Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ hai, 20/6/2022, 4:38
Lượt đọc: 1595

Về thực hiện hồ sơ đánh giá phân loại Quý II năm 2022 của công chức, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Tổ chức Cán bộ

86