Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Tấm gương điển hìnhDanh sách giải Võ Trường Toản
Danh sách Nhà giáo ưu tú

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88