Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ hai, 20/6/2022, 15:17
Lượt đọc: 674

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong ngành giáo dục và đào tạo đến năm 2025 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ trưởng đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu, nội dung Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2025.

Thủ trưởng các đơn vị căn cứ tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch triển khai chương trình phòng chống ma túy đến năm 2025.
Tác giả: Lê Văn Trường
Nguồn tin: Phòng Chính trị tư tưởng

Tin cùng chuyên mục

86