Thứ ba, 19/10/2021, 9:37
Lượt đọc: 2467

Tham dự Hội nghị góp ý kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021 - 2022 cấp trung học cơ sở

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;

- Hiệu trưởng Trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học.

Thư mời dự Hội nghị góp ý kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021 - 2022 cấp THCS

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.

 

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học

163