Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ ba, 24/1/2017, 0:0
Lượt đọc: 1035

Hội nghị giao ban lần 1 - năm học 2016 - 2017 ngành Giáo dục Chuyên nghiệp Thành phố

HỘI NGHỊ GIAO BAN LẦN 1 – NĂM HỌC 2016 – 2017

NGÀNH GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP THÀNH PHỐ

*

 

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm học 2016 – 2017 đến nay của các trường Chuyên nghiệp Thành phố nói riêng và của ngành Giáo dục Chuyên nghiệp Thành phố nói chung;

Và kịp thời giải đáp các vướng mắc, kiến nghị của các đơn vị. Đồng thời định hướng các nhiệm vụ, công tác trong thời gian tới.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị giao ban lần 1 – năm học 2016 – 2017 của ngành Giáo dục Chuyên nghiệp Thành phố.

Hội nghị đã đón tiếp các vị khách quý:

- Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Phạm Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.HCM;

- Ông Nguyễn Hữu Hùng, Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố;

- Đại diện lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các Phòng – Ban của Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.HCM;

- Các Ông, Bà là Chủ tịch Hội đồng quản trị (trường ngoài công lập), Ban giám hiệu và Trưởng phòng Đào tạo của các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thuộc Thành phố.

 

Hội nghị đã tập trung đánh giá, thảo luận các thành tựu, hạn chế của ngành Giáo dục Chuyên nghiệp Thành phố thời gian qua và Chủ tọa Hội nghị đã có kết luận như sau:

- Xây dựng chương trình đào tạo: chương trình khung, chương trình chi tiết cần bám sát văn bản của Bộ GD&ĐT.

- Chương trình chi tiết cần đảm bảo nội dung và phải mang tính sáng tạo

- Xây dựng chương trình cần chú ý gắn với doanh nghiệp và học sinh tốt nghiệp

- Chương trình môn học phải năng động, sáng tạo và có tính ứng dụng.

- Các trường cần lưu ý về thực hiện và xây dựng Đề án tự chủ trong nhà trường trình lãnh đạo Sở & Thành phố.

- Luật Giáo dục nghề nghiệp đã có hiệu lực thực hiện và hiện tại những văn vản hướng dẫn dưới luật chưa được ban hành, vì vậy các trường vẫn ứng dụng các văn bản qui phạm pháp luật được ban hành trong lĩnh vực giáo dục và lưu ý những điểm không phù hợp với Luật thì phải áp dụng Luật.

- Phát huy đào tạo bằng 2 (1 năm), đào tạo ngắn hạn

- Tập trung phát triển đội ngũ- Nhiệm vụ hiện tại: các trường phải chú trọng đào tạo tốt và đạt kết quả

 

Một số hình ảnh của Hội nghị:

Description: C:\Users\Administrator\Google Drive\Giao ban 16-17\IMG_0031.JPG?w=1130

 

Description: C:\Users\Administrator\Google Drive\Giao ban 16-17\IMG_0078.JPG?w=1130

 

Tổng quan Hội nghị

Description: C:\Users\Administrator\Google Drive\Giao ban 16-17\IMG_0163.JPG?w=1130

 

Description: C:\Users\Administrator\Google Drive\Giao ban 16-17\IMG_0175.JPG?w=1130

Ông Phạm Ngọc Thanh – Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu chỉ đạo

 

TS. Hoàng Ngọc Vinh – nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Bộ GDĐT

 

 

 

Description: C:\Users\Administrator\Google Drive\Giao ban 16-17\IMG_0124.JPG?w=1130

 

Description: C:\Users\Administrator\Google Drive\Giao ban 16-17\IMG_0169.JPG?w=1130

Bà Nguyễn Thị Lý – Hiệu trưởng trường cao đẳng Công nghệ Thủ Đức phát biểu góp ý

 

Ông Đỗ Hữu Khoa – Hiệu trưởng trường trung cấp CNTT Sài Gòn phát biểu góp ý

Description: C:\Users\Administrator\Google Drive\Giao ban 16-17\IMG_0184.JPG?w=1130

 

Description: C:\Users\Administrator\Google Drive\Giao ban 16-17\IMG_0189.JPG?w=1130

Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.HCM chụp ảnh lưu niệm với TS. Hoàng Ngọc Vinh

 

Lãnh đạo các đơn vị chụp ảnh lưu niệm với TS. Hoàng Ngọc Vinh

 

   
     
     
     
     
     
     
     
     

86