Thứ hai, 6/9/2021, 13:39
Lượt đọc: 3449

Báo cáo nhanh tình hình đầu năm học 2021-2022 bậc trung học

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;

- Hiệu trưởng trường THPT;

- Hiệu trưởng trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT).

 

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về tình tình tổ chức hoạt động dạy học đầu năm học 2021 - 2022, Phòng Giáo dục Trung học đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo nhanh hàng ngày, cụ thể như sau:

- Thời gian báo cáo: Trước 16 giờ 00 hàng ngày, từ ngày 06/9/2021 đến hết ngày 11/9/2021.

(Liên kết để thực hiện báo cáo ở phía dưới của thông báo này)

 

Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tổng hợp số liệu học sinh cấp THCS của các trường THCS và các trường phổ thông nhiều cấp học.

 

Đối với Trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT):

- Tổng hợp số liệu học sinh cấp THPT.

- Riêng trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT): báo cáo số liệu học sinh cấp THCS (nếu có) cho Phòng Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp.

Phòng Giáo dục Trung học đề nghị lãnh đạo các đơn vị nắm tình hình cơ sở giáo dục và thực hiện báo cáo đúng hạn.

Trân trọng!

 

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ THỰC HIỆN BÁO CÁO

 

 

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học

163