Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ sáu, 21/1/2022, 16:40
Lượt đọc: 4455

Dự Hội thảo góp ý bộ sách tiếng Anh lớp 6 năm học 2021 - 2022

Giấy mời số 26/GM-SGDĐT ngày 21/01/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về dự Hội thảo trao đổi, góp ý bộ sách tiếng Anh lớp 6 năm học 2021 - 2022.

Ghi chú: Các đồng chí Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện dự trực tiếp tại Điểm cầu chính của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học

86