Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Cập nhật : 0:0 Thứ sáu, 1/6/2018
Lượt đọc: 129

Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

Số/Ký hiệu: 07/2014/TT-BTP
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 072014tt-btpdanh_gia_tac_dong_tthc_ra_soat_danh_gia_226201810.doc
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88