Y BAN NHÂN DÂN       CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                          _________________

           ______________

        Số: 2463 /GDĐT- TC              Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  06 tháng 8 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Về kế hoạch tổ chức tuyển dụng bổ sung viên chức

ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

(Khối phòng Giáo dục và Đào tạo)

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lư viên chức;

Căn cứ kết quả xét tuyển viên chức đợt 1;

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng bổ sung viên chức ngành giáo dục và đào tạo Khối phòng Giáo dục và Đào tạo: giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở để bổ sung nhân sự cho năm học 2013 – 2014. Kế hoạch tổ chức tuyển dụng như sau:

I.   Về đối tượng, nguyên tắc, hình thức, nhu cầu và hồ sơ tuyển dụng:

            Thực hiện theo văn bản số 1678/GDĐT- TC   ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Sở GD-ĐT  thông báo về kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.

II.     Về kế hoạch về thời gian và địa điểm thực hiện tuyển dụng:

1.  Thời gian đăng kư:

 Từ thứ Ba, ngày 06/8/ 2013 đến hết thứ Năm, ngày 08/8/2013, người dự xét tuyển vào trang web tại địa chỉ: http://www.hcm.edu.vn/phongtccb, và chọn Menu Tuyển dụng; sau đó chọn Hướng dẫn; hoặc Thông báo; hoặc Đăng ký dự tuyển; hoặc Danh sách các đơn vị…để tìm hiểu thông tin và đăng ký dự tuyển.

Trong thời gian này, người dự tuyển thường xuyên theo dõi tình hình đăng ký trên trang web và có thể thay đổi nơi đăng kư dự xét tuyển (nếu cần).

Người dự tuyển phải nhập đúng mã số đăng ký và số chứng minh nhân dân để truy cập vào trang thông tin của cá nhân và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin mà người dự tuyển đăng nhập (Mã số đăng ký và số chứng minh nhân dân là mật khẩu để truy cập vào trang thông tin đă đăng kư).

2.  Thời gian rà soát dữ liệu và phỏng vấn: thứ Sáu, ngày 09/8/2013 tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện đối với ứng viên đăng kư dự tuyển giáo viên giảng dạy ở các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và các cơ sở giáo dục trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo;

3.  Thời gian công bố kết quả:  thứ Hai, ngày 12/8/2013

4.  Thời gian nhận giấy giới thiệu nhận nhiệm sở:  thứ Ba, ngày 13/8/2013

Viên chức đă trúng tuyển nộp hai (02) bộ hồ sơ (qui định tại Thông báo ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về công bố kết quả xét tuyển viên chức và hướng dẫn bổ sung hồ sơ đăng ký dự tuyển khối phòng Giáo dục và Đào tạo) khi đến nhận giấy giới thiệu nhận nhiệm sở ở các Phòng GD-ĐT nơi đăng ký dự tuyển.

                                                                                               

 GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

-      Sở Nội vụ thành phố;                                                                           

-      Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;                       (Đă kư)                                        

-      Lưu VT, TCCB, 

                                                                                                              Lê Hồng Sơn    

 

 

 

 

 

                  ỦY BAN NHÂN DÂN                                           CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                             Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

          SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                          _________________________

                   _________________

                                                                                             Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

Về theo dơi kết quả xét tuyển viên chức (nhân viên) năm học 2013-2014

 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị ứng viên tham dự xét tuyển viên chức (nhân viên) thường xuyên theo dơi các thông báo tiếp theo để biết kết quả và thực hiện theo hướng dẫn.

 

PH̉NG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

 

 

 

 

                  ỦY BAN NHÂN DÂN                                           CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                             Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

          SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                          _________________________

                   _________________

                                                                                             Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

Về thay đổi địa điểm nhận Giấy giới thiệu phân công công tác

đối với giáo viên mới trúng tuyển năm học 2013-2014

 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các ứng viên trúng tuyển viên chức (giáo viên) về việc thay đổi địa điểm nhận Giấy giới thiệu phân công công tác:

-        Địa điểm cũ: trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, quận1.

-        Địa điểm mới:  vào lúc 8 giờ ngày Chủ Nhật 28/7/2013 tại Hội trường trường THPT Lê Quư Đôn, 110 - Nguyễn Thị Minh Khai - Phường 6 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh.

 

PH̉NG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

 

 

 

                  ỦY BAN NHÂN DÂN                                           CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                             Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

          SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                          _________________________

                   _________________

                                                                                             Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

Về thông báo điểm xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo

 

Sở Giáo dục và Đào tạo đă niêm yết bảng điểm xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học tại 2013-2014 tại trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Ứng viên có thể xem điểm xét tuyển trên mạng Internet kể từ 14 giờ ngày 24/7/2013 tại địa chỉ http://www.hcm.edu.vn/phongtccb, ứng viên chọn mục Tuyển dụng, sau đó chọn Bảng điểm xét tuyển, ứng viên nhập Mă số hồ sơsố CMND để xem điểm và kết quả xét tuyển.

