Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ ba, 24/5/2016, 0:0
Lượt đọc: 138

Thi năng khiếu tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 Trường ĐH Trà Vinh

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88