Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ ba, 19/10/2021, 9:37
Lượt đọc: 4546

Tham dự Hội nghị góp ý kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021 - 2022 cấp trung học cơ sở

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;

- Hiệu trưởng Trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học.

Thư mời dự Hội nghị góp ý kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021 - 2022 cấp THCS

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.

 

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học

86