 

PH̉NG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

 

 

 

                   ỦY BAN NHÂN DÂN                                           CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                             Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

          SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                          _________________________

                   _________________

                                                                                             Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

Về việc nộp bổ sung bản sao hồ sơ xét tuyển viên chức năm học 2013-2014

và kế hoạch công bố điểm và kết quả xét tuyển viên chức

 

Thực hiện Thông báo ngày 10 tháng 7 năm 2013 về việc tổ chức phỏng vấn ứng viên dự xét tuyển, tuy nhiên cho đến nay Sở Giáo dục và Đào tạo vẫn chưa nhận được hồ sơ hoặc ứng viên đă nộp nhưng hồ sơ không đầy đủ.

Đề nghị các ứng viên chưa nộp hồ sơ và những ứng viên đă nộp nhưng chưa đầy đủ phải bổ sung hồ sơ theo yêu cầu vào sáng thứ Hai, 22/7/2013, từ 8 giờ đến 11 giờ tại Pḥng Tiếp dân – Sở Giáo dục và Đào tạo, 66-68 Lê Thánh Tôn, quận 1. Hồ sơ gồm các bản sao (bấm kim theo thứ tự thành phần hồ sơ bên dưới và kư tên của ứng viên lên góc trái trên của từng bản sao, không cần công chứng) của các loại sau:

1. Bản sao một phiếu thông tin đăng kư dự tuyển đă được cấp Mă số hồ sơ và có chữ kư của cán bộ nhận hồ sơ (ứng viên ghi lại pḥng phỏng vấn kiến thức chuyên môn, đợt phỏng vấn kiến thức chuyên môn trên phiếu này)

2. Bản sao giấy CMND;

3. Bản sao sổ hộ khẩu thường trú tại TPHCM;

4. Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học và Thạc sĩ (nếu có) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (nếu tốt nghiệp trường Đại học khác ngành sư phạm phải photo thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm).

5. Bản sao bảng điểm Đại học và Thạc sĩ (nếu có);

6. Bản sao giấy chứng nhận diện ưu tiên (nếu có).

 

* Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến sẽ thông báo trên trang web tại địa chỉ http://www.hcm.edu.vn/phongtccb:

+ Điểm dự xét tuyển của ứng viên vào lúc 14 giờ ngày 24/7/2013. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ nhận đơn phúc khảo kết quả xét tuyển đến hết ngày 5/8/2013 (theo mẫu, lưu ư: không thực hiện việc phúc khảo đối với nội dung phỏng vấn).

+ Danh sách viên chức trúng tuyển vào lúc 9 giờ ngày 27/7/2013;

+ Phát giấy giới thiệu nhận nhiệm sở của ứng viên vào lúc 8 giờ ngày 28/7/2013 tại Hội trường A trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

+ Ứng viên mới trúng tuyển sẽ nhận nhiệm sở mới vào lúc 8 giờ ngày 29/7/2013 (khi đến nhận nhiệm sở, ứng viên phải nộp 02 bộ hồ sơ theo qui định).

 

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐĂ NỘP HỒ SƠ NHƯNG C̉N THIẾU MỘT SỐ LOẠI HỒ SƠ

 

