Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ hai, 27/12/2021, 15:0
Lượt đọc: 1168

Về gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng mua sắm tập trung năm 2020 và công tác mua sắm tập trung năm 2021, 2022 (Kính gửi: Hiệu trưởng, Thủ trưởng các đơn vị công lập trực thuộc)

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Kế hoạch Tài chính

Tin cùng chuyên mục

86