Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ sáu, 21/2/2020, 0:0
Lượt đọc: 699

Hội nghị Sơ kết Học kỳ I và triển khai nhiệm vụ Học kỳ II, năm học 2019 - 2020, Bậc học Mầm non.

Tin cùng chuyên mục

86