STT

Mă số hồ sơ

Họ và tên

Ngày sinh

Thiếu hồ sơ

1

HD7172

Nguyễn Thị Hồng Ân

24/5/1979

không có bảng điểm ĐH

2

NK5447

Hoàng Văn Anh

6/2/1983

không có bảng điểm ĐH

3

KL5800

Hoàng Tuấn Anh

22/11/1984

không có bảng điểmĐH

4

KX7115

Đỗ Ngọc Anh

10/3/1989

không có CCNVSP

5

NK6958

Đặng Công Ánh

12/2/1987

không có bảng điểmĐH

6

TH6258

Lê Đ́nh  Bắc

20/5/1986

không có bảng điểm

7

BN6659

Nguyễn Quang B́nh

9/12/1978

không có bảng điểm

8

KX6673

Tô Thái B́nh

13/12/1977

không có điểm

9

TA5526

Nguyễn Chí Công

20/9/1990

không có CCNVSP

10

HD6405

Lê Ngọc Thùy Dung

3/5/1990

không có CCNVSP

11

KL5316

Hoàng Nhị Hà

5/8/1978

không có bảng điểm ĐH

12

NT5477

Huỳnh Thái Hà

20/8/1986

không có bảng điểm ĐH

13

TH5637

Phan Minh  Hạnh

14/6/1987

không có CCNVSP

14

NT5654

Huỳnh Thị Hồng Hạnh

30/10/1990

không có CCNVSP

15

HD6737

Nguyễn Thái Hoàng

4/7/1981

điểm tín chỉ hệ 4, không có CCNVSP

16

HD7317

Nguyễn Gia Hưng

9/6/1991

không có bảng điểm ĐH

17

TA6356

Cao Trường Nhân

29/6/1978

không có bảng điểm ĐH

18

KL7203

Trần Hồng Tâm

20/7/1990

không CCNVSP

19

KL5839

Đào Châu Kim Ngọc

20/11/1988

không CCNVSP

20

NT6788

Nguyễn Thị Minh Khuyên

3/12/1978

Bang diem khong co GD1 cua DHSP

21

MH6133

Nguyễn Hữu  Nghĩa

18/5/1973

DTB giai doan II: 6.48, bổ sung bảng điểm đầy đủ

22

MH7442

Nguyễn Hồng Quốc

27/8/1987

Thieu bang diem

23

KX5986

Nguyễn Thị Minh  Tâm

27/9/1977

Bang diem GD1: DH KHTN; GD2: DHSP

24

BN4975

Nguyễn Thị Mộng Tuyền

27/7/1988

Thieu bang diem

25

NK4946

Nguyễn Thị Thanh Yến

5/4/1979

Diem GD1: 6.11; GD2: 6.91

26

MH6592

Hoàng Thị Thuận Yến

19/11/1981

Thieu bang diem, con TB

27

KX7406

Nguyễn Minh Mai Anh

11/4/1990

Thieu CCNVSP

28

TH5652

Châu Vĩnh Cường

19/12/1987

Thieu CCNVSP

29

KL5839

Đào Châu Kim Ngọc

20/11/1988

Thieu CCNVSP

30

NK5395

Phùng Minh  Tâm

6/2/1982

thiếu BĐĐH, Thiếu CCNVSP

31

TR4980

Đinh Thị Thu  Thảo

17/4/1991

thiếu Bảng điểm

32

MH5046

Nguyễn Ngọc Khánh  Thy

30/4/1987

thiếu CCNVSP

33

NK5541

Bùi Phương  Trâm

31/5/1990

thiếu CCNVSP

34

MH6601

Trần Khánh  Trung

13/4/1988

thiếu CCNVSP

 

DANH SÁCH ỨNG VIÊN CHƯA NỘP HỒ SƠ

 

