Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ ba, 15/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 593

Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non về các chuyên đề trong năm học 2019-2020

Căn cứ theo kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn của Bậc học mầm non. Trong thời gian dịch bệnh Covid-19, phòng Giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn bằng hình thức trực tuyến qua phần mềm Microsoft Teams như: Chuyên đề: “Hướng dẫn phối hợp với cha mẹ trong chăm sóc giáo dục trẻ”; “Vấn đề lồng ghép giới trong Giáo dục mầm non”; “Chăm sóc vệ sinh cho trẻ viêm đường hô hấp và tiêu chảy”; “Tăng cường bồi dưỡng cảm xúc tích cực cho giáo viên mầm non trong chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non”; “Tổ chức các hoạt động phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non phù hợp với bối cảnh địa phương”; “Phương pháp giáo dục hòa nhập trẻ rối loạn phổ tự kỷ”; “Rút kinh nghiệm thực hiện chương trình giáo dục mầm non”.

Thành phần tham dự:

- Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo

+ Bà Lương Thị Hồng Điệp -Trưởng phòng Giáo dục mầm non;

+ Bà Nguyễn Từ Dũ - Phó trưởng phòng Giáo dục mầm non;

+ Bà Lý Thị Sương - Phó trưởng phòng Giáo dục mầm non;

Cùng các chuyên viên phòng Giáo dục mầm non.

-Về phía Quận – Huyện:

+ Phó trưởng phòng phụ trách bậc học mầm non cùng với các chuyên viên tổ mầm non 24 Quận - huyện; 

+ Đại diện Ban giám hiệu, giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập;

+ Ban chất lượng Giáo dục mầm non Thành phố.

Một số hình ảnh của các buổi học trực tuyến:

Hình ảnh tại điểm triển khai Sở Giáo dục và Đào tạo

Hình ảnh tham gia học trực tuyến tại các phòng Giáo dục và Đào tạo

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88