Thứ sáu, 26/11/2021, 16:20
Lượt đọc: 1325

Tập huấn giáo viên về giáo dục An toàn giao thông cấp THCS năm 2021

Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

Công văn số 3350/SGDĐT-GDTrH ngày 26/11/2021 về tập huấn giáo viên nội dung giáo dục ATGT cấp THCS năm 2021.

Danh sách tập huấn (theo mẫu), các đơn vị nhập và gửi cho Ban tổ chức theo địa chỉ mail: diemgdtrunghoc@gmail.com

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.

 

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88