1

HD5381

Phạm Quỳnh Như An

17/1/1985

2

KX7147

Nguyễn Phúc Ân

30/6/1991

3

TH7089

Hà Công  Ấn

20/3/1972

4

HD7280

Lê Văn Anh

6/1/1983

5

KX7031

Chu Thị Hồng Anh

10/11/1986

6

MH4838

Nguyễn Tú  Anh

1/8/1988

7

TA6084

Nguyễn Hoàng  Anh

23/8/1984

8

TR6352

Nguyễn Tuấn Anh

24/4/1991

9

KL5800

Hoàng Tuấn Anh

22/11/1984

10

MH7200

Bùi Thị Kim Anh

26/9/1987

11

NT7393

Nguyễn Thị Ngọc Anh

29/9/1975

12

HD7112

Phạm Đ́nh Tuấn Anh

7/9/1982

13

VC0001

Hoàng Thị Kim Anh

21695

14

NK6960

Đoàn Ngọc Ánh

29/5/1991

15

NT6121

Nguyễn Thị  Ánh

3/1/1986

16

MH7332

Cát Thu Ba

30/12/1972

17

TH7258

Lê Thị Ngọc Bích

10/12/1981

18

BN6423

Vơ Thị Ngọc Bích

9/1/1988

19

NK6531

Lê Thị Ngọc Bích

20/6/1990

20

TH5951

Nguyễn Thị Ngọc Bích

22/9/1989

21

BN7254

Lê Ngọc Bích

10/4/1992

22

BN4925

Phạm Thị Thanh B́nh

18/11/1987

23

KX6673

Tô Thái B́nh

13/12/1977

24

TH5158

Nguyễn Hoàng Khánh Chi

24/4/1982

25

NT5251

Tạ Thị Kim Chi

11/12/1988

26

MH5364

Lê Thanh Chuân

10/10/1987

27

BN6333

Nguyễn Hoàng Chương

26/10/1987

28

TH7192

Lương Kiến Cơ

2/4/1990

29

BN7372

Phạm Thành Công

27/8/1990

30

MH7066

Nguyễn Ngọc Kim Cúc

10/6/1990

31

NK5342

Lại Đồng  Cường

14/3/1991

32

MH5534

Đỗ Thế Cường

12/3/1990

33

KL6117

Nguyễn Thanh Danh

1/9/1978

34

KL6049

Biện Thị Thu Diễm

5/3/1982

35

TR6012

Lại Thị Ngọc Diệp

8/10/1991

36

KL6381

Trần Lê Ngọc  Diệp

9/12/1990

37

NK5375

Nguyễn Thị Quỳnh Diệp

20/8/1987

38

KL7840

Kỳ Thanh Doàn

18/2/1983

39

HD6010

Đoàn Thị Dung

10/4/1989

40

BN6874

Nguyễn Đào Ngọc  Dung

28/1/1982

41

TH5842

Nguyễn Thị Mỹ  Dung

2/11/1989

42

MH7910

Nguyễn Thị Thùy Dung

15/8/1989

43

KX7017

Lê Thị Dung

12/5/1987

44

HD5885

Phạm Thị Thu Dung

14/6/1978

45

BN5947

Cao Thị Kim Dung

18/3/1990

46

TH6732

Trần Thị Dung

25/2/1980

47

KX7185

Phạm Thị Mai Dung

25/7/1990

48

BN6495

Lê Thị Kim Dung

11/5/1983

49

BN5121

Huỳnh Văn Dũng

15/12/1978

50

NT6563

Huỳnh Kim Dũng

11/8/1991

51

TA5021

Phạm Tiến Dũng

7/8/1976

52

TR5563

Trương Minh  Dũng

13/2/1991

53

NK6528

Sơn Ngọc  Dương

1/1/1988

54

MH4784

Nguyễn Thị Thùy Dương

3/3/1983

55

BN6700

Nguyễn Thuỳ Dương

19/5/1985

56

MH6733

Đặng Quang Duy

14/2/1983

57

MH6280

Trần Thị Thùy  Duyên

22/12/1989

58

NT7312

Phạm Thị Duyên

20/5/1981

59

BN7328

Tống Hồ Thị Quốc Đại

21/4/1982

60

BN6589

Nguyễn Thành Đạt

20/4/1991

61

NK5424

Lưu Quang Đệ

12/6/1991

62

TA7503

Huỳnh Đức Điền

19/5/1978

63

BN6803

Nguyễn Xuân Đông

8/2/1976

64

NK5688

Nguyễn Như  Đồng

30/7/1985

65

MH7146

Đinh Văn Tuấn  Đức

8/9/1991

66

HD6812

Nguyễn Phương Hồng  Đức

8/12/1990

67

HD5616

Chu Thùy Giang

20/6/1984

68

TA6127

Nguyễn Trịnh Thảo Giang

8/11/1991

69

HD6255

Hồ Hương Giang

7/9/1991

70

HD5901

Phan Thị Thanh Giang

13/12/1988

71

TH7211

Vơ Đức B́nh Giang

20/7/1987

72

KL6641

Phạm Xuân Quỳnh  Giao

24/4/1987

73

BN6364

Đào Thị Giàu

7/9/1990

74

TA6685

Đinh Thi Ha

1/7/1990

75

KL7121

Phạm Việt Hà

13/1/1988

76

MH7425

Tô Thị Mỹ Hà

9/10/1987

77

NT6764

An Thị Ngọc Hà

19/6/1989

78

HD7052

Lưu Thị Thu Hà

25/8/1985

79

