Thứ hai, 10/1/2022, 19:8
Lượt đọc: 1127

Về tham dự tập huấn công tác tổ chức tuyển dụng viên chức năm học 2021 - 2022 theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Tổ chức Cán bộ

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88