ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
Số: 1576/KH-GDĐT-TC  
  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch tuyển dụng viên chức trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2015 - 2016

  ______

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 05 năm 2012 của Chính phủ quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày18 tháng 12 năm 2012 về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch  tuyển dụng viên chức trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2015 – 2016 đối với các đơn vị trực thuộc Sở gồm trường trung học phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp học, Trung tâm giáo dục Thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp như sau:

I. Nhu cầu

- Nhằm bổ sung nhu cầu về giáo viên, nhân viên tại các trường Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Năm học 2015 – 2016 Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tuyển dụng: 549 Giáo viên; 45 nhân viên.

  II. Nguyên tắc

1.       Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc đã được duyệt;

2.       Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh;

3.       Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển;

4.       Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

5.       Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đợt xét tuyển sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

6.       Người đứng đầu cơ quan được giao quyền tuyển dụng viên chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và chịu trách nhiệm về việc từ chối tiếp nhận hồ sơ.

          III. Điều kiện dự tuyển

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a)     Có quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.

b)       Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

c)       Có đơn đăng ký dự tuyển;

d)      Có lý lịch rõ ràng;

       đ) Có văn bằng, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

          e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

2. Người dự tuyển các chức danh giảng viên, giáo viên phải đạt trình độ chuẩn theo qui định hiện hành tương ứng với ngạch giảng viên, giáo viên đăng ký dự tuyển, cụ thể:

a) Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học khác và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên mầm non, tiểu học, ưu tiên xét tuyển ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm;

b) Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học khác và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở ưu tiên xét tuyển ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm;

c)Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc tốt nghiệp tại các đại học chính quy khác và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy tại các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, ưu tiên xét tuyển ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm.

d)   Giáo viên làm công tác tư vấn cho học sinh phải có bằng tốt nghiệp chuyên ngành tương ứng với cơ sở giáo dục phổ thông theo cấp học tương ứng.

3. Người dự tuyển các chức danh nhân viên phải đạt trình độ tốt nghiệp từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên phù hợp yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp ( nhân viên kế toán, nhân viên y tế tạm ngừng tuyển theo công văn số 2069/UBND-VX ngày 16 tháng 4 năm 2015 của UBND TP.HCM ).

v Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

-  Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

       - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4. Đối với xét tuyển đặc cách:

a)     Người có kinh nghiệm công tác và hiện đang công tác trong ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên tính đến ngày dự xét tuyển thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc);

Trong thời gian công tác, người dự tuyển không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian này, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b)    Tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng;

          Nếu hồ sơ của ứng cử viên xét tuyển đặc cách đầy đủ, đúng quy định đồng thời có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và phỏng vấn hoặc thực hành từ 50 điểm trở lên. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thống nhất với Sở Nội vụ công nhận kết quả trúng tuyển đối với ứng viên diện xét tuyển đặc cách ( không phải xét theo kết quả cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu tuyển dụng).

        IV. Hình thức tuyển dụng

- Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.

      - Xét tuyển đặc cách đối với các trường hợp được quy định tại Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

        V.Hội đồng xét tuyển viên chức

          Thực hiện theo Điều 6, Mục I, Chương II Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cụ thể mỗi đơn vị thành lập một Hội đồng tuyển dụng viên chức do Giám đốc làm Chủ tịch Hội đồng, các Phó Giám đốc làm Phó Chủ tịch Hội đồng và Ủy viên gồm lãnh đạo và chuyên viên làm công tác tuyển dụng. Hội đồng xét tuyển lập tổ giúp việc gồm các giám thị, giám khảo là thành viên của các đơn vị có người đăng ký dự tuyển.