NT7423

Nguyễn Thị Thanh Hà

9/5/1987

80

TR5544

Mai Thị Diệu  Hà

27/8/1985

81

MH6016

Phạm Dương Minh  Hải

30/3/1987

82

NT5854

Trần Ngọc Hân

21/10/1979

83

KL5092

Hà Thị Hằng

28/6/1988

84

BN5939

Nguyễn Thị  Hằng

19/1/1985

85

TH7380

Hoàng Thúy Hằng

10/6/1992

86

TH5237

Tăng Thị  Hằng

6/3/1982

87

NT6019

Lê Thị  Hằng

19/8/1988

88

KX6054

Đỗ Thị Hạnh

10/8/1985

89

KL7063

Phạm Thị Dung Hạnh

22/6/1991

90

NK5509

Nguyễn Phước  Hạnh

11/8/1992

91

NK6506

Đỗ Văn  Hào

22/2/1984

92

BN5961

Vơ Thị Hậu

20/10/1983

93

TH6670

Nguyễn Thị Thu Hiền

5/10/1988

94

HD6624

Nguyễn Thị Thu Hiền

1/11/1987

95

TH5362

Trương Thị Diệu Hiền

5/1/1987

96

NT6823

Đỗ Thị Đoan Hiền

6/4/1987

97

BN6048

Hoàng Thị Hiền

9/5/1985

98

NK6628

Vũ Thu Hiền

16/12/1984

99

NT6042

Hoàng Thị  Hiền

6/10/1984

100

NT7078

Tăng Kim Hiền

26/6/1990

101

KL7228

Nguyễn Thị Diệu  Hiền

6/9/1989

102

BN6540

Trần Thị Hiền

22/8/1984

103

MH6810

Vơ Thị  Hiền

29/3/1985

104

TA7207

Phạm Công  Hiệp

9/12/1978

105

BN6008

Nguyễn Thị  Hiệp

24/11/1982

106

TA7460

Hứa Trọng Hiếu

26/8/1988

107

NK6973

Thiều Thị  Hoa

18/1/1986

108

BN5806

Trần Thị Như Hoa

11/7/1985

109

TR5913

Hoàng Thị Quỳnh Hoa

2/9/1985

110

TH7074

Trịnh Thị Hoa

7/7/1987

111

HD4916

Nguyễn Thị  Hoa

20/10/1987

112

TH5521

Mô Lô Hương Hoa

16/9/1984

113

NT7210

Nguyễn Thị  Hoa

5/5/1988

114

KL4942

Lê Quang Ḥa

18/1/1988

115

HD4890

Phan Thế  Hoài

15/9/1981

116

HD6349

Lê Thị Tâm Hoài

22/12/1979

117

BN6596

Nguyễn Ngọc Hoàn

10/4/1985

118

HD6784

Lê Duy  Hoàn

3/10/1983

119

HD7083

Trần Thị Hoàn

14/1/1980

120

MH5099

Nguyễn Xuân Hoàng

6/4/1980

121

BN7018

Hồ Văn Hoàng

28/5/1975

122

KL5586

Lê Minh Hoàng

1/12/1986

123

KX7090

Trương Quốc  Hồng

8/9/1983

124

TH6338

Nguyễn Thị Hợp

22/11/1989

125

HD5651

Nguyễn Thị  Huân

20/3/1986

126

HD4853

Lê Thị  Huế

7/3/1989

127

NK4985

Nguyễn Thị  Huệ

10/6/1985

128

MH6147

Vũ Thị Huệ

23/6/1988

129

TA6221

Hồ Thị Hoàng Huệ

19/9/1991

130

TA6986

Bùi Thị Huệ

22/8/1989

131

NK6979

Trịnh Thị Huệ

1/3/1989

132

HD7028

Đinh Trọng Hưng

11/10/1989

133

HD7317

Nguyễn Gia Hưng

9/6/1991

134

BN6028

Nguyễn Thị Thu Hương

5/1/1991

135

NK6966

Nguyễn Thị Hương

25/8/1991

136

KL5400

Trần Thị Thu Hương

8/4/1991

137

TA6140

Huỳnh Lan Hương

22/10/1990

138

VC8017

Nguyễn Thị Hoài Hương

11/4/1984

139

NT6250

Đặng Thị Thu Hương

15/6/1977

140

MH7189

Nguyễn Thị Diệu Hương

29/3/1987

141

HD6050

Nguyễn Thị  Hương

16/9/1984

142

TA4835

Trần Bảo  Huy

20/1/1987

143

MH6244

Trần Gia Huy

9/12/1989

144

KX7164

Nguyễn Hoàng Huy

4/9/1989

145

KX7252

Trần Nguyễn Hoàng Huy

14/5/1991

146

HD6799

Đặng Thế  Huyền

20/6/1986

147

BN5538

Phạm Thị Ngọc Huyền

7/12/1991

148

NT6669

Đậu Thanh Huyền

19/4/1991

149

TA4826

Vi Thanh Huyền

25/2/1981

150

VC0004

Nguyễn Thị Thu Huyền

22230

151

NK5601

Trần Văn Kha

30/4/1989

152

BN7086

Ngô Duy Khang

23/7/1985

153

BN5612

Lê Diệp Trương  Khanh

27/3/1985

154

NT7350

Phạm Công Khanh

15/9/1990

155

MH7285

Mai Phi Khánh

6/6/1991

156

HD5670

Hồ Phú  Khánh

22/11/1987

