Thứ năm, 16/12/2021, 16:36
Lượt đọc: 1093

Giấy mời tham dự Hội thảo chuyển đổi số GDĐT, xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá chuyển đổi số các cơ sở GDĐT

Tác giả: Đặng Minh Thông
Nguồn tin: Văn phòng Sở

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88