Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ tư, 27/10/2021, 14:25
Lượt đọc: 4104

Hội thảo bồi dưỡng giáo viên khai thác nguồn tài nguyên bộ sách tiếng Anh tăng cường Achievers 6

Thư mời số 143/GM-SGDĐT ngày 26/10/2021.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học

86