157

KL7346

Nguyễn Duy Khánh

8/11/1991

158

TH6392

Lê Anh Khoa

2/10/1987

159

BN5101

Nguyễn Sỹ Khoa

22/11/1982

160

BN5918

Trần B́nh Khoa

24/3/1985

161

BN6813

Nguyễn Bỉnh  Khôi

16/7/1988

162

HD6582

Trần Quốc Khởi

10/3/1991

163

HD5006

Cao Minh  Khương

18/4/1990

164

NT5988

Nguyễn Bảo  Khuyên

20/3/1985

165

NT6788

Nguyễn Thị Minh Khuyên

3/12/1978

166

MH5064

Nguyễn Thị Trung Kiên

24/2/1988

167

NK6970

Hồ Trung Kiên

19/5/1986

168

TA6520

Nguyễn Trung Kiên

11/1/1989

169

KL5963

Vơ Quốc  Kiệt

19/10/1980

170

BN6082

Tiêu Tuấn Kiệt

22/7/1986

171

MH5520

Trần Tiểu Kiều

11/12/1987

172

BN5082

Lê Thị Thúy Kiều

3/10/1987

173

HD4939

Lê Văn Kỳ

24/11/1981

174

TH7174

Nguyễn Thanh  Lam

14/11/1978

175

TA4865

Trần Thị Lâm

20/11/1987

176

TR5088

Nguyễn Thị  Lan

8/6/1989

177

MH6479

Lâm Thị Ngọc Lan

5/7/1991

178

NK6926

Nguyễn Lê Thu  Lan

18/10/1969

179

TA5268

Lưu Thị Lành

23/9/1987

180

MH7375

Nguyễn Hùng Lê

4/11/1986

181

TH5838

Lê Thị Liên

1/5/1984

182

KL5605

Nguyễn Thị Diệu Liên

7/2/1990

183

MH6402

Nguyễn Thị Thuỳ Liên

2/10/1987

184

KX7180

Hoàng Thị Hồng  Liên

2/1/1979

185

NK5169

Vũ Thị  Liên

26/1/1991

186

TR5275

Trần Thị Mỹ Liên

20/3/1983

187

KL5682

Trần Thị Hoàng Liên

25/9/1978

188

KL6569

Đinh Thị Kim  Liên

15/4/1984

189

TA5841

Nguyễn Thị A Lin

15/8/1986

190

NT4960

Lê Hoàng Anh  Linh

17/2/1988

191

MH6668

Nguyễn Thị Thùy Linh

10/1/1990

192

BN6204

Trịnh Thị Mỹ Linh

0/0/1988

193

KX6830

Bùi Thị Thùy  Linh

5/12/1989

194

KX6518

Dương Mộng Linh

4/8/1989

195

MH7103

Trần Thụy Mỹ Linh

26/8/1991

196

KX6595

Trần Thị  Loan

6/2/1986

197

NT5953

Phạm Thị Thành Loan

5/10/1988

198

TH6819

Huỳnh Thanh Loan

2/11/1991

199

MH6560

Huỳnh Thị Cẩm Loan

22/3/1989

200

BN6309

Nguyễn Phạm Phước  Lộc

17/10/1985

201

HD7204

Vơ An  Lộc

28/8/1980

202

NK6254

Thái Quốc Lộc

17/9/1982

203

KX7129

Nguyễn Phước Lộc

16/2/1981

204

MH6572

Phạm Hồng Lợi

25/10/1991

205

KX7012

Hà Nguyễn Tấn Lợi

16/1/1991

206

TR5415

Trương Thiện Long

30/1/1989

207

TA5919

Trần Ngọc Long

17/11/1988

208

NT5840

Châu Hạ  Long

4/12/1988

209

KL7111

Nguyễn Đức Phi Long

9/3/1988

210

BN7179

Hà Hoàng Long

6/3/1988

211

MH7091

Tsằn Cóng Lồng

7/11/1983

212

TH7032

Hoàng Ngọc Lữ

28/1/1978

213

TH6003

Nguyễn Ngọc Lụa

9/11/1989

214

TA8008

Đặng Thị Mỹ Lưu

14/9/1989

215

NT6182

Trần Thị Thảo Ly

17/2/1987

216

MH7359

Nguyễn Thị Thu Ly

29/4/1991

217

BN6482

Phạm Thị Trúc Ly

25/12/1991

218

TA6500

Oan Hồng Lỷ

1/4/1989

219

TH6226

Huỳnh Thị Tuyết  Mai

6/11/1988

220

TH6215

Đoàn Thị Huỳnh Mai

24/6/1991

221

BN5975

Nguyễn Thị Mai

15/10/1985

222

MH6842

Vơ Tấn Thanh Mai

2/7/1989

223

NT4914

Nguyễn Thị Phương Mai

21/5/1988

224

NT6581

Phạm Thụy Thảo Mai

1/11/1980

225

BN6751

Nguyễn Thị Xuân Mai

8/11/1989

226

NT7225

Trần Ngọc Mai

5/4/1989

227

NK5222

Tăng Đoan Măn

25/6/1987

228

TA6996

Lê Thị Ngọc Mến

6/5/1986

229

NK6962

Vũ Thị Mị

27/12/1990

230

BN4875

Đỗ Chiêu  Minh

18/1/1987

231

TA5548

Huỳnh Ngọc Minh

5/3/1991

232

KX6529

Nguyễn Anh  Minh

17/2/1986