        VI. Hồ sơ dự xét tuyển

Ứng viên nộp đủ 02 bộ hồ sơ này tại đơn vị được phân công công tác sau khi có kết quả trúng tuyển. Tất cả các loại hồ sơ nên được sao y được cơ quan có thẩm quyền chứng thực trên khổ giấy loại A4 để tránh thất lạc và sắp xếp theo thứ tự quy định như trên. Hồ sơ của người dự tuyển gồm có:

1.     Đơn đăng ký dự tuyển viên chức(theo mẫu);

2.     Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3.     Bản sao các văn bằng, chứng chỉ A Tin học, chứng chỉ A tiếng Anh và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và đã được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng;

4.     Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định (theo mẫu);

5.     Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

Đối với ứng viên là viên chức có quá trình công tác đúng với ngạch đăng ký dự tuyển, có tham gia đóng BHXH liên tục trong các đơn vị trường công lập, dân lập, tư thục, bổ sung:

a)     Bản sao Quyết định nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc; hợp đồng lao động

b)    Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội, tờ rời in rõ quá trình đóng BHXH có xác nhận của Bảo hiểm xã hội;

c)     Bản sao quyết định lương hiện hưởng khi nghỉ việc.

Những đối tượng này, nếu đủ điều kiện thì được xem xét bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp (miễn thực hiện chế độ tập sự) theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

          VII. Quy trình, thời gian, địa điểm

A.          Đối với các đơn vị đã được phân cấp tuyển dụng viên chức ( 24 Phòng giáo dục Quận, Huyện; các trường Trung cấp, Cao đẳng, mầm non, các trường chuyên biệt) thực hiện đúng quy trình và thời gian tuyển dụng theo kế hoạch chung của Sở Giáo dục và Đào tạo.

B.           Quy trình, thời gian và địa điểm tại  Sở Giáo dục và Đào tạo

1.  Ứng viên đóng lệ phí tại nơi đăng ký dự xét tuyển (đính kèm danh sách các đơn vị tổ chức xét tuyển và bảng lệ phí xét tuyển) trong giờ hành chính bắt đầu từ ngày 08/6/2015 đến hết ngày 30/6/2015 và nhận Mã số đăng ký dự xét tuyển; khi đến đăng ký, ứng viên đem theo giấy chứng minh nhân dân của ứng viên và chỉ được đăng ký một lần với số chứng minh nhân dân đó, lưu giữ cẩn thận biên lai đóng lệ phí xét tuyển.

2.  Ứng viên sử dụng Mã số đăng ký và số chứng minh nhân dân để điền đầy đủ và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin đăng ký dự xét tuyển  đến hết ngày 30/6/2015 tại địa chỉ : http://www.hcm.edu.vn/phongtccb, chọn mục Tuyển dụng; chọn mục Sửa thông tin đăng ký dự tuyển.

3.  Trong thời gian này, ứng viên thường xuyên theo dõi tình hình đăng ký trên trang web và có thể thay đổi nơi đăng ký dự xét tuyển (nếu cần); khi ứng viên thay đổi nơi đăng ký dự xét tuyển, lệ phí đã đóng sẽ không được hoàn trả, ứng viên phải thực hiện lại từ đầu quy trình đăng ký (mục VII.B) trong kế hoạch này.

4.  Thời gian tổ chức rà soát dữ liệu: dự kiến ngày 7/7/2015 và 8/7/2015

5.  Thời gian tổ chức phỏng vấn: dự kiến hai ngày 15/7/2015 và 16/7/2015

6.  Địa điểm tổ chức rà soát dữ liệu và phỏng vấn:

-     Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa – 20 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1 đối với ứng viên đăng ký dự tuyển viên chức làm việc ở các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở;

7.  Thời gian công bố kết quả: dự kiến 08 giờ thứ Năm, ngày 30/7/2015.

8.  Thời gian nhận giấy giới thiệu nhận nhiệm sở: dự kiến thứ Sáu, ngày 31 /7/2015.

9.  Thời gian nhận nhiệm sở: dự kiến thứ Hai, ngày 3/8/2015.

           10. Thời gian nhận hồ sơ: viên chức đã trúng tuyển nộp hai (02) bộ hồ sơ theo qui định tại mục VI của văn bản này khi đến nhận nhiệm sở tại đơn vị đã được phân công công tác.

