Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ hai, 25/4/2022, 16:18
Lượt đọc: 4080

Nhận Giấy chứng nhận Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 26/2/2022 và 20/3/2022

Các trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT) cử cán bộ nhận Giấy chứng nhận Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 26/2/2022 và 20/3/2022 cho học sinh như sau:

1. Kiểm tra kết quả in Giấy chứng nhận nghề

Bấm vào các dòng dưới đây để biết kết quả In giấy chứng nhận Nghề phổ thông:

- Khóa ngày 26/2/2022.

- Khóa ngày 20/3/2022.

(Khi mở tập tin, cột “Đã có” được đánh dấu “x” là đã có Giấy chứng nhận Nghề. Nếu không thấy danh sách thì bấm tổ hợp phím Ctrl + Home)

2. Nhận Giấy chứng nhận

Nếu trường đã có Giấy chứng nhận Nghề phổ thông (mục 1 ở trên), nhà trường cử cán bộ đến Phòng Giáo dục Trung học để nhận.

 

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học

86