233

TH7366

Đinh Nhật Minh

1/10/1987

234

NK6612

Nguyễn Văn Minh

23/10/1987

235

HD4837

Vũ Xuân Minh

26/3/1987

236

MH6831

Nguyễn Quang Minh

27/8/1991

237

TH7201

Đàm Lê Nhật Minh

8/6/1986

238

HD7153

Tạ Thị Minh

19/4/1982

239

TH7231

Trần Thị Hồng Minh

20/11/1970

240

TA5189

Nguyễn Thị Trà My

15/9/1987

241

HD5957

Vơ Thị Trà My

1/12/1990

242

TH6152

Văn Thị Trà  My

12/11/1987

243

TA7221

Nguyễn Thị Diễm My

8/2/1991

244

TH5564

Trịnh Vũ Mỹ

4/9/1979

245

KX6873

Trần Thị Hồng Mỹ

15/4/1984

246

NT5293

Hà Minh Hoàng Nam

19/11/1990

247

KL6504

Dương Thị Nga

19/5/1986

248

KX7385

Nguyễn Thị Thanh Nga

1/8/1991

249

KL6083

Trần Kim Nga

11/9/1979

250

TA5807

Hồ Thiên Nga

19/4/1982

251

MH6181

Trần Mỹ Nga

12/7/1989

252

KX6640

Đỗ Thị Bích  Nga

25/9/1990

253

TH6284

Cao Thị Kim Ngân

20/2/1979

254

KL4978

Trần Thị Thanh Ngân

1/12/1991

255

TH6169

Nguyễn Thị Kiều Ngân

11/8/1987

256

BN7161

Huỳnh Ngọc Ngân

9/10/1991

257

TR5640

Nguyễn Thị Ngân

25/7/1987

258

NT6439

Phạm Thị Ngọc Ngân

22/3/1980

259

NK5522

Lê Hữu Nghĩa

10/1/1981

260

NT5366

Lâm Thành Nghĩa

19/7/1988

261

MH6133

Nguyễn Hữu  Nghĩa

18/5/1973

262

NK5297

Dương Thị Bích Ngọc

26/1/1984

263

NK5155

Trương Thị Minh Ngọc

29/8/1988

264

HD6537

Lê Thị Ánh  Ngọc

23/8/1988

265

TA6411

Lê Thị Nguyên

12/12/1987

266

MH4816

Trần Tống Nguyên

26/3/1984

267

NT5897

Nguyễn Thị Nguyên

9/12/1975

268

KX6293

Trần Thị Tú Nguyên

27/10/1987

269

TA6990

Tran Thi Nguyet

29/7/1985

270

TR5372

Vũ Bích Nguyệt

14/2/1988

271

TR6078

Nguyễn Thị Nhă

30/6/1986

272

NT7443

Lê Tuấn Nhă

17/8/1982

273

NT6395

Nguyễn Thị Ánh Nhàn

26/6/1991

274

NT7087

Lê Thị Thanh  Nhàn

5/7/1980

275

HD6238

Vơ Hiền  Nhân

0/0/1988

276

MH6625

Trần Thị Hữu Nhân

24/3/1990

277

HD5969

Nguyễn Minh  Nhật

12/4/1987

278

NK6242

Lê Thị Nhi

4/6/1990

279

TR5305

Hoàng Trung Nhiên

3/4/1990

280

BN5884

Phan Thị Nhuận

24/4/1974

281

NT6750

Đoàn Nguyễn Hồng Nhung

19/12/1983

282

HD4825

Đoàn Xuân Nhung

6/11/1990

283

VC0005

Thái Văn Ninh

21037

284

HD6497

Đặng Thị Nở

25/7/1987

285

TH5259

Nguyễn Thị Hoàng  Oanh

18/12/1988

286

BN5380

Nguyễn Kim Phát

2/1/1983

287

NK6981

Lê Hưng Phát

24/6/1985

288

BN6527

Vơ Văn Phong

2/12/1983

289

NK6983

Trần Lê Phú

20/1/1976

290

VC0002

Nguyễn Đ́nh Phú

21944

291

TA5045

Nguyễn Hoàng Phúc

29/6/1988

292

BN5863

Âu Thị Phúc

10/2/1979

293

TR6233

Hoàng Ngọc  Phụng

24/6/1986

294

MH6119

Trần Phương

12/10/1991

295

KL6574

Huỳnh Thị Kim  Phương

21/7/1991

296

TH6562

Lê Văn Phương

4/2/1991

297

BN6991

Nguyễn Thị Thanh Phương

5/4/1984

298

KL6277

Lê Thị Trúc Phương

25/1/1986

299

HD6597

Thạch Như Phương

29/10/1991

300

TH6777

Huỳnh Thị Kim Phương

5/8/1984

301

HD6746

Trịnh Thanh Phương

3/11/1972

302

NK6964

Nguyễn Thiên Phương

1/1/1979

303

KX6743

Phan Nam  Phương

24/10/1989

304

NK5149

Nguyễn Ngọc Trúc Phương

27/1/1990

305

NK6372

Nguyễn Thị Phương

5/9/1984

306

MH7176

Lê Phạm Thị Nhị Kiều Phương

2/4/1987

307

TH5889

Lê Thị Phượng

31/5/1984

308

MH6080

Trà Thị Thu Phượng

6/9/1981

