Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ hai, 28/2/2022, 19:15
Lượt đọc: 1348

V/v Tham dự Hội nghị giao ban chuyên môn khối Trung học Phổ thông và Giáo dục Thường Xuyên năm học 2021 - 2022

V/v Tham dự Hội nghị giao ban chuyên môn khối Trung học Phổ thông và Giáo dục Thường Xuyên năm học 2021 - 2022

Tác giả: Diệp Thị Thùy Linh
Nguồn tin: Văn phòng Sở

Tin cùng chuyên mục

86