Thứ ba, 5/10/2021, 12:20
Lượt đọc: 2958

Gửi kế hoạch thực hiện dạy học Tin học cấp trung học theo chuẩn quốc tế năm học 2021 - 2022

          Kính gửi:

          - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;

          - Hiệu trưởng Trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT)

         

          Thực hiện Kế hoạch số 1807/SGDĐT-GDTrH ngày 21/6/2021 của Sở Giáo dục về hướng dẫn triển khai dạy học Tin học cấp trung học theo chuẩn quốc tế năm học 2021 – 2022, Phòng Giáo dục Trung học đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT và Trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT) báo cáo kế hoạch dạy học Tin học cấp trung học theo chuẩn quốc tế như sau:

          1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)

          - Tải tập tin Mẫu số liệu (Mau – PGD Tin hoc chuan quoc te.xlsx đính kèm) và cập nhật các số liệu trong tập tin. Đặt lại tên tập tin theo tên Phòng GDĐT.

          - Ghi chú về tập tin số liệu:

          + Đối với trường phổ thông nhiều cấp học: nhập toàn bộ số giáo viên Tin học của trường (kể cả GV dạy nhiều cấp)

          + Đối với trường có nhiều điểm trường: Nhập số liệu học sinh của Điểm trường trên địa bàn. Nhập số liệu Giáo viên là toàn bộ số Giáo viên Tin học của Trường đó (không phân biệt vị trí điểm trường).

         + Hàng có STT 1 là ví dụ, xóa dữ liệu của hàng này trước khi nhập. Không thay đổi cấu trúc tập tin; không thêm, xóa, định dạng các hàng, cột của tập tin mẫu.

          - Gửi tập tin Số liệu và Văn bản triển khai của Phòng GDĐT về Phòng Giáo dục Trung học.

PHÒNG GDĐT BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ GỬI

          2. Đối với Trường THPT, Trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT)

          - Báo cáo số liệu đối với học sinh cấp THPT

          - Gửi Kế hoạch của nhà trường về thực hiện Đề án.

          - Ghi chú:

          + Đối với trường chưa tổ chức dạy trong năm học 2021 – 2022: Gửi báo cáo nêu lý do và tình hình của nhà trường thay cho Kế hoạch.

          + Đối với trường đã xây dựng kế hoạch triển khai từ năm học sau trở đi: Gửi kế hoạch này thay cho kế hoạch của năm 2021 – 2022.

          + Tham khảo biểu mẫu của báo cáo (THPT - Bieu mau bao cao.pdf đính kèm) để biết trước nội dung nhập vào biểu mẫu. Chú ý xem kỹ mô tả từng số liệu để nhập chính xác vào biểu mẫu.

TRƯỜNG CÓ CẤP THPT BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ GỬI

          3. Thời hạn báo cáo và gửi kế hoạch:

          - Thời hạn báo cáo: Trước ngày 15/10/2021.

          - Các nội dung chưa rõ, vui lòng liên hệ Phòng Giáo dục Trung học để được hướng dẫn.

          Trân trọng!

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học

163