Thứ tư, 3/11/2021, 14:27
Lượt đọc: 4762

Tổ chức thi nghề phổ thông năm học 2020-2021

Chú ý:

Đối tượng dự thi Nghề năm học 2020-2021 là học sinh lớp 11 (năm học 2020-2021), học sinh lớp 8 (năm học 2020-2021).

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88