Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ ba, 17/5/2022, 17:36
Lượt đọc: 2611

Dự Hội nghị triển khai Kỳ thi nghề phổ thông cấp THPT năm học 2021 - 2022, khóa ngày 25/5/2022

Danh sách thành phần dự họp theo Giấy mời số 125/GM-SGDĐT ngày 17/5/2022 xem trong tập tin đính kèm.

 

 

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học

86