và triển khai Quyết định thành lập 35 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên.
 - [ 26/ 11/ 2014 ]
Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục tập huấn đánh giá ngoài trường mầm non
 - [ 5/ 11/ 2014 ]
Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 12
 - [ 4/ 9/ 2014 ]
Lễ đón nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục của Trường Mầm non Bé Ngoan Quận 1
Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 11 và triển khai Quyết định thành lập 44 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, mầm non.
Tập huấn vận dụng cách đánh giá PISA vào nhà trường phổ thông năm 2014.
Tập huấn đánh giá ngoài trường mầm non.
 
Trang:         Trang kế
Thiết kế và thực hiện bởi VKH - TTTT & CTGD Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh