Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ sáu, 27/5/2022, 14:18
Lượt đọc: 4065

Dự Hội nghị triển khai nội dung ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các hoạt động dạy học, giáo dục trong trường trung học

Liên kết tham gia Hội nghị:

1. live.hcm.edu.vn (đăng nhập và chọn Lớp học như trong Giấy mời).

2. https://live.classin.com/pc.html?lessonKey=2c8af20e3ef48efb

(tham gia hội nghị trực tiếp, không cần đăng nhập).

 

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học

86