Thông tin chung

Phòng Giáo Dục quận 1

Ông : Đinh Thiện Căn

Bà : Lê Thị Lan

Ông : Nguyễn Hoàng Minh  

Bà : Lê Thị Bình

Bà : Phan Thị Ngọc Trân     

Bà : Trần Thế Hiệp           

Bà: Trịnh Phương Trinh     

Ông : Nguyễn Anh Dũng     

Ông : Nguyễn Thanh Hải

Ông : Đỗ Hữu Đông                   

Ông : Trần Minh Thành     

Ông : Trương Quốc Hưng

Bà: Hồ Ngọc Sương

Ông : Trương Quốc Cường    

: Huỳnh Thị Thu Thảo

Bà : Nguyễn Đức Lan Khanh

Bà : Lê Phương Đông

Ông : Đặng Văn Tiễn

- Trưởng phòng giáo dục, phụ trách chung

- Phó trưởng phòng giáo dục, phụ trách bậc học mầm non

- Phó trưởng phòng giáo dục, phụ trách CSVC - phổ cập - GDTX

- Phó trưởng phòng giáo dục, phụ trách cấp tiểu học

- Chuyên viên phụ trách cấp mầm non

- Chuyên viên phụ trách cấp mầm non

- Chuyên viên phụ trách cấp tiểu học

- Chuyên viên phụ trách cấp tiểu học

- Chuyên viên phụ trách thống kê, phong trào

- Chuyên viên phụ trách xoá mù chữ - phổ cập giáo dục

- Chuyên viên phụ trách cấp THCS, văn thể mỹ

- Chuyên viên phụ trách cấp THCS

- Chuyên viên phụ trách cấp THCS

- Thường trực thanh tra

- Chuyên viên phụ trách hoạt động ngoại khóa, công đoàn ngành

- Chuyên viên tổ chức

- Chuyên viên tài chánh kế hoạch

- Văn thư tổng hợp

 
Trang chủ | Giới thiệu | Mầm non | Tiểu học | THCS | Công đoàn | Thanh tra | Đoàn - Đội | Văn bản huớng dẫn | Liên hệ
Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1
Số 47 Lê Duẩn - Phường Bến Nghé - Quận 1 - Điện thoại: 08.38298757 - 08.38297624 - Fax: 08.38298757