Thứ sáu, 17/9/2021, 11:16
Lượt đọc: 1022

Về tăng cường tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong dịch Covid-19 và chế độ báo cáo định kỳ theo quy định

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Kế hoạch Tài chính

Tin cùng chuyên mục

163