Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2007-2008

Số tư liệu : 8227/BGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành : 6/8/2007

Căn cứ Chỉ thị số 39/2007/CT-BGDĐT ngày 31/7/2007 của Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp và các trường, khoa sư phạm trong năm học 2007-2008, Bộ GD&ĐT hư­ớng dẫn thực hiện các nhiệm vụ giáo dục trung học như sau:

A. CÁC NHIỆM VỤ CHUNG

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ “Về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục” và 4 nội dung của cuộc vận động “Hai không” của Bộ GD&ĐT. Tăng cư­ờng hiệu lực quản lư, nền nếp, kỷ c­ương, khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong thi cử, kiểm tra đánh giá, trong quản lư dạy thêm học thêm và khắc phục bệnh thành tích trong công tác thi đua, khen thưởng.

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện phân ban ở lớp 10 và lớp 11 trung học phổ thông (THPT) theo Chương tŕnh giáo dục phổ thông (CTGDPT) ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/5/2006 của Bộ GD&ĐT. Quán triệt nguyên lư giáo dục “Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lư luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đ́nh và giáo dục xă hội” quy định tại Luật Giáo dục năm 2005 cho cán bộ quản lư giáo dục (CBQLGD) và giáo viên (GV). Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của HS, bảo đảm yêu cầu thí nghiệm, thực hành, hướng nghiệp và tiếp tục thực hiện thí điểm mô h́nh trường THPT kỹ thuật.

Từng bước hoàn thiện mạng l­ưới tr­ường trung học cơ sở (THCS), trường THPT, xây dựng cơ sở vật chất (CSVC) theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng các trường chuyên, trường năng khiếu để đẩy mạnh bồi dưỡng học sinh (HS) giỏi, HS năng khiếu tạo tiền đề cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân tài. Coi trọng việc củng cố, nâng cao chất lượng các trường ngoài công lập. Trong năm học này, phải tiến hành một số giải pháp cụ thể xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD theo tinh thần Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư­ và Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg của Thủ t­ướng Chính phủ.

Bảo đảm tiến độ và bảo đảm chất lượng đích thực trong việc thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục trung học cơ sở (PCGDTHCS).

Download văn bản

Theo www.moet.gov.vn - TTTT&CTGD