Thứ tư, 24/11/2021, 16:47
Lượt đọc: 1041

V/v hướng dẫn một số nội dung thực hiện chế độ làm việc, chế độ chính sách trong thời gian phòng, chổng dịch Covid-19; công tác bồi dưỡng thường xuyên, thi giáo viên (chù nhiệm lớp) giỏi

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Tổ chức Cán bộ

Tin cùng chuyên mục

164