Thứ ba, 22/6/2021, 20:26
Lượt đọc: 570

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo đến thành viên tham gia đoàn Thanh tra, kiểm tra Kỳ Thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cung cấp 01 hình thẻ 3X4

Tác giả: admin
Nguồn tin: Thanh tra Sở

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88