Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ năm, 16/12/2021, 16:36
Lượt đọc: 1338

Giấy mời tham dự Hội thảo chuyển đổi số GDĐT, xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá chuyển đổi số các cơ sở GDĐT

Tác giả: Đặng Minh Thông
Nguồn tin: Văn phòng Sở

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88