Thứ tư, 16/12/2020, 0:0
Lượt đọc: 974

Bồi dưỡng thường xuyên trực tuyến về "Phát triển năng lực cho đội ngũ giáo viên tại trường" và " Nâng cao năng lực giáo viên trong tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non phù hợp với bối cảnh địa phương"

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2020-2021 của Bậc học Mầm non. Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bồi dưỡng thường xuyên trực tuyến nội dung về "Phát triển năng lực cho đội ngũ giáo viên tại trường" và " Nâng cao năng lực giáo viên trong tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non phù hợp với bối cảnh địa phương".

Thành phần tham dự

* Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh: 

- Bà Lý Thị Sương - Phó Trưởng Phòng Giáo dục Mầm non;

- Cùng các Chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non.

* Báo cáo viên:

 - Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Chuyên viên phòng Giáo dục Mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

- Bà Đinh Thị Ngọc Thảo - Phó hiệu trưởng Trường Mầm non 19/5-Thành phố

* Về phía các quận, huyện:

- Lãnh đạo và Chuyên viên phụ trách Bậc học Mầm non;

- Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng Trường Mầm non; Chủ nhóm trẻ, lớp Mẫu giáo;

Ban chất lượng Giáo dục Mầm non Thành phố;

- Ban giám hiệu, Giáo viên Trường Mầm non trực thuộc.

Một số hình ảnh của buổi họp trực tuyến:

Tin cùng chuyên mục

164