Thứ năm, 25/11/2021, 14:13
Lượt đọc: 1404

Tuyển bổ sung học sinh vào lớp 10 chương trình tích hợp năm học 2021 - 2022

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT.

Công văn số 3286/SGDĐT-GDTrH ngày 23/11/2021 về tuyển bổ sung học sinh vào lớp 10 chương trình tích hợp năm học 2021 - 2022.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88