KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 1

NĂM HỌC 2009  – 2010

Căn cứ văn bản số  473/GDĐT-KT&KĐ ngày 18/03/2009 của Sở Giáo Dục và đào tạo TP. Hồ Chí Minh hướng dẩn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2009 - 2010 .

        Căn cứ vào phương án sắp xếp trường lớp và kế hoạch tuyển sinh các cấp của Pḥng Giáo Dục đă  được UBND Quận 6 phê duyệt (Văn bản số 378/VP ngày 02/06/2009).

Căn cứ vào khả năng thu nhận trẻ vào lớp 1 của các trường và số trẻ trong độ tuổi ở các phường Quận 6, Pḥng GD&ĐT lập kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2009 – 2010  như sau:

    I-   YÊU CẦU:

·        Huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1.

·        Các Trường Tiểu học phải nhận hết số học sinh trong độ tuổi vào lớp 1 trên địa bàn được phân công. (Trẻ từ 6®8 tuổi – sinh năm 2003, 2002, 2001).

 II-   HỒ SƠ TUYỂN SINH:

1/ Đơn xin nhập học lớp 1 (mẫu đơn do trường phát).

2/ Bản trích lục khai sinh hợp lệ tính đến ngày 31/12/2003 .

Trường hợp chưa có khai sinh, phải có tờ cam kết về sơ yếu lư lịch của  trẻ, có xác nhận của chính quyền địa phương. Trên đơn phụ huynh phải có cam kết bổ sung khai sinh chậm nhất ngày 15/09/2009.

       3/ Bản sao hộ khẩu thường trú hay tạm trú diện KT3 (mang theo bản chính để đối chiếu).

       4/ Giấy báo nhập học lớp 1 có chữ kư và con dấu của UBND Phường.

III-   CÔNG TÁC TUYỂN SINH:

 

1)     Về việc gởi giấy báo nhập học: từ ngày 03/06/2009 đến ngày 12/06/2009 :

·        Uỷ ban nhân dân Phường lập danh sách trẻ sanh năm 2003 và trẻ sanh năm 2002, 2001 chưa đi học ở phường ḿnh (trẻ thường trú và trẻ tạm trú diện KT3). Thống nhất với  Hiệu trưởng các Trường Tiểu học được phân công tuyển sinh về  địa bàn tuyển sinh .

·        UBND Phường gởi giấy báo nhập học cho trẻ (sau khi thống nhất với Hiệu Trưởng các trường ) .

·        Hiệu trưởng các trường thành lập Hội đồng tuyển sinh, thông báo kế hoạch và thời gian nhận đơn.

2/ Thời gian tuyển sinh :

a/ Thời gian: Từ ngày 15/06/2009 đến 31/07/2009.

b/      Ngày 31/07/2009 : công bố danh sách tuyển sinh tại Trường .

c/      Thời gian báo cáo02/08/2009 – Nộp danh sách theo mẫu và đĩa mềm vi tính (Chương tŕnh ECXEL ) về Pḥng Giáo dục và Đào tạo ( Đ/c Tâm)

      3/ Tuyển sinh Lớp 1 chương tŕnh  tăng cường tiếng Anh:

a/ Các Trường Tiểu học có tuyển lớp 1 chương tŕnh tăng cường Tiếng Anh: Nguyễn Huệ - Vơ Văn Tần - Lê Văn Tám - Phú Định - Phù Đổng - Him Lam - Phú Lâm – Chi Lăng .

b/ Phương thức tuyển sinh: Căn cứ văn bản số 612/GDĐT-TH ngày 02/04/2009 của Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh về hướng dẫn khảo sát khả năng học sinh vào lớp 1 chương tŕnh TATC năm học 2009-2010 (Pḥng GD&ĐT sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể).

4/ Tuyển sinh Lớp 1 chương tŕnh  tăng cường tiếng Hoa :

a/ Các Trường Tiểu học có tuyển lớp 1 chương tŕnh tăng cường Tiếng Hoa: Kim Đồng - Châu Văn Liêm (mỗi trường 2 lớp)

b/ Phương thức tuyển sinh : học sinh đăng kư học

IV / CHỈ TIÊU TUYỂN SINH:

·        Căn cứ vào dân số độ tuổi của từng phường, Pḥng Giáo Dục  và Đào Tạo  giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1 cho các trường như sau : .

STT

TRƯỜNG

CHỈ TIÊU

ĐỊA BÀN TUYỂN SINH

1

Nguyễn Huệ

210

Phường 1 : 110 

Phường khác : 100

( trong đó TCTA : 70 )

2

Nguyễn Thiện Thuật

173

Phường 1 : 102 

Phường 2 : 71

3

Kim Đồng

200

Phường 3 : 108

Phường 7 : 92

4

Nhật Tảo

162

Phường 4 : 162

5

Châu Văn Liêm

261

Phường 5 : 221

Phường 8 : 40

6

Chi Lăng

219

Phường 6 : 219

( trong đó TCTA : 70 )

7

Phạm Văn Chí

339

Phường 7 :117  

Phường 8 : 145

Phường 10: 77

8

B́nh Tiên

260

Phường 8 : 160

Phường 11:  100

9

Lê Văn Tám

294

Phường 9 : 170

Phường 12 : 124

(trong đó TCTA  :70 )

10

Phú Định

302

Phường 10 : 302

(trong đó TCTA : 70)

11

Phù Đổng

270

Phường 11 : 270

 (trong đó  TCTA : 70)

12

Lam Sơn

396

Phường 11 : 120

Phường 12 : 276

13

Him Lam

140

Phường 13 : 140

(trong đó TCTA : 70 )

14

Trương Công Định

300

Phường 13 : 210

Phường 14 : 130

15

Phú Lâm

524

Phường 12 : 73 

Phường 13 : 180

Phường 14: 299

(trong đó  TCTA : 70)

16

Vơ Văn Tần

175

Phường 2 : 80

 Phường 5 : 25

Phường 6 : 70

(trong đó TCTA : 70 )

V/ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ư :

1/ Không nhận học sinh ng̣ai địa bàn quận 6 (văn bản số 473/GDĐT –KT& KĐ ngày 18/03/2009 của Sở Giáo Dục và Đào tạo).

2/ Không nhận học sinh thiếu tuổi .Đối với trẻ quá tuổi ( sinh năm 2000 trở lên ) th́ vận động vào học các lớp phổ cập .

3/ Tuyển sinh vào lớp 1 tại Trường Tiểu học Nguyễn Huệ thuộc hệ Công lập tự chủ tài chánh. Đối tượng học sinh ngoài phường 1 ưu tiên cho con cán bộ -công chức đang công tác tại Quận 6.

5/ Đối với học sinh không thuộc diện thường trú và KT3 nhưng đă tạm trú lâu dài, có chổ ở ổn dịnh tại địa bàn do Trường tuyển sinh ( có xác nhận của Công an phường) th́ Hội đồng tuyển sinh của Trường xét và giải quyết cho nhập học.

 6/ Các Trường chỉ tổ chức lớp bán trú khi đảm bảo tốt các điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ.

Công tác tuyển sinh năm học 2009- 2010 phải được thực hiện một cách nghiêm túc, đúng qui dịnh. Hiệu trưởng và Hội đồng tuyển sinh Trường chịu trách nhiệm trước Pḥng Giáo dục và Đào tạo, Thường trực UBND Quận 6 về công tác tuyển sinh tại đơn vị trường.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2009  – 2010, Pḥng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường phối hợp với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các Phường tổ chức thực hiện tốt kế hoạch trên.