Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ sáu, 13/5/2022, 13:41
Lượt đọc: 852

Về triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 21/4/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc)

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Kế hoạch Tài chính

Tin cùng chuyên mục

86