Hồ sơ dự tuyển :

Hồ sơ của người xin dự tuyển gồm có :

1.      Đơn xin xét tuyển giáo viên có dán  ảnh 4 x 6 (theo mẫu, nhấn vào đây để tải mẫu về); (mẫu dành cho người dự tuyển giáo viên TCTA bậc tiểu học, nhấn vào đây để tải mẫu về)

2.      Sơ yếu lư lịch có dán ảnh, có xác nhận của chính quyền địa phương (theo mẫu, nhấn vào đây để tải mẫu về);

3.      Bản sao sổ hộ khẩu tại TPHCM có xác nhận của chính quyền địa phương; trường hợp không có hộ khẩu tại TPHCM th́ đăng kư tạm trú dài hạn và phải đăng kư t́nh nguyện (theo mẫu, nhấn vào đây để tải mẫu về và theo bảng đăng kư t́nh nguyện đính kèm, nhấn vào đây để tải bảng đăng kư t́nh nguyện);

4.      Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

5.      Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp có xác nhận sao y của trường đào tạo;

6.      Bản sao học bạ hoặc bảng kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển;

7.      Giấy khám sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (có giá trị trong 6 tháng);

8.      Bản sao chứng minh nhân dân;

9.      Các loại giấy chứng nhận thuộc diện hưởng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có).

Nếu là giáo viên đă từng giảng dạy đúng ngạch dự tuyển, có tham gia quá tŕnh BHXH,  đă nghỉ việc phải được bảo lưu quá tŕnh đóng BHXH không quá 6 tháng tính đến ngày 01/9/2008,  yêu cầu bổ sung hồ sơ :

a.       Bản sao Quyết định thôi việc ;

b.      Bản sao sổ BHXH;

c.      Bản sao quyết định lương được hưởng khi thôi việc;

Tất cả các bản sao nêu trên đều phải mang theo bản chính để đối chiếu, xem xong bộ phận thu nhận hồ sơ trả lại ngay cho người dự tuyển.

Các loại hồ sơ đều được sắp xếp theo thứ tự như trên và người xin dự tuyển trực tiếp đến nộp hồ sơ (không nhận hồ sơ do người khác nộp thay).