Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ năm, 19/12/2019, 0:0
Lượt đọc: 673

Xây dựng trường học thông minh tại Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh - Quận 10 trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0

Giáo dục thông minh là một mô hình giáo dục sử dụng công nghệ thông tin để thay đổi giáo dục trong tương lai, với việc mở rộng thời gian, không gian, tài liệu học tập và phương pháp học tập, vượt qua giới hạn của bài giảng trên lớp thông thường.

Giáo dục thông minh sẽ gồm cả lớp học ảo, tài liệu số, thời gian linh hoạt, không gian mọi lúc - mọi nơi. Và hơn thế nữa, các công nghệ thông minh, các phương pháp giảng dạy thông minh; chương trình đào tạo có khả năng thích ứng cao, sự cá nhân hóa nội dung, chương trình học tập…sẽ là ưu điểm nổi trội của Giáo dục thông minh.

Việt Nam đang đứng trước thời cơ và thách thức của Cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi các các trường học phải có bước đột phá trong việc nâng cao chất lượng giáo dục theo mô hình giáo dục thông minh, từng bước xây dựng trường học minh để đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội. Trường học thông minh là mô hình trường học tiên tiến hướng đến đào tạo công dân thông minh đáp ứng yêu cầu xây dựng quốc gia thông minh. 

Trong nội dung bài viết này, tôi trình bày định nghĩa, đặc điểm của trường học thông minh dựa trên phương pháp nghiên cứu tài liệu và thực trạng ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 10. Từ đó, bản thân sẽ đề xuất một số biện pháp cụ thể nhằm phát triển mô hình trường học thông minh ở các trường tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xem tiếp...

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88