Thứ hai, 29/11/2021, 10:22
Lượt đọc: 1481

Triển khai “Tháng hành động về bình đẳng giới và Phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021”

Chủ đề Tháng hành động năm 2021: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”

Thời gian thực hiện: Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động từ ngày 15 tháng 11 năm 2021 đến ngày 15 tháng 12 năm 2021.

Bộ nhận diện và các thông điệp truyền thông: Thực hiện theo Phụ lục 1 và 2 đính kèm Công văn số 29/CV-BVSTBPN&BĐG
Tác giả: Thúy Uyên
Nguồn tin: Phòng Chính trị tư tưởng

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88