Thứ tư, 22/9/2021, 10:25
Lượt đọc: 3814

Họp triển khai chuyên môn các bộ môn đầu năm học 2021 - 2022

Công văn số 2565/SGDĐT-GDTrH ngày 22/9/2021 về họp triển khai chuyên môn các bộ môn đầu năm học 2021 - 2022.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học

163