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ căn cứ tình hình thực tế số lượng viên chức được tuyển dụng trong đợt này để có cơ sở tuyển dụng bổ sung các đợt tiếp theo trong năm học 2015-2016./.

 

                                                                                 GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

-       Sở Nội vụ thành phố;                                                                          

-       Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;                                     ( Đã ký )

-       Trường THPT, các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT;

-       Trung tâm thông tin và chương trình giáo dục;

-       Báo Giáo dục thành phố;                                                        Lê Hồng Sơn                

-       Phòng Tiếp dân Sở GD & ĐT;

-       Văn phòng Sở GD & ĐT;

-       Website Sở Giáo dục và Đào tạo;

-       Lưu: VT, TCCB, HQ.

                                                                                          


DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

VÀ LỆ PHÍ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

STT

Đơn vị

Lệ phí xét tuyển

Địa chỉ

1

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1

Theo thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí

dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức

 

47 Lê Duẩn

2

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 2

249 Lương Định Của P.An Phú

3

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3

322 Nguyễn Thiện Thuật P.3

4

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4

74 Nguyễn Tường Tộ

5

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 5

203 An Dương Vương P.8

6

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 6

10-12 Bình Tây P.1

7

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7

152 Huỳnh Tấn Phát P.Tân Thuận Tây

8

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8

Số 4 đường 1011 Phạm Thế Hiển P.5

9

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 9

46/11 Đường Tân Lập 1 KP3 P.Hiệp Phú

10

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10

545 Nguyễn Tri Phương P.14

11

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 11

714-716 Hồng Bàng P.1

12

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 12

173/4H Khu phố 1 P.Hiệp Thành

13

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Bình Thạnh

6 Phan Đăng Lưu P.14

14

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Gò Vấp

1A Nguyễn Oanh P.10

15

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Phú Nhuận

131 Nguyễn Đình Chính P.11

16

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Tân Bình

97 Trường Chinh P.12

17

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Tân Phú

70A Thoại Ngọc Hầu P.Hòa Thạnh

18

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Thủ Đức

4 Nguyễn Công Trứ P.Bình Thọ

19

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Bình Tân

462 Kinh Dương Vương P.An Lạc

20

Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Chánh

Ấp 2 Xã An Phú Tây

21

Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Củ Chi

Khu phố 7 Thị trấn Củ Chi

22

Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Hóc Môn

66 Quang Trung KP7 Thị trấn Hóc Môn

23

Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Nhà Bè

306/5 Nguyễn Bình Ấp 1, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè (ĐT: 37770473, 37770628 (TC)

24

Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Cần Giờ

Thị trấn Cần Thạnh

25

Trường Mầm non thành phố

 04 Trần Quốc Thảo, quận 3

26

Trường Mầm non 19/5 thành phố

 94, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1

27

Trường Mầm non Nam Sài Gòn

Trần Văn Trà, Tân Phú, 7, Hồ Chí Minh

28

Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu

184 Nguyễn Chí Thanh, P3-Q10

29

Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập cho Người Khuyết tật

108 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3

30

Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh

500-502 Huỳnh Tấn Phát P.Bình Thuận Q.7

31

Trường TC Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn

3-5 Huỳnh Thị Phụng P.4 Q.8

32

Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12

Cs1: 592 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp HCM
CS2: HT11 Nguyễn Ảnh Thủ, KP3, Hiệp Thành, Quận 12, TpHCM

33

Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Hóc Môn

Số 146 đường Đỗ Văn Dậy, Tân Hiệp, Hóc Môn

34

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM

215-217 Nguyễn Văn Luông Q.6

35

Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM

33 Vĩnh Viễn P.2 Q.10

36

Trường Cao Đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng

390 Hoàng Văn Thụ Q.Tân Bình

37

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

53 Võ Văn Ngân P.Linh Chiểu Q.Thủ Đức

38

Sở Giáo dục và Đào tạo

140.000đ

66-68 Lê Thánh Tôn Quận 1