Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ sáu, 11/3/2022, 10:36
Lượt đọc: 1114

Mời tham dự buổi thi vòng chung kết xếp hạng cấp Thành phố và trao giải Hội thi “Học sinh, sinh viên Thành phố với Pháp luật” năm học 2021-2022

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời: - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; - Hiệu trưởng trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học; - Giám đốc TT GDTX, GDNN-GDTX; - Thủ trưởng đơn vị trực thuộc.

Tham dự buổi thi vòng chung kết xếp hạng cấp Thành phố và trao giải Hội thi  “Học sinh, sinh viên Thành phố với Pháp luật năm học 2021-2022.

  1. Thời gian: Từ 7 giờ 30 đến 17 giờ 30, ngày 15 tháng 3 năm 2022 (Thứ Ba).
  2. Hình thức tổ chức: Trực tuyến trên hệ thống https://live.hcm.edu.vn

Đơn vị xem trực tuyến vòng chung kết xếp hạng theo đường dẫn link phát trực tuyến: https://live.classin.com/pc.html?lessonKey=3c056b2d6331cb06.

Điểm cầu chính: Phòng họp 3.1- Sở Giáo dục và Đào tạo.

Các điểm cầu còn lại tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học; TT GDTX, GDNN-GDTX; Đơn vị trực thuộc.
Tác giả: Thúy Uyên
Nguồn tin: Phòng Chính trị tư tưởng

Tin cùng chuyên mục

86