Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ sáu, 10/12/2021, 15:38
Lượt đọc: 286

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Tháng 12 năm 2021

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Tháng 12 năm 2021

Tác giả: Diep Thi Thuy Linh
Nguồn tin: Ngành GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh

Viết bình luận

86