Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ tư, 18/5/2022, 10:8
Lượt đọc: 966

Về việc gửi báo cáo cung cấp thông tin để lập báo cáo tài chính nhà nước theo Thông tư số 133/2018/TT-BTC (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT công lập, Hiệu trưởng trường Trung cấp, Cao đẳng, Giám đốc TT.GDTX, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở)

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Kế hoạch Tài chính

Tin cùng chuyên mục

86