Về Trang Chủ
Ban Lãnh Đạo
Tổ Tổng Hợp
Tổ Chuyên Môn
 

Công Đoàn
Bậc Học Mầm Non
Bậc Học Tiểu Học
Bậc Học THCS
Ngành
Báo Giáo Dục TP.HCM

Công ty CP Sách và Thiết Bị Trường Học TP.HCM

Báo Tuổi Trẻ Online


Click chọn vào Tuần tương ứng để có Lịch Công Tác Tuần

 
 

                                 

       

        Năm 2014:

              Tháng 07/2014.

                                   @>  Tuần 4: Từ 21/07/2014 đến 26/07/2014

                                   @>  Tuần 3: Từ 14/07/2014 đến 19/07/2014

                                   @>  Tuần 2: Từ 07/07/2014 đến 12/07/2014

                                   @>  Tuần 1: Từ 30/06/2014 đến 05/07/2014

               Tháng 06/2014.

                                   @>  Tuần 4: Từ 23/06/2014 đến 28/06/2014

                                   @>  Tuần 3: Từ 16/06/2014 đến 21/06/2014

                                   @>  Tuần 2: Từ 09/06/2014 đến 14/06/2014

                                   @>  Tuần 1: Từ 02/06/2014 đến 07/06/2014

 

              Tháng 05/2014.

                                   @>  Tuần 4: Từ 26/05/2014 đến 31/05/2014

                                   @>  Tuần 3: Từ 19/05/2014 đến 24/05/2014

                                   @>  Tuần 2: Từ 12/05/2014 đến 17/05/2014

                                   @>  Tuần 1: Từ 05/05/2014 đến 10/05/2014

 

               Tháng 04/2014.

                                     @>  Tuần 1: Từ 31/03/2014 đến 05/04/2014

                                     @>  Tuần 2: Từ 07/04/2014 đến 12/04/2014

                                     @>  Tuần 3: Từ 14/04/2014 đến 19/04/2014

                                     @>  Tuần 4: Từ 21/04/2014 đến 26/04/2014

                                     @>  Tuần 5: Từ 28/04/2014 đến 03/05/2014

       

               Tháng 03/2014.

                                     @>  Tuần 1: Từ 03/03/2014 đến 08/03/2014

                                     @>  Tuần 2: Từ 10/03/2014 đến 15/03/2014

                                     @>  Tuần 3: Từ 17/03/2014 đến 22/03/2014

                                     @>  Tuần 4: Từ 24/03/2014 đến 29/03/2014

 

               Tháng 02/2014.

                                      @>  Tuần 1: Từ 10/02/2014 đến 15/02/2014

                                      @>  Tuần 2: Từ 17/02/2014 đến 22/02/2014

                                      @>  Tuần 3: Từ 24/02/2014 đến 28/02/2014

 

                Tháng 01/2014.

                                      @>  Tuần 1: Từ 06/01/2014 đến 11/01/2014

                                      @>  Tuần 2: Từ 13/01/2014 đến 18/01/2014

                                      @>  Tuần 3: Từ 20/01/2014 đến 25/01/2014

                                      @>  Tuần 4: Từ 27/01/2014 đến 08/02/2014

 

           

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Huyện Củ Chi
Khu phố 7, Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP.HCM
Tel : 8.921.357 - 8.920.461  -  Fax: (08).7907.077