309

TH5595

Lê Thanh Quân

5/10/1985

310

HD5453

Trần Trung Quân

27/1/1990

311

HD6695

Vơ Văn Vinh Quang

13/8/1990

312

KL7135

Trương Ngọc Quang

14/8/1987

313

KL5000

Nguyễn Văn Quang

15/5/1985

314

VC0006

Lê Quang

22403

315

NT7257

Cao Thị Hồng  Quế

1/1/1985

316

MH7442

Nguyễn Hồng Quốc

27/8/1987

317

HD5209

Lê Thị Quư

19/12/1983

318

HD5303

Hoàng Thị Tố Quyên

14/6/1989

319

TR5220

Nguyễn Thị Quyên

6/3/1981

320

HD7002

Trần Như Quỳnh

10/10/1991

321

NK5843

Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

6/4/1989

322

NT6433

Trần Vơ Như Quỳnh

27/11/1988

323

KX6902

Nguyễn Vũ Tú Quỳnh

24/2/1989

324

MH6486

Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

15/11/1980

325

BN6164

Vơ Thị  Sâm

19/12/1987

326

KL5165

Trần Công Sang

2/11/1981

327

NK6961

Nguyễn Thị  Sen

10/11/1986

328

BN7046

Cao Thị Soa

5/10/1984

329

MH4874

Huỳnh Thái Sơn

4/7/1985

330

TA7039

Tống Duy Sơn

30/7/1985

331

HD6335

Phạm Tuấn Sơn

27/7/1984

332

NT6530

Châu Ngọc Thanh  Sơn

31/8/1985

333

TA7070

Nguyễn Văn Sỹ

21/10/1986

334

MH6634

Nguyễn Thành Tài

25/5/1974

335

HD7163

Phan Hữu Tài

31/8/1986

336

TH5904

Huỳnh Lợi Tài

23/4/1990

337

HD7294

Bùi Thị Minh Tâm

10/10/1987

338

KX5986

Nguyễn Thị Minh  Tâm

27/9/1977

339

BN6276

Trịnh Kim Tân

20/4/1979

340

HD6488

Hà Tấn

11/8/1991

341

VC4455

Test Test

1/1/1993

342

NK5185

Lâm Chanh Tha

20/5/1985

343

NK5414

Trần Văn Thái

10/6/1982

344

TH6988

Nguyễn Văn Thái

12/1/1970

345

KX6759

Hán Hồng Thái

30/12/1986

346

MH6545

Phạm Quốc Thắng

27/1/1969

347

NK6736

Bùi Thị Thanh

2/5/1987

348

NK5482

Huỳnh Yến Thanh

15/7/1990

349

BN5164

Ngô Nguyễn Đ́nh Thanh

31/5/1990

350

KX6826

Trần Thị Hoài Thanh

6/11/1982

351

KX6342

Đặng Hữu Thành

25/1/1990

352

BN5436

Nguyễn Hữu Thành

23/4/1984

353

TR5330

Phan Thị Xuân  Thảo

28/3/1982

354

TR4980

Đinh Thị Thu  Thảo

17/4/1991

355

TH6297

Nguyễn Thị Thu  Thảo

25/9/1984

356

HD7098

Nguyễn Thị Thanh Thảo

29/11/1971

357

BN5058

Thạch Nguyễn Thanh Thảo

19/5/1981

358

TR5584

Nguyễn Thị Kim  Thảo

22/4/1990

359

NT5385

Hoàng Thị Phương Thảo

9/5/1989

360

NT5194

Lê Thị Phương  Thảo

15/1/1980

361

BN6514

Huỳnh Thị Ngọc Thi

18/11/1990

362

TR5859

Lương Ngọc  Thiền

23/5/1989

363

NK7868

Lê Thị Thơ

5/1/1986

364

HD7232

Phạm Thị Anh Thoa

9/12/1990

365

KL5278

Trần Thị Thơm

2/2/1989

366

HD5238

Đào Thị Kiều Thu

9/4/1990

367

MH5671

Nguyễn Thị Thu

28/10/1988

368

NK5402

Nguyễn Thị Thu

9/8/1984

369

MH6227

Lê Nguyễn Bảo  Thư

17/5/1986

370

TH6485

Phạm Quốc Thuần

8/9/1978

371

KL6586

Nguyễn Đức Thuận

20/1/1991

372

NK6982

Nguyễn Thị Phương  Thục

5/6/1970

373

BN6505

Đặng Thị Ngọc Thuỳ

16/12/1988

374

BN6710

Nguyễn Thị Ngọc  Thùy

1/2/1989

375

NT7191

Nguyễn Thị  Thùy

4/8/1973

376

TR6374

Nguyễn Thanh Ngọc  Thủy

30/11/1988

377

MH7382

Dương Hồng Hải Thủy

6/12/1979

378

HD6521

Phạm Thị Thanh Thủy

9/9/1972

379

NT7279

Phạm Thị Thanh Thủy

20/7/1982

380

TA6729

Lê Nguyễn Anh Thy

23/2/1990

381

TA6583

Huỳnh Thị Thủy Tiên

9/3/1985

382

NT5032

Lâm Văn Nhân  Tiến

6/5/1976