Thứ tư, 6/10/2021, 9:57
Lượt đọc: 1458

Về báo cáo thực trạng và kế hoạch khắc phục cơ sở vật chất trường học sau khi trưng dụng vào mục đích phòng, chống Covid-19 (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện; Hiệu trưởng các trường THPT công lập; Hiệu trưởng, Thủ trưởng các đơn vị công lập trực thuộc)

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Kế hoạch Tài chính

Tin cùng chuyên mục

163