Về Trang Chủ
Ban Lãnh Đạo
Tổ Tổng Hợp
Tổ Chuyên Môn
 

Công Đoàn
Bậc Học Mầm Non
Bậc Học Tiểu Học
Bậc Học THCS
Ngành

Tin tức
Thông báo
Thư mời


Báo Giáo Dục TP.HCM

Công ty CP Sách và Thiết Bị Trường Học TP.HCM

Báo Tuổi Trẻ Online


Click chọn vào Tuần tương ứng để có Lịch Công Tác Tuần

                                 

 

                                    Năm 2014:           

                                      Tháng 10/2014.

                                                  @>  Tuần 3: Từ 20/10/2014 đến 25/10/2014 (có bổ sung)

                                                  @>  Tuần 2: Từ 13/10/2014 đến 18/10/2014

                                                  @>  Tuần 1: Từ 06/10/2014 đến 11/10/2014

                                      Tháng 09/2014.

                                                  @>  Tuần 5: Từ 29/09/2014 đến 04/10/2014

                                                  @>  Tuần 4: Từ 22/09/2014 đến 27/09/2014

                                                  @>  Tuần 3: Từ 15/09/2014 đến 20/09/2014

                                                  @>  Tuần 2: Từ 08/09/2014 đến 13/09/2014

                                                  @>  Tuần 1: Từ 01/09/2014 đến 06/09/2014

                                      Tháng 08/2014.

                                                  @>  Tuần 4: Từ 25/08/2014 đến 30/08/2014

                                                  @>  Tuần 3: Từ 18/08/2014 đến 23/08/2014

                                                  @>  Tuần 2: Từ 11/08/2014 đến 16/08/2014

                                                  @>  Tuần 1: Từ 04/08/2014 đến 09/08/2014

                                      Tháng 07/2014.

                                                  @>  Tuần 5: Từ 28/07/2014 đến 01/08/2014 (có bổ sung)

                                                  @>  Tuần 4: Từ 21/07/2014 đến 26/07/2014

                                                  @>  Tuần 3: Từ 14/07/2014 đến 19/07/2014

                                                  @>  Tuần 2: Từ 07/07/2014 đến 12/07/2014

                                                  @>  Tuần 1: Từ 30/06/2014 đến 05/07/2014

                                      Tháng 06/2014.

                                                  @>  Tuần 4: Từ 23/06/2014 đến 28/06/2014

                                                  @>  Tuần 3: Từ 16/06/2014 đến 21/06/2014

                                                  @>  Tuần 2: Từ 09/06/2014 đến 14/06/2014

                                                  @>  Tuần 1: Từ 02/06/2014 đến 07/06/2014

                                      Tháng 05/2014.

                                                  @>  Tuần 4: Từ 26/05/2014 đến 31/05/2014

                                                  @>  Tuần 3: Từ 19/05/2014 đến 24/05/2014

                                                  @>  Tuần 2: Từ 12/05/2014 đến 17/05/2014

                                                  @>  Tuần 1: Từ 05/05/2014 đến 10/05/2014

                                      Tháng 04/2014.

                                                  @>  Tuần 1: Từ 31/03/2014 đến 05/04/2014

                                                  @>  Tuần 2: Từ 07/04/2014 đến 12/04/2014

                                                  @>  Tuần 3: Từ 14/04/2014 đến 19/04/2014

                                                  @>  Tuần 4: Từ 21/04/2014 đến 26/04/2014

                                                  @>  Tuần 5: Từ 28/04/2014 đến 03/05/2014

                                       Tháng 03/2014.

                                                  @>  Tuần 1: Từ 03/03/2014 đến 08/03/2014

                                                  @>  Tuần 2: Từ 10/03/2014 đến 15/03/2014

                                                  @>  Tuần 3: Từ 17/03/2014 đến 22/03/2014

                                                  @>  Tuần 4: Từ 24/03/2014 đến 29/03/2014

                                       Tháng 02/2014.

                                                  @>  Tuần 1: Từ 10/02/2014 đến 15/02/2014

                                                  @>  Tuần 2: Từ 17/02/2014 đến 22/02/2014

                                                  @>  Tuần 3: Từ 24/02/2014 đến 28/02/2014

                                       Tháng 01/2014.

                                                 @>  Tuần 1: Từ 06/01/2014 đến 11/01/2014

                                                 @>  Tuần 2: Từ 13/01/2014 đến 18/01/2014

                                                 @>  Tuần 3: Từ 20/01/2014 đến 25/01/2014

                                                 @>  Tuần 4: Từ 27/01/2014 đến 08/02/2014

                 

               

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Huyện Củ Chi
Khu phố 7, Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP.HCM
Tel : 8.921.357 - 8.920.461  -  Fax: